slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HOŞGELDİNİZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

HOŞGELDİNİZ - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

HOŞGELDİNİZ. 1. SORU. İnsanın birer parçası olarak mahiyetine dercedilen a- İrade b- Kalb c- Şuur d- Hissin insana neler kazandırdığını her birisine karşılık gelecek şekilde sırayla söyleyiniz. 1. SORUNUN CEVABI. a-Muhabbetullah b-Marifetullah c-Müşahedetullah d-Cennet ufku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HOŞGELDİNİZ' - vita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. SORU

İnsanın birer parçası olarak mahiyetine dercedilen

a- İrade b- Kalb c- Şuur d- Hissin insana neler kazandırdığını her birisine karşılık gelecek şekilde sırayla söyleyiniz.

slide3

1. SORUNUN CEVABI

a-Muhabbetullah

b-Marifetullah

c-Müşahedetullah

d-Cennet ufku

slide4

2. SORU

İdeal bir muhacirin üç önemli vasfı vardır. Bunlardan birincisi halisane bir niyet yani terkedip gittiği yurdu yuvayı ve arkada bıraktığı şeyleri hayalinden bile geçirmeme.

İkincisi; Hicretine mukabil hiçbir beklentiye girmeme.

Üçüncüsünü siz söyleyiniz.

slide5

2. SORUNUN CEVABI

Bir daha geri dönmeme düşüncesi

slide6

3. SORU

“O’nunla alakalı bir yüce davada kaybetmek söz konusu değildir. Bir panayır gibi kazanç yollarının herkese açık olduğu bir davada,

kendilerini ............... ve .............. ile tecrit eden

talihsiz ruhların, er geç iflas edip mahrumiyete düşmeleri kaçınılmazdır.”

Hak erlerinin pırlanta ölçülerinden biri olan yukarıdaki sözün boşluklarına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Fahr – Hakk-ı temettu

b- Riya – Sum’a

c- Gurur – Kibir

d- Ucub – Yeis

slide7

3. SORUNUN CEVABI

b- Riya – Sum’a

slide8

4. SORU

Tasavvufla alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Tasavvuf asr-ı saadette yoktu. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır.

b- Tasavvuf, İslamın ruhi hayatıdır.

c- Allaha kurbiyet yolunda olanlar anlamında bu hizmete “adı konulmamış bir tasavvuf hareketi” denebilir.

d- Tarikat, tasavvuf düşüncesinin sistematize ve disipline edilmiş şeklidir.

slide9

4. SORUNUN CEVABI

a- Tasavvuf asr-ı saadette yoktu. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır.

slide10

5. SORU

Hizmet mazisi bizlere göre çok eski olan ve eski ifadesiyle ün görmüş gün görmüş büyüklerimize karşı doğru tavır hangisidir?

a- Bu şahıslar miadını doldurmuştur. Kabil-i istifade değildir.

b- Dinamik bir beyin, dinamik bir vucut ve daima cevvaliyet isteyen işlerde istihdam edilmelidirler.

c- Bu kimseler idare edilmeli ve küstürülmemeye çalışılmalıdır.

d- Saygı ve saygının gereği hususlarda kusur edilmemeli, yapılacak hizmetlerde düşünce ve tecrübelerinden mutlaka istifade edilmelidir.

slide11

5. SORUNUN CEVABI

d- Saygı ve saygının gereği hususlarda kusur edilmemeli, yapılacak hizmetlerde düşünce ve tecrübelerinden mutlaka istifade edilmelidir.

slide12

6. SORU

Bediüzzaman Hazretleri “Ağzımız Kur’an-ı Kerim okurken ef’al ve ahvalimizle İslamı yaşarsak sair dinlerin sâlikleri ve küre-i arzın bazı kıtaları İslamiyete dehalet edeceklerdir” sözüyle özellikle ve öncelikle hangi hakikatı vurgulamaktadır?

a- Tebliğ adamı en az tebliği seviyesinde temsil adamı da olmalıdır.

b- Tebliğ adamının Kur’an okuması çok önemlidir.

c- Diğer dinlerin mensupları eninde sonunda müslümanlığa geleceklerdir.

d- Müslüman, dinini yaşasın yaşamasın tebliğle mükelleftir.

slide13

6. SORUNUN CEVABI

a- Tebliğ adamı en az tebliği seviyesinde temsil adamı da olmalıdır.

slide14

7. SORU

Namazı daima cemaatle eda etme özellikle günümüzde daha çok ihtiyacını hissettiğimiz hangi güzelliği bizlere kazandırır?

slide15

7. SORUNUN CEVABI

Kolektif şuurla hareket etme.

slide16

8. SORU

Dört hak mezhebin namazın cemaatle kılınması hususunda verdikleri hükümler nelerdir?

slide17

8. SORUNUN CEVABI

1- Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekkede

2- Şâfiî mezhebine göre farz-ı kifaye

3- Hanbeli mezhebine göre farz-ı ayn

4- Mâlikî mezhebine göre sünnet-i müekkede

slide18

9. SORU

Fıkıh sahasındaki ictihadlarla ilgili olarak H.Efendi’nin “tam 25 yıldır savunuyorum” dediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

a- Günümüzde ictihad kapısı herkese sonuna kadar açıktır.

b- Fıkhî faaliyetler mutlaka bir hey’et tarafından gerçekleştirilmelidir.

c- İbadetlere müteallik eski fetvalar yeniden gözden geçirilmelidir.

d- İçtihadi hükümlere ihtiyac duyulan alanlar çok iyi tespit edilmeli ve bu noktada her hangi bir boşluğa meydan verilmemelidir.

slide19

9. SORUNUN CEVABI

b- Fıkhî faaliyetler mutlaka bir hey’et tarafından gerçekleştirilmelidir.

slide20

10. SORU

İslamı insanlığa takdim edenler, bu veya şu görüşü ön kabulüyle bir kısım kimseleri tebliğ dairesinin dışına iterlerse İslamın hangi temel özelliğini zedelemiş olurlar?

slide21

10. SORUNUN CEVABI

İslamın evrensel olma özelliği

slide22

11. SORU

Seyr u Sülûkun mertebelerini sırayla söyleyiniz.

slide23

11. SORUNUN CEVABI

1- Seyr İlâllah

2- Seyr Fillah

3- Seyr Minallah

slide24

12. SORU

Takvanın mertebeleri içinde “azami takva” da diyebileceğimiz mertebeyi söyleyiniz.

slide25

12. SORUNUN CEVABI

Şüphelidir mülahazasıyla bir takım mübahları da terketme.

slide26

13. SORU

Dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde ve bütün ilahi dinlerde beş şeyin muhafazası üzerinde önemle durulmuştur. Bunlar nelerdir ?

slide27

13. SORUNUN CEVABI

Din, Can, Nesil, Akıl ve Mal

slide28

14. SORU

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde dünyada men edildiği halde ahirette insana mükafat olarak verilecek içeceklerden, giyeceklerden bahsedilmekte, yine dünyada belli hikmetlere binaen verilen bazı duygulardan ahirette insanın arındırılacağı anlatılmakta ya da iki korku ve iki emniyetin bir arada verilmeyeceği ifade edilmektedir.

Bütün bunlardan çıkarılacak en doğru sonuç hangisidir?

a- Dünya ahiretin tarlasıdır.

b- Ahirete ait meseleleri dünyaya ait kıstaslarla değerlendirme katiyyen doğru değildir.

c-Dünyaya dünya kadar ahirete de ahiret kadar değer verilmelidir.

d-Dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur.

slide29

14. SORUNUN CEVABI

b- Ahirete ait meseleleri dünyaya ait kıstaslarla değerlendirme katiyyen doğru değildir.

slide30

15. SORU

Sabır, üstadın yaklaşımıyla musibetler karşısında, masiyetlerle yüz yüze gelindiğinde ve ibadetlerin devamlılığının insana yüklediği zorluklar nedeniyle kulun kararlılık tavrıdır.

Üstad Hazretlerinin bu üçlü sabır tasnifine H.Efendinin eklediği dördüncü sabır nedir?

slide31

15. SORUNUN CEVABI

Dünyanın cazibedar güzelliklerine karşı sabır.

slide32

16. SORU

Halk arasında umumi kabule mazhar olmuş ve velâyete ermiş insanlar vardır. Bu kimselerin o şahısta gördükleri bazı hususiyetleri, bazen ona karşı ifade ettikleri de olur. Bu durumda o şahsın “Hayır, bunlar bende yok. Nerde ben, nerede bu söylediğiniz şeyler?” demesi üç açıdan doğru değildir.

1- Bu ifade o insanları müşahede ettikleri şeylerde tereddüde sevkeder.

2- O insanlara karşı bir saygısızlıktır.

Üçüncü ve hepsinden önemlisini de siz söyleyiniz.

slide33

16. SORUNUN CEVABI

Allah’a karşı saygısızlık hatta küfran-ı nimettir.

slide34

17. SORU

Bakara suresinin 146. Ayetinin tefsiri mahiyetinde “O’nun peygamberliğini kendi çocuklarımdan daha iyi tanırım. Çünkü çocuklarımın bana ait olup olmadıklarını sadece annesi bilir, ben bilemem. Fakat, Tevrat O zatı öyle tarif ediyor ki peygamberliği hususunda asla şüphe edemem; O, anlatılanların aynıdır” diyen yahudi alimi (Sahabe) kimdir?

slide35

17. SORUNUN CEVABI

Abdullah b.Selam (R.A.)

slide36

18. SORU

Fıkıh sahasında yazdığı eserden muktedir bir fakih olduğu da anlaşılan Simavna kadısı Şeyh Bedreddin’in açıktan açığa materyalizmi savunduğu ve yer yer sosyalist ve kominist düşüncelerin olduğu kitabının adı nedir?

slide38

19. SORU

Peygamber efemdimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde Kıyamet günü Allah’ın, ümmetinden birisini alıp içi günahlarla dolu ve her biri gözün alabileceği kadar büyük olan doksandokuz defter açacağından ve o kula bunları itiraf ettireceğinden bahseder. Devamında o defterlerin mizanın günah kefesine konacağını ancak sevap kefesine de bir kartın konacağını ve o kartın daha ağır basıp kulun kurtulacağını anlatır.

O kartta kulun hangi ameli yazılıdır?

slide39

19. SORUNUN CEVABI

Kelime-i Şahadet

slide40

20. SORU

Allah’ın büyüklüğü, kulun küçüklüğü zaviyesinden bir insana Allah’ın en büyük ihsanı nedir?

slide41

20. SORUNUN CEVABI

İnsana mazhar olduğu lütufları hissettirmemesidir.

slide42

21. SORU

Vicdanın rükunları nelerdir?

slide43

21. SORUNUN CEVABI

1- (Latife-i Rabbaniye de denilen) Kalb

2- Şuur

3- His

4- İrade

slide44

22. SORU

Allah Resulunun ifadesiyle Kulun Rabbine en yakın olduğu yerdir.

Muhakkikîn-i ulemaya göre erkan-ı salat içinde insanın ulaşabileceği en son zirvedir.

Allah haricinde her şeyin ve herkesin nefyedilip kurbiyetin yudumlandığı ve Cenab-ı Hakkın şanına muvafık kemal-i inkıyadın adıdır.

Yukarıda kısmen vasıflarını anlattığımız mekan ve zamanın adı nedir?

slide46

23. SORU

Üstadımıza göre Asyanın bahtının miftahı nedir?

a- İlimdir

b- Milliyetçiliktir.

c- Meşveret ve Şûradır.

d- Fünûn-u müsbeteye teveccühdür.

slide47

23. SORUNUN CEVABI

c- Meşveret ve Şûradır.

slide48

24. SORU

Tasavvufta mü’minin Allah Resulunün emir ve isteklerinde adeta erimesine, o emir ve isteklerle bütünleşmesine ne ad verilir?

slide49

24. SORUNUN CEVABI

Fena Firrasul

slide50

25. SORU

Cenab-ı Hakkın kullarını ne ile affedeceği belli değildir. Onun için büyük küçük demeden marufun her çeşidini yapmak gerekir. Bununla alakalı bir menkıbede ölümünden sonra rüyasında büyük sahabeyi gören birisi o’na “ne ile kurtulduğunu” sorar. O da “sokağa çıktığımda bir çocuğun güvercinle oynadığını ve ona eziyet ettiğini görmüştüm. Çocuğa birkaç kuruş vererek güvercini satın alıp azad ettim. İşte bu, benim kurtuluşuma vesile oldu” cevabını verir.

Menkıbesi anlatılan bu büyük sahabe kimdir?

slide51

25. SORUNUN CEVABI

H.z. Ömer (r.a)

slide52

26. SORU

Gaye-i hayalimiz nokta-i nazarından bir mü’min için en önemli mes’ele nedir?

slide53

26. SORUNUN CEVABI

Nâm-ı Celil-i İlahinin

dört bir yanda duyurulması.

slide54

27. SORU

“De ki: Amel edin! Yaptıklarınızı hem Allah, hem Resûlü, hem de mü’minler görecektir” (Tevbe,105)

Yukarıda meâli verilen ayet hangi önemli kavrama işaret etmektedir?

slide56

28. SORU

Allah’ı görüyor gibi ibadet etmeye ne ad verilir?

slide58

29. SORU

H.Efendi Tarihi Prizma bölümünde metafizik gerilimi anlatırken Osmanlı’nın yıkılışından bahseder. H.Efendiye göre Osmanlı’nın yıkılışındaki en önemli sebep nedir?

slide59

29. SORUNUN CEVABI

Fetihlerin verdiği zafer sarhoşluğu (veya metafizik gerilimin gevşemesi)

slide60

30. SORU

Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan kaç derece daha üstündür?

a- 20

b- 27

c- 29

d- 30