Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben
Download
1 / 127

- PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

(Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben. (Magyar Gyógyszerészi Kamara). OEP. ÁNTSZ. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM. OGYI. EEKH. egyebek. V. Term észetesen az Országgyűléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - virgo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben
(Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

(Magyar Gyógyszerészi Kamara)

OEP

ÁNTSZ

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

OGYI

EEKH

egyebek

V


Term szetesen az orsz ggy l ssel s a korm nnyal kellene kezden nk de
Term a gyógyszerügybenészetesen az Országgyűléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de...

Az Országgyűlés feladata az egészségügy területén:

 • törvényalkotás

 • a Nemzeti Egészségfejlesztési Program elfogadása

  A Kormány feladata itt:

 • kormányrendeletek alkotása, ebben az egészségügyi tárca és a Nemzeti Egészségügyi Tanács segíti


Mire kell eml kezni a jogi alapismeretek b l itt
Mire kell emlékezni a „Jogi alapismeretek”-ből itt a gyógyszerügyben

 • Hatóság (államigazgatási szerv) és hatósági joggal felruházott…

 • Ezeket hogyan jelölik ki

 • A Kormány hatásköre

 • Mik a jogszabályok és milyen a tartalmuk


Hat s gi jogk rt
Hatósági jogkört… a gyógyszerügyben

…törvény adhat!

Hacsak törvény minisztert fel nem hatalmaz arra, hogy szervezetet ilyenre kijelöljön!

Korábban: a törvény megnevezte a szervet

Manapság új jogtechnika: csak utal rá!


J jogtechnika az int zm nyeket nem nevezi meg k dolja 1
Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 1

Mert változhat a nevük (a konkrét nevet jobb alacsonyabb szintű jogszabályba tenni, könnyebben változtatható)

 • Egészségbiztosítási szerv = OEP

 • Egészségbiztosítási felügyeleti hatóság (= Egészségbiztosítási Felügyelet)

 • Gyógyszerészeti államigazgatási szerv = OGYI

 • Egészségügyi államigazgatási szerv = ÁNTSZ (hogy melyik szerve: lásd később)


J jogtechnika az int zm nyeket nem nevezi meg k dolja 2
Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 2

 • Sőt: a minisztereket (Minisztérium!) sem nevezi meg:

 • Az egészségügyért felelős miniszter = egészségügyi miniszter

 • Az államháztartásért felelős miniszter = a pénzügyminiszter


Az egyes szervek
Az egyes szervek… „kódolja”… 2

 • …azonosítása és tevékenységük meghatározása Korm. rendelet(ek)ben történik!

 • Itt (az ÁNTSZ-ről szóló Korm. r.-ben) nevesítik, hogy adott más jogszabályban az „egészségügyi államigazgatási szerv” az ÁNTSZ milyen szintű intézményét jelenti!


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben
Pl. „kódolja”… 2

 • 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

 • A 19. §-ban nevezi meg az OGYI-t, mint „gyógyszerészeti államigazgatási szervet”


Az eg szs g gyi miniszter
Az egészségügyi miniszter „kódolja”… 2


Az eg szs g gyi miniszter1
Az egészségügyi miniszter „kódolja”… 2

 • Miért nem a „Minisztériumról” szól a jogszabály?! (lásd korábban!)

 • Vajon milyen szintű jogszabály? (Lásd korábban)

 • 161/2006. (VII. 28.) Korm. r. az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl


Mi rt felel s a korm nyban
Miért felelős a Kormányban? „kódolja”… 2

 • az egészségügyért

  2. az egészségbiztosításért


Hogyan csoportos that k a feladatai
Hogyan csoportosíthatók a feladatai „kódolja”… 2

 • Kormányzatia Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása

 • Ágazatiminden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása:

  -jogalkotás

  -intézményfenntartás (országos, ezeket utasíthatja is)

  révén


Korm nyzati feladatai
Kormányzati feladatai „kódolja”… 2

 • javaslatot tesz a Kormány közpolitikájára

 • előkészíti az ilyen törvények és Korm. rendeletek, határozatok koncepcióját és tervezetét

 • EüM rendeleteket ad ki

 • képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, az EU tagállami szerveit is ideértve

 • közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és nyomon követésében

 • gondoskodik egészségügyi statisztikai rendszer működéséről


Gazati feladatai 1
Ágazati feladatai 1 „kódolja”… 2

?

1. Szakképzésiés felnőttképzési feladatai keretében meghatározza

 • az egészségügyi tevékenységek gyakorlásához ki végezhet emberen gyógyszervizsgálatot

 • a felsőfokú szakirányú szakképzéshez szakorvos, szakgyógyszerész

 • az ágazati továbbképzéshez „évente hány kreditpont kell, hogy gyógyszertárban dolgozhassak”

  szükséges képesítési rendszert ill. követelményeket (folytatódik)


Gazati feladatai 2
Ágazati feladatai „kódolja”… 22

(Szakképzési és felnőttképzési, folyt.)

 • szakmai javaslatot dolgoz ki az iskolai tananyag részére (kábítószer, dohányzás, alkohol ellenes küzdelem)

 • irányítja az egészségügyi szakoktatást, működteti a kp-i gyakornoki rendszert, az egészségügyi dolgozók továbbképzési rendszerét

 • ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos szakhatósági feladatokat


Gazati feladatai 3
Ágazati feladatai „kódolja”… 23

2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége körében

 • jogszabály-előkészítés és -alkotás (a Pü. miniszterrel egyetértésben):

  - egészségpolitika

  - egészségügyi kutató tevékenység

 • Az E-alap költségvetéséből eredő pénzügyi feladatok ellátásában közreműködés (folytatódik)


Gazati feladatai 4
Ágazati feladatai „kódolja”… 24

(Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége… folytatás)

 • irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskörű szerveit

 • működteti a Nemzeti Eü.-i Tanácsot

 • irányítja az Egyetemeken folyó eü.-i betegellátó rendszert

 • törvényességi felügyeletet gyakorol a Kamarák fölött


Ir ny tja az e i ell t s orsz gos hat sk r szerveit
„Irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskörű szerveit”

 • Az ÁNTSZ

 • az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP

 • OGYI

 • EKH Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

 • OMSZ Országos Mentőszolgálat

 • OVSZ Országos Vérellátó Szolgálat

 • EKI Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

 • ETI Egészségügyi Továbbképző Intézet (középkáder!)

 • ESKI Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet

 • ORKI Országos Röntgen- és Kórháztechnikai Intézet


Gazati feladatai 5
Ágazati feladatai szerveit”5

 • 3. Az egészségügyért való felelőssége körében a)működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében

 • szervezi és összehangolja az állami egészségügyi ellátás rendszerét

 • kidolgozza

  • az ellátórendszer koncepcióját, feladatait, szakmai szabályait és

  • minőségi követelményeit

  • az ellátás személyi-tárgyi feltételeit

   (folytatódik)


Gazati feladatai 6
Ágazati feladatai szerveit”6

 • (a) működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében folytatás)

 • meghatározza

  • a katasztrófa-egészségügyi és honvédelmi feladatokat (szervei és a helyi szakigazgatás együttműködése)

  • az ágazati közalkalmazotti jogviszony feltételeit (munkakörök, képesítés, elnevezés)

  • a rendkívüli munkavégzés feltételeit (ügyelet!)


Gazati feladatai 7
Ágazati feladatai szerveit”7

 • 3. Az egészségügyért való felelőssége körében b)meghatározza

  • a közegészségügyi és népegészségügyi feladatokat

  • (az FVM-el és KVM-el közösen) az egészségre ható tényezők határértékeit

 • itt további fölsorolás következik, csak kivonatolva adom meg:


Eg szs g gyi feladatai kivonat
Egészségügyi feladatai szerveit”(kivonat)

meghatározza az emberi felhasználású gyógyszerek előállításának, minőségének, minőségellenőrzésének, forgalomba hozatala engedélyezésének és forgalomba hozatalának, (orvosi) rendelésének, (betegnek való) kiadásának, reklámozásának és ismertetésének szabályaita feladatokat delegálja!


Eg szs g gyi feladatai kivonat folytat s
Egészség szerveit”ügyi feladatai(kivonat, folytatás)

meghatározza

 • a kábítószer- és pszichotróp-egyezmény alá tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat

 • a kórház- és orvostechnikai termékek előállítása, forgalmazása és alkalmazása föltételeit

 • egyes (!) gyógyszerek kereskedelmi árrését (a PM egyetértésével!)Az eg szs g gyi enged lyez si s k zigazgat si hivatal
Az HivatalEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

 • Korábban az EüM igazgatósága, ma egyes egészségügyi közigazgatási feladatok ellátására létrehozott szerv (az államigazgatás korszerűsítésének elve: lehetőleg a konkrét engedélyezési feladatok kerüljenek el a Minisztériumoktól…)

 • 295/2004. (X. 28.) Korm. r. alapította


Az eg szs g gyi enged lyez si s k zigazgat si hivatal1
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Az Egészségügyi miniszter nevezi ki elnökét és felügyeli tevékenységét

A Hivatal feladatai:

 • az orvostechnikai eszközök engedélyezése

 • az egészségügyi szakképesítésű személyek mind alap-, mind működési nyilvántartásának vezetése

 • az egészségügyi szakértők hatósági felügyelete (bizonyítvány kiadása is)

 • a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása


Lljunk meg egy sz ra
Álljunk meg egy szóra! Hivatal

Gyógyszerész-nyilvántartások

 • Alapnyilvántartás

  mindenki szerepel benne, akinek magyar (honosított) gyógyszerészi oklevele van

 • Működési nyilvántartás

  kötelező annak, aki gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet (akar) folytat(ni), feltétele kötelező továbbképzés (kreditpontok)Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben
OGYI Hivatal

A(z akkori) Népjóléti Minisztérium közleménye az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratának közzétételéről (Népjóléti Közlöny 48, 1633-1634, 1998)

Alapítva: 1962! Majd 1982-ben miniszteri rendeletet adtak ki róla, 1988-ban Alapító Okiratot…


A hat s gi gy gyszer ellen rz s int zm nyei kialak t s nak n h ny korai m rf ldk ve magyarorsz gon
A hatósági Hivatalgyógyszer-ellenőrzés intézményei kialakításának néhány korai mérföldköve Magyarországon

 • 1871 Ph. Hg. I.

 • 1925 Országos Közegészségügyi Intézet

 • 1927 „Chemiai osztálya” (gyógyszer-ellenőrző laboratórium, elsősorban a gyógyszertári gyógyszerkészítést)

 • 1933: kötelező (gyári) gyógyszertörzs-könyvezés (a Chemiai osztály részt vesz)


Folytat s
(folytatás) Hivatal

 • 1962 OGYI (az EüM „Műszaki fejlesztési osztály”-ából, ami korábban „Gyógyszerkönyvi laboratórium”)

 • 1968 ide csatolják az OKI „Chemiai osztályát” is (általános hatáskör: gyógyszertörzskönyvezés, -gyártás, -nagyker., gyógyszertárak)

 • 1991 ÁNTSZ megalakulása (a gyógy-szertár-felügyelet leválik az OGYI-ról)

Vezetője 1962-1984 Prof. Bayer István

1984-2007 (mínusz 8,5 hónap)…


Ogyi alap t okirata
OGYI Alapító Okirata Hivatal

 • Alapító és felügyeleti szerv: (EüM)

 • Tevékenysége:

  • állami feladatként ellátandó alap-tevékenységek

  • (bizonyos) vállalkozási tevékenységek

 • Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

 • Főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján – az egészségügyi miniszter nevezi ki


Ogyi llami feladatai
OGYI állami feladatai Hivatal

 • A hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve

 • A gyógyszerészet területén a minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye


Ogyi a gy gyszerellen rz s orsz gos szerve
OGYI: a gyógyszerellenőrzés országos szerve Hivatal

 • (szak)hatóság jogszabályban meghatározott esetekben

 • bejelentési, tájékoztató rendszereket alakít(hat) ki

 • felkérésre jogszabály-előkészítés

 • nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesíthet (EU, WHO)


Ogyi gy gyszer szi m dszertani int zm ny
OGYI: gyógyszerészi módszertani… intézmény Hivatal

 • Formulae normales

 • Gyógyszer-utilizáció

 • Módszertani levelek kiadása (az EüM-el egyeztetve)

 • A WHO Gyógyszerinformációs és Gyógyszerminőség-ellenőrzési Együttműködő Központja


Ogyi non profit v llalkoz si lehet s g
OGYI: non-profit vállalkozási lehetőség Hivatal

 • felkérésre

  inspekciók (GMP, GLP)

   információk gyűjtése, feldolgozása

   laboratóriumi vizsgálatok

 • tudományos rendezvények szervezése

 • kiadói tevékenység (pl. Ph. Hg. VIII.)


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei
Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei... Hivatal

...ezeket részleteiben az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg

Felsorolás:

 • humán gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése, ideértve

  értékelés

  a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása

  hibás tételek forgalomból való kivonása

  mellékhatás-figyelés

  minőségi hibákról döntés, intézkedés


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei folyt
Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) Hivatal

 • Magyarországon nem, de külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek egyedi alkalmazásának elbírálása

 • gyógyszerek jóváhagyott indikációján túli alkalmazásának egyedi engedélyezése

 • gyógyszeradományok (külföldről és külföldre) engedélyezése


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei folyt1
Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) Hivatal

 • gyógyszergyártási engedély kiadása

 • a gyógyszergyártók folyamatos GMP-ellenőrzése

 • gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása, az engedélyesek GDP-ellenőrzése

 • mindenfajta biztonsági vizsgálatot végző labor GLP-ellenőrzése

 • a humán klinikai („gyógyszer”)-vizsgálatok engedélyezése és GCP-ellenőrzése


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei folyt2
Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) Hivatal

 • az Egészségbiztosítási Felügyelet mellett szakhatóság a gyógyszerismertetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokban (szabálysértések)

 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mellett szakhatóság a gyógyszer-reklámokkal kapcsolatos felügyeleti eljárásokban

 • a Gyógyszerkönyvnek meg nem felelő gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése

 • a Gyógyszerkönyv módosítása

 • a FoNo módosítása, stb.


Ogyi adatok 2009
OGYI-adatok (2009) Hivatal

 • Létszám: 230, ebből

 • 120 diplomás (főleg gyógyszerész, orvos, vegyész(mérnök), biológus, jogászok…)

 • 3 professzor, 1 MTA-doktor + 18 PhD + 18 egyetemi doktor (dr. univ.)

 • 2008-ben a költségvetés 5 Mlá Ft, 100%-ban bevételből (főleg igazgatási-szolgáltatási díjak)Az ntsz
Az HivatalÁNTSZ

A 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról…


Mi a n peg szs g gy
Mi a Hivatalnépegészségügy?

 • közegészségügy

 • járványügy

 • eü. fejlesztés

 • az eü. igazgatási tevékenységek irányítása, felügyelete

 • az eü. ellátás felügyelete

  Mindezállami feladat, az EüM irányítása alatt az ÁNTSZ látja el


Az ntsz szervezete
Az ÁNTSZ szervezete Hivatal

KISTÉRSÉGIG KIÉPÜLT DEKONCENTRÁLT SZERV

 • Élén: országos tisztifőorvos

 • Vannak:

  • Központi szervei

  • Regionális Intézetei

  • Kistérségi Intézetei


Orsz gos tisztif orvos
Országos tisztifőorvos Hivatal

 • kinevezője a miniszterelnök

 • vezeti az ÁNTSZ-t

 • gyakorolja a jogszabályokban reá nevesített hatósági jogköröket


Az ntsz k zponti szervei
Az ÁNTSZ Központi szervei Hivatal

 • Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH (önálló gazdálkodó, teljes jogkör)

 • Országos intézmények (részben önállóan gazdálkodó, az OTH irányítása alatt, főigazgatók vezetik)


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben
OTH Hivatal

 • az országos tisztifőorvos a legfőbb vezetője, de van igazgatója is

 • jogi személyiségel nem rendelkező, de önálló feladattal ellátott része: az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdő Főigazgatóság (OGYFI)


Orsz gos int zm nyek
Országos intézmények Hivatal

 • Az ÁNTSZ szakmai-módszertani, nyilvántartási, felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szervei

 • külön jogszabály egyéb feladatokat is ruházhat rá


Az ntsz ter leti szervei a region lis int zetek
Az ÁNTSZ Hivatalterületi szervei a Regionális Intézetek

 • részjogkörrel rendelkező, részben önálló, vezetője a regionális tisztifőorvos, egyik szakmai helyettese a regionális tisztifőgyógyszerész


Az ntsz helyi szervei a kist rs gi f v rosi ker leti int zetek
Az ÁNTSZ Hivatalhelyi szervei a Kistérségi (fővárosi Kerületi) Intézetek

 • a Regionális Intézet jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladattal felruházott szerve. Vezetője a kistérségi tisztifőorvos

 • Itt már nincs gyógyszerész!


Kinevez sek 1
Kinevezések, 1 Hivatal

 • Minden ÁNTSZ-vezető: pályázat alapján

 • miniszterelnök az országos tisztifőorvost

 • miniszter az országos tisztifőorvos javaslata alapján:

  • helyettes országos tisztifőorvos,

  • az OTH igazgatója és gazdasági vezetője,

  • országos tisztifőgyógyszerész


Kinevez sek 2
Kinevezések, 2 Hivatal

 • országos tisztifőorvos:

  • az országos intézetek vezetőt

  • a regionális tisztifőorvosokat

  • azok egyetértésével a regionális tisztifőgyógyszerészeket

 • a regionális tisztifőorvos – az országos tisztifőorvos egyetértésével – a kistérségi tisztifőorvosokat


Az ntsz feladatai
Az ÁNTSZ feladatai Hivatal

IGAZGATÁSI

 • közegészségügyi-járványügyi hatósági

 • az egészségügyi ellátás állami felügyelete

  A KP-I EÜ. ELLÁTÁS INFORMÁCIÓS BÁZISA

  SZOLGÁLTATÓ


Az ntsz feladatai1
Az ÁNTSZ feladatai Hivatal

 • Közegészségügyi-járványügyi felügyelet, ellenőrzés (kivéve a fegyveres testületeket)

 • Általános népegészségügy: adat- és állapotelemzés: minden(ki)től jogosult adatot kérni, az egészség-károsító hatások vizsgálata, a fertőző betegségek bejelentésének kialakítása, a határértékek megalapozása


Az ntsz feladatai folytat s
Az ÁNTSZ feladatai Hivatalfolytatás

 • Környezet- és település egészségügy.: légszennyezettségi határértékek, felszíni vizek eü. követelményei, u. ez talajra, a zárt térben a rezgések…

 • Sugáregészségügy.: hasonló normák

 • Kémiai biztonságipari és háztar-tási kemikáliák engedélyezése, nyilvántartása (rovar- és rágcsálóírtó, fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eszközök = a járványügybe tartoznak!)


Az ntsz feladatai folytat s1
Az ÁNTSZ feladatai Hivatalfolytatás

 • Munkaegészségügy.: tárgyi feltételek, foglalkozási betegségek

 • Élelmezés- és táplálkozásegészségügy.: az egészségkárosító anyagok határértékei, az élelmiszer okozta egészségügyi károsodások, a táplálkozási helyzet vizsgálat, a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek engedélyezése


Az ntsz feladatai folytat s2
Az ÁNTSZ feladatai Hivatalfolytatás

 • Járványügy: helyzetelemzés, annak megállapítása, hogy van-e járvány, a védőoltások elrendelése, szűrővizsgálatok, felügyeli a tbc és nemi úton terjedő betegségek felkutatását, meghatározza a védőoltó készítmények készletét. Fenntart közegészségügyi-járványügyi laboratóriumokat is


Az ntsz feladatai folytat s3
Az ÁNTSZ feladatai Hivatalfolytatás

 • Egészségügyi fejlesztés és nevelés: szervezi a tanácsadást, az anya- és csecsemővédelmet, a mentálhigiénés és családvédelmi szolgálatot

 • Tömeges egészségügyi károsodások esetén intézkedésekre jogosult


Az ntsz igazgat si feladatai
Az HivatalÁNTSZ igazgatási feladatai

 • Egészségügyi szolgáltatók engedélyezése gyógyszertár is!

 • Az ügyeleti és készenléti szolgálat elrendelése gyógyszertár is!


Az ntsz gy gyszerell t si igazgat si feladatai folytat s
Az HivatalÁNTSZ gyógyszerellátási igazgatási feladatai folytatás

 • “Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és egyéb egészségügyi intézményeket, amelyek a… miniszter által meghatározott gyógyszereket… kötelesek készletükben tartani”

 • “Gyakorolja a külön tv.-ben meg-határozott lakossági gyógyszer-ellátással kapcsolatos feladatokat”


Az ntsz szervei

tisztiorvosok Hivatal

tisztigyógyszerészek

Az ÁNTSZ szervei

Orsz. tisztifőorvosi Hivatal

OKI

OSZMK

OSSKI

OEK

OEFI

OKBI

OÉTI

OALI

OGYEI

ORSZÁGOS

Regionális Intézetek

“TERÜLETI”

Kistérségi/Fővárosi kerületi Intézetek

„HELYI”


Az ntsz k zponti szervei1
Az ÁNTSZ központi szervei Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), alárendeltségében:

 • Országos KörnyezetegészségügyiIntézet(OKI)

 • Országos Epidemiológiai Központ (OEK)

 • Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)

 • Országos Élelmiszer és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

 • Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK)

 • Országos Alapellátási Intézet (OALI)

 • Országos „Fréderick Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)

 • Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

 • Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)


Az ntsz region lis int zetei 1
Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 1 Hivatal

 • Észak-alföldi (Szolnok: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykún-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg)

 • Észak-magyarországi (Eger: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)

 • Dél-alföldi (Békéscsaba: Bács-kiskun, Békés, Csongrád)


Az ntsz region lis int zetei 2
Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 2 Hivatal

 • Dél-dunántúli (Kaposvár: Baranya, Somogy, Tolna)

 • Közép-magyarországi (Budapest: Főváros, Pest)

 • Közép-dunántúli (Veszprém: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém)

 • Nyugat-dunántúli (Győr: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)


R gi k kist rs gek
Régiók, kistérségek Hivatal

 • Összesen 7 régió

 • Kistérségek:

  • valamennyi fővárosi kerület

  • régiónként 10-13 Kistérségi intézet, mindegyikhez 1-3 kistérség


Oszmk
OSZMK Hivatal

 • 15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

 • Országos, megyei és városi szakfelügyelők (területük szakértői, pályázat alapján, az OSZMK nyilvántartásában)

 • De gyógyszertárak: a regionális tiszti(fő)gyógyszerészek egyben a szakfelügyelők is!


Az ntsz hat s gi jogk re
Az ÁNTSZ hatósági jogköre Hivatal

 • A fegyveres szervek kivételével minden jogi és természetes személyre

 • Beléphet minden emberi tartózkodásra szolgáló helyiségbe és ott ellenőrizhet

 • Államigazgatási határozatot hoz

!


Ntsz hat rozatok
ÁNTSZ-határozatok Hivatal

 • hiányosság megszüntetésére

 • addig az intézmény működésének felfüggesztése

 • egészségre ártalmas tárgyak használatának megszüntetése, esetleg megsemmisítés

 • figyelmeztet, helyszíni bírság, fegyelmi kezdeményezése a munkáltatónál


Ntsz m sodfok elj r sok
ÁNTSZ, másodfokú eljárások Hivatal

orsz. ti.főorvos

Kistér-ségi Int.

Regio-nális Int.

Egész-ségbiz-tosításiFelü-gyelet

OTH

(orsz. tisztifő-gyógyszerész is)

Országos intézet


Az ntsz konkr t hat s gi jogk rei a gy gyszerfel gyelet ter let n
Az ÁNTSZ konkrét hatósági jogkörei a gyógyszerfelügyelet területén...

…ezeket az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg!


Orsz gos eg szs gbiztos t si p nzt r region lis eg szs gbiztos t si p nzt rak
Országos Egészségbiztosítási Pénztár gyógyszerfelügyelet területén...Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak


Oep rep ek
OEP, REP-ek gyógyszerfelügyelet területén...

 • Az OEP dönt a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és ennek mértékéről, esetleg egyéni méltányosság alapján nagyobb támogatásról

 • A REP szerződést köt orvossal és gyógyszertárral az ártámogatott gyógyszerrendelésre és –kiadásra, ezeket ellenőrzi is

 • Szerepük van a közgyógyellátásban is

 • Részletek: később!


Eg szs gbiztos t si fel gyelet
Egészségbiztosítási Felügyelet gyógyszerfelügyelet területén...


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 1
Egészségbiztosítási Felügyelet, 1 gyógyszerfelügyelet területén...

 • 2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről

 • Feladatai:

  • ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtókat

  • védi a biztosítottak érdekeit

  • ellát más, jogszabályban adott feladatokat


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 2
Egészségbiztosítási Felügyelet, 2 gyógyszerfelügyelet területén...

Pl. „egyéb feladatai”:

 • az egészségügyi szakembereknek nyújtott gyógyszerismertetés minden formájának felügyelete (lásd ott), szakhatóság az OGYI


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 3
Egészségbiztosítási Felügyelet, 3 gyógyszerfelügyelet területén...

Pl. „egyéb feladatai”:

 • az OEP gyógyszertámogatás-ügyben hozott határozatai ellen államigazgatási másodfok

 • ugyanígy államigazgatási másodfok az országos tisztifőorvos és az OTH által hozott határozatok esetében


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 4
Egészségbiztosítási Felügyelet, 4 gyógyszerfelügyelet területén...

Pl. „egyéb feladatai”:

 • ellenőrzi a gyógyszertárak szakmai vezetésének függetlenségét a működtető gazdasági társaságtól

 • magának a gyógyszertár-vezetésnek az összeférhetetlenségét

  (lásd később)


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 5
Egészségbiztosítási Felügyelet, 5 gyógyszerfelügyelet területén...

Szervezete:

 • Elnök (kinevezi - az egészségügyi miniszter javaslatára – a miniszterelnök 6 évre) + apparátus

 • segíti/felügyeli 7 tagú Felügyeleti Tanács (tagjait a miniszterelnök 6 évre):

 • 2-2 tagot jelöl egészségügyi és pénzügyminiszter

 • 1-1 tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma

  Összeférhetetlenségi szabályok!


A gy gyszer szet szakmai szervezetei
A gyógyszerészet szakmai szervezetei gyógyszerfelügyelet területén...

 • Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK köztestület

 • (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság MGYT) „a gyógyszerésztudományok népszerűsítése”

 • (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége MOSZ) személyi jogosok érdekei

 • (Magyar Gyógyszerész Egyesület MGYE)

 • (Gyógyszertár-tulajdonos Gyógyszerészek Egyesülete)

nincs kifejezett szakigazgatási szerepük, de véleményüket ált. kikérik


Magyar gy gyszer szi kamara mgyk
Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK gyógyszerfelügyelet területén...


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben
MGYK gyógyszerfelügyelet területén...

 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 • Preambulum: „az Országgyűlés… elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz”


Szakmai nkorm nyzat
Szakmai önkormányzat: gyógyszerfelügyelet területén...

a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján – a törvények keretein belül –

 • önállóan intézik szakmai ügyeiket

 • képviselik szakmájuk érdekeit

  De: a szakmai gyakorlója (gyógyszerész) szabadon dönt, hogy tartozik-e a testülethez, s szakmáját e nélkül is gyakorolhatja!


Az eg szs g gyben m k d kamar k
Az egészségügyben működő Kamarák gyógyszerfelügyelet területén...

 • Magyar Orvosi Kamara MOK

 • Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK

 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  minimum 60 fő kell a megalakuláshoz


Mgyk k ztest let
MGYK gyógyszerfelügyelet területén...: köztestület!

 • Csak ez a szervezet köztestület! (MGYT, MOSZ stb. nem!)

 • = “A gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete”


Mgyk feladatai 1
MGYK feladatai, gyógyszerfelügyelet területén...1

 • Megalkothatjaalapszabályát, etikai szabályait etikai kódexe az Egészségügyi dolgozók rendtartását fejti ki

  ezek nem lehetnek ellentétesek jogszabályokkal… de ezek alapján el is járhat

 • Tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat le de nem az etikai kódexe, hanem a Rendtartás alapján

 • Képviselheti, védheti tagjai érdekeit a hivatásuk gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben


Rendtart s
„Rendtartás” gyógyszerfelügyelet területén...

EüM rendelet melléklete, az egészségügyi dolgozók viselkedési szabályait tartalmazza


A mgyk feladatai 2
A MGYK feladatai, 2 gyógyszerfelügyelet területén...

Véleményezi a

 • tagjai szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat és az azt befolyásoló állami, egészségbiztosítási, önkormányzati döntéseket

 • a (szak/tovább)képzés követelményrendszerét


A mgyk feladatai 3
A MGYK feladatai, 3 gyógyszerfelügyelet területén...

 • Közzé teheti az elfogadott továbbképzések listáját (rendező, időtartam, pontszám)

 • Továbbképzéseket szervez

 • Tagjairól nyilvántartást vezet

 • Tagjai között – fölkérésre – egyeztetéseket folytat le


Mgyk szervezete
MGYK, szervezete gyógyszerfelügyelet területén...

 • Országos

 • Területi (MGYK: megyei és fővárosi)

  ezek jogi személyek!

 • a tagok (szak)csoportokat alkothatnak


Mgyk orsz gos szervei
MGYK országos szervei gyógyszerfelügyelet területén...

 • Küldöttközgyűlés(4 évre) elfogadja az alapszabályt (2/3!), az etikai-fegyelmi szabályzatot, megválasztja az Országos Elnökséget (elnök, alelnökök, főtitkár, titkárok) és a bizottságok elnökeit, elfogadja azok beszámolóját és a költségvetést

 • Bizottságok

  • felügyelő biz.

  • etikai biz. (eljár)

  • etikai kollégium (kidolgozza a szabályokat)

  • más, az alapszabály szerintAz eln ks g hat sk re
Az Elnökség hatásköre szokásai…

 • A tagfelvételi ügyekben a fellebbezések elbírálása

 • A véleményezések gyakorlása (hacsak az alapszabály másképp nem rendelkezik)

 • Amit az alapszabály ide utal


Orsz gos gyviteli vezet
Országos ügyviteli vezető szokásai…

 • Képzettsége: az alapszabályban

 • Munkáltatója az országos elnökség

 • összehangolja az országos feladatokat

 • a kamarai apparátus felett ő gyakorolja a munkáltatói jogokat


Mgyk ter leti szervei
MGYK területi szervei szokásai…

 • Küldöttközgyűlés (évi min. 1x, 4 évre)

 • Területi Elnökség (megyei) elnök, alelnök, tag, Etikiai és Fegyelmi Bizottságok elnöke (ugyanarra max. 2x egymás után)

 • Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság

 • Egyéb Bizottság(ok)


Mgyk szervei lt szab lyok
MGYK szervei, ált szokásai…. szabályok

Kamarai tisztséget nem láthat el, akinek

 • ügydöntő szerepe van a gyógyszerészet szakmai irányításában vagy finanszírozásában

 • tisztsége van érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban

  Ugyanazon kamarai szervben nem vehetnek részt rokonok vagy munkáltatói alá-főlérendeltségben lévők


K ld ttk zgy l si szab lyok
Küldöttk szokásai…özgyűlési szabályok

 • Határozatképes, ha jelen van a taglétszám 50%-a + 1 fő

 • Határozat elfogadása (személy megválasztása): a jelenlévő küldöttek szavazatának 50%-a + 1 fő


Mgyk ki lehet tag
MGYK: ki lehet tag szokásai…

 • hazai (honosított) gyógyszerészi diploma

 • szerepel az Országos (alap) Nyilvántartásban

 • megfizeti a tagsági díjat

 • gyógyszerészi oklevélhez kötött tevékenységet folytat, vagy kíván a jövőben folytatni (gumikövetelmény!)

 • nem zárták ki

 • nem áll gondnokság alatt (cselekvőképtelen)


Kiz r s
Kizárás szokásai…

 • Kirívóan súlyos fegyelmi vétség

 • bíróság jogerősen legalább 1 évre elítélte

 • bíróság jogerősen eltiltotta a gyógyszerészi foglalkozás gyakorlásától


Etikai elj r sok
Etikai eljárások szokásai…

 • tagjaival szemben lefolytatja

 • nem-tagok esetén értesíti a Megyei Etikai Tanácsot és az ÁNTSZ regionális szervét

 • közalkalmazott, közszolgálati alkalmazott tagok: a munkáltatónál kezdeményezi (Ha a munkáltató indít: értesíti a Kamarát)

lásd később


Fegyelmi b ntet s
Fegyelmi büntetés szokásai…

 • a gyógyszerészi szakmai szabályok, az etikai-fegyelmi szabályok megsértése

 • figyelmeztetés <megrovás < pénzbírság (a minimálbér 1x - 10x) < a tagság felfüggesztése (1 - 6 hónapra) < kizárás


Az mgyk t rv nyess gi fel gyelete
Az szokásai…MGYK törvényességi felügyelete

 • Állami felügyelet a MGYK fölött: egészségügyi miniszter (az alapszabály, egyéb szabályok, határozatok törvényesek-e)

 • Felhívás kiigazításra határidővel

 • Ha a Kamara nem végzi el: a miniszter közigazgatási bírósághoz fordul (az még felügyelőbiztost is kirendelhet)


A mgyk fenntart sa
A MGYK fenntartása szokásai…

 • Tagdíjak (alapszabály)

 • ha törvény közfeladatot ad: ehhez a kp-i költségvetésből

 • alapítványi és más támogatások

 • szolgáltatási bevételek

 • pályázat útján elnyert összegek


Lljunk meg egy sz ra etikai elj r sok
Álljunk meg egy szóra: szokásai…Etikai eljárások


Kamarai tagok l sd el bb nem kamarai tagokkal szemben
Kamarai tagok: lásd előbb szokásai…Nem-kamarai tagokkal szemben:

 • Van : Országos Etikai Tanács, Megyei Etikai Tanácsok

 • OET: titkárságát az ÁNTSZ OTH látja el, a MET-ekét az ÁNTSZ regionális szervei

 • OET: kidolgozza a szakmai etikai Rendtartást (a Kamarák etikai kollégiuma véleményezi), a miniszter rendeletben hagyja jóvá


Rendtart s1
„Rendtartás” szokásai…

Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet melléklete


Az oet tagjai 5 vre
Az OET tagjai (5 évre) szokásai…

 • az ÁNTSZ OTH részéről 3 fő (1 gyógy-szerész, az országos tisztifőorvos nevezi ki)

 • 3 fő az országos kamarák részéről (1 MGYK)

 • 1 fő EüM

 • 1 fő Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)

 • 1 fő a szakmai kollégiumok elnökségéből (összesen 1!)

Összesen 9 fő, ebből 2 gyógyszerész


A met tagjai 5 vre
A MET tagjai (5 évre) szokásai…

 • az ÁNTSZ regionális Intézete részéről 3 fő (1 gyógyszerész)

 • 3 fő az országos kamarák helyi szerve részéről (1 MGYK)

 • 1 fő a szakmai kollégiumok elnökségétől

 • 1 fő a területi gyógyintézetektől

 • 1 fő a területi gyógyintézetek tulajdonosaitól


Etikai tan cs etikai bizotts g
Etikai Tanács, Etikai Bizottság szokásai…

 • Tehát van

  • Országos Etikai Tanács OET és Megyei Etikai Tanácsok, valamint

  • a Kamarának országos és megyei etikai tanácsai

 • Ha fegyelmi eljárást kell lefolytatni, a mindenütt Tanács tagjaiból ad hoc etikai bizottság alakul meg


A rendtart s megs rt se eset n teh t
A Rendtartás megsértése esetén tehát szokásai…

 • Kamarai tag esetén a MGYK megyei etikai bizottsága

 • nem-tag esetén a MET-ból alakult megyei etikai bizottság jár el

  első fokon,

 • kivéve, ha a „vádlott” közalkalmazott és munkakörében követett el vétséget, akkor az illetékes szerv felhívja a munkáltató figyelmét az eljárás lefolytatására

  Fellebbezés (másodfok):

 • az Országos Etikai Tanácsból alakult országos etikai bizottsághoz

 • kivéve, ha kizárólag kamarai kérdést (kizárás, tagság felfüggesztése) érint: akkor a Kamara országos etikai bizottságához


A rendtart s megs rt se eset n teh t1
A Rendtartás megsértése esetén tehát szokásai…

A megyei/országos etikai bizottság által kiszabható büntetés: figyelmeztetés, megrovás, pénzbüntetés (összege: lásd a MGYK-nál), természetesen „kizárás” vagy „tagság felfüggesztése” – mint a kamarai bizottságoknál - nincs


Fellebbez s etikai d nt sek ellen
Fellebbezés etikai döntések ellen szokásai…

 • Ha a MGYK megyei etikai bizottsága hozta:

  • Ha kamarai tagság ügyében: az MGYK Országos etikai bizottságához

  • egyébként az Országos Etikai Tanácshoz

 • Ha a Megyei Etikai Tanács hozta: az Országos Etikai Tanácshoz

 • ezt követően 30 napon belül bírósági kereset adható be a másodfokú határozat ellen


M s szervek
Más szervek… szokásai…


Megeml thet m g 1
Megemlíthető még szokásai…1

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrizheti

 • gyógyszertárban a nem-gyógyszereket

 • a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat,

 • Gazdasági Versenyhivatal minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellenőrizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt + hatásköre a reklámfelügyelet terén (lásd később)

 • Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF egyre inkább hozzá kerül a gyógyszerreklám-felügyelet


Megeml thet m g 2
Megemlíthető még szokásai…2

 • Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) - a miniszter javaslattevő szerve, de bizonyos saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd később: klinikai vizsgálatok)

 • Gyógyszerészi Szakmai Kollégiumok (véleményező testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki)

  - Gyógyszerellátási

  - Kórházi-Klinikai gyógyszerészi

  - Ipari gyógyszerészi


Ipari szervezetek
Ipari szervezetek szokásai…

Jogszabályok kiadása előtt „illik” velük konzultálni

 • Magyarországi Gyógyszergyártók és –nagykereskedők szövetsége MAGYOSZ

 • Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége AIPMKi mit tesz r viden
Ki mit tesz - röviden szokásai…

 • Jogalkotó (és a jogalkalmazók ált. felügyeleti ellenőrzése)

  • Egészségügyi Minisztérium

 • Jogalkalmazók

  • akik engedélyeznek és ellenőriznek

  • akik a gyógyszerészet bizonyos területén csak ellenőriznek és szankcionálnak

 • Tanácsadó testületek bizonyos „hatósági jellegű” feladatokkal

 • Szakmai szervezetek

  • köztestület

  • nem az


A jogalkalmaz k akik a gy gyszer szet ter let n enged lyeznek s ellen riznek
A jogalkalmazók, akik (a gyógyszerészet területén) engedélyeznek és ellenőriznek

 • ÁNTSZ = gyógyszertárak és gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás

 • OEP és REPek = gyógyszer-támogatás, -finanszírozás

 • EEKH = kábítószer, orvostechnika, gyógyszerészi nyilvántartás

 • EBF = gyógyszerismertetés; (+ a gyógyszertár-vezetés függetlensége)

 • OGYI = minden más, pl.: gyógyszer-engedélyezés, klinikai vizsgálat, gyártás, nagyker., stb.


Jogalkalmaz k akik a gy gyszer szet bizonyos ter let n ellen riznek s szankcion lnak
Jogalkalmazók, akik (a gyógyszerészet bizonyos területén) ellenőriznek és szankcionálnak

 • Fogyasztóvédelem = gyógyszertárakban forgalmazott nem-gyógyszer és gyógyszerreklám

 • Gazdasági versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete = bizonyos gyógyszerreklám (lásd ott)


Tan csad test letek bizonyos hat s gi jelleg jogk r kkel
Tanácsadó testületek bizonyos hatósági jellegű jogkörökkel

 • A Szakmai Kollégiumok (módszertani leveleket = „soft law” adhatnak ki)

 • Az ETT etikai bizottságai (lásd később): az orvosbiológiai vizsgálatok etikai jóváhagyása = szakhatósági jogkör


Szakmai szervezetek
Szakmai szervezetek jogkörökkel

 • Köztestületek a Kamarák, nálunk a MGYK

  Kötelező a véleményüket kikérni a szakmai jogszabály-változások előtt (elfogadni nem muszáj!)

 • Egyéb

  • gyógyszerészi szakmai szervezetek

  • gyógyszeripari szervezetek…

   Nincs szakigazgatási szerepük, csupán „illik” konzultálni velük nagyobb változások előtt


Mi lesz t telben
Mi lesz tételben? jogkörökkel


Az eg szs g gyi miniszter feladatai
Az egészségügyi miniszter feladatai jogkörökkel

 • Miért nem a „minisztérium” feladatai?

 • Milyen jogszabályban határozzák meg?

 • A miniszter különböző feladatai (felsorolás)

 • Egészségpolitikai: mit szabályoz, irányít (kitérve a gyógyszerügyekre)

 • Hatósági feladatai (mik ezek?)


Az orsz gos gy gyszer szeti int zet
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet jogkörökkel

 • A magyar hatósági gyógyszer-ellenőrzés kialakulása

 • Az OGYI jellege,

  • hatósági és

  • módszertani

   feladatai (más tételekből is össze kell szedni!)


Az ntsz s feladatai
Az ÁNTSZ és feladatai jogkörökkel

 • Mi a népegészségügy?

 • Az ÁNTSZ különböző feladatai, kiemelve az igazgatási feladatokat

 • Felépítése: különböző szintű szervezetei (az országosszintről több példa!), az ezekhez nevesített hatósági jogkörök, kiemelten a gyógyszerfelügyelet terén. (Más tételekből is össze kell szedni!)


A magyar gy gyszer szi kamara etikai elj r sok gy gyszer szek ellen
A Magyar Gyógyszerészi Kamara. Etikai eljárások gyógyszerészek ellen

 • A MGYK jellege

 • Az MGYK feladatai (más tételekből is)

 • Beszéljen az MGYK országos és helyi szerveiről

 • Az MGYI etikai-fegyelmi jogköre

 • Az MGYK felügyeleti szerve

 • A nem-kamarai tag gyógyszerészek elleni etikai eljárás

 • Az etikai eljárások másodfokú elbírálása