Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα . - PowerPoint PPT Presentation

virginie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα .

play fullscreen
1 / 97
Download Presentation
235 Views
Download Presentation

Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα. «Ερμηνευτικό» διάβασμα (interpretative reading) του αντιβιογράμματος Από το φαινότυπο στο μηχανισμό Σοφία Βουρλή Παναγιώτα Γιακκούπη Μιχάλης Πολέμης Αλκιβιάδης Βατόπουλος ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 2. Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα.Προϋποθέσεις: • Έχουν ελεγχθεί όλα τα κατάλληλα αντιβιοτικά για το μικροβιακό είδος; • Έχουν ελεγχθεί αντιβιοτικά που δεν πρέπει; • Ομαδοποίηση αντιβιοτικών. • Υπάρχουν τα αντιβιοτικά «δείκτες» μηχανισμών. ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 3. Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα.Προϋποθέσεις: • Έλεγχος breakpoints. • CLSI (NCCLS) • EUCAST • Είναι τα breakpoints «σωστά» τοποθετημένα σε σχέση με τους μικροβιακούς υποπληθυσμούς; ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 4. Μικροβιακοί υποπληθυσμοί «σωστό» breakpoint «λάθος» breakpoint ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 5. E. coliResistance to imipenem (DD) Data from The Greek System for The Surveillance of Antimicrobial Resistance (1995-2001) ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας


 6. Ε. coli • Αmpicillin: E • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 7. Ε. coli • Αmpicillin: E • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ευαίσθητο ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 8. Proteus mirabilis • Αmpicillin: E • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 9. Proteus mirabilis • Αmpicillin: E • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ευαίσθητο ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 10. Klebsiella pneumoniae • Αmpicillin: A • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 11. Klebsiella pneumoniae • Αmpicillin: A • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ευαίσθητη ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 12. Enterobacter spp • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες: E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 13. Enterobacterspp Επαγώγιμη αντοχή (IMP ή FOX CAZ) • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες: E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ευαίσθητο ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 14. Enterobacter spp Επαγώγιμη αντοχή (IMP ή FOX CAZ) • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες: E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ευαίσθητο ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 15. Ε.coli • Αmpicillin: A • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 16. Ε.coli TEM-1 • Αmpicillin: A • Cephalothin: E • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 17. Ε.coli • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 18. Ε.coli TEM-1 (υπερπαραγωγή) • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : E • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 19. Ε.coli • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες: Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 20. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες: Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 21. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες: Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ευαισθησία ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 22. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες: A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ESBL test + (CAZ/CTX-AUG) ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 23. Ε.coli atm amc • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: E • Cefoxitin: E • Γ γεν κεφαλοσπορίνες:A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ESBL ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 24. Φαινότυπος της SHV-5 στοE coli ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 25. Ε.coli • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ceftazidime: A Cefotaxime: A/E SHV-5 ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 26. Ε.coli • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Ceftazidime: A/E Cefotaxime: A CTX-M ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 27. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες: Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: Α • Norfloxacin: Α ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 28. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες: Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Ε • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E AAC-6I ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 29. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες: Α • Imipenem: E • Gentamicin: Α • Tobramycin: Α • Amikacin: Ε • Netilmycin: Ε • Cotrimoxazole: Ε • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ANT(2’’)-I ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 30. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : Α • Imipenem: E • Gentamicin: A • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Πολλαπλά ένζυμα ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 31. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E AAC-6I Μεταλλαγμένη DHFR ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 32. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: A • Norfloxacin:E AAC-6I Μεταλλαγμένη DHFR Μεταλλαγές γυράσης/τοποϊσομεράσης, (1 μεταλλαγή) ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 33. Ε.coli ESBL • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: E • Cefoxitin: E • γ’ γεν κεφαλ/νες : Α • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: A • Norfloxacin: A AAC-6I Μεταλλαγμένη DHFR Μεταλλαγές γυράσης/τοποϊσομεράσης, πολλαπλές μεταλλαγές ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 34. Ε.coli • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες: A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 35. Ε.coli AmpC b-lactamase Πλασμιδιακή, μόνιμη υπερπαραγωγή • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες: A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 36. Ε coli AmpC b-lactamase Πλασμιδιακή, μόνιμη υπερπαραγωγή • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : Α • Imipenem: E • Gentamicin: Α • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: A • Norfloxacin: A Πολλαπλά ένζυμα Μεταλλαγμένη DHFR Μεταλλαγές γυράσης/τοποϊσομεράσης ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 37. Ε coli • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : A • Imipenem: (A) • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E • Αztreonam: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 38. Ε coli VIM b-lactamase • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : A • Imipenem: (A) • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E • Αztreonam: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 39. Ε coli VIM b-lactamase • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : A • Aztreonam E • Imipenem: (A) • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E • Αztreonam: E Ευαισθησία “Υποκλινική” αύξηση MIC ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 40. Ε coli VIM b-lactamase • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : A • Imipenem: (A) • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E • Αztreonam: E “Υποκλινική” αύξηση MIC EDTA/IMP test + ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 41. Ε coli: VIM b-lactamase “Υποκλινική” αύξηση MIC • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • Ceftazintime: A • Imipenem: A • Gentamicin: E • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E • Αztreonam: E EDTA/IMP test + ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 42. CAZ, IMP EDTA τεστ σε VIM (+) K. pneumoniaeμε «υποκλινική» αύξηση της MIC στην Ιμιπενέμη TZP FEP FOX GM CAZ AMC CTX TM EDTA IMP ATM TET AN PIP CIP SXT AM EDTA/IMP test (+) Ευαίσθητο ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 43. Με Δίσκο EDTA Χωρίς Δίσκο EDTA STR IPM MEM TMP AM CAZ PIP AN ATM AMC CTX FOX SUL FEP TZP GM STR IPM MEM TMP AM CAZ PIP AN ATM AMC CTX FOX SUL FEP TZP GM Klebsiella pneumoniaeπου παράγει Μεταλλο-β-Λακταμάση ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 44. Ε coli VIM b-lactamase EDTA/IMP test (+) • Αmpicillin: Α • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : A • Imipenem: (A) • Gentamicin: E+ • Tobramycin: E • Amikacin: E • Netilmycin: E • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E • Αztreonam: E ESBL (ESBL test +) ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 45. Πολυανθεκτική K. pneumoniaeμε σύγχρονη παραγωγή MBL(VIM) και ESBL EDTA/IMP test DDST ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 46. Ε coli VIM -lactamase + πολυαντοχή • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : Α • Imipenem: A • Gentamicin: E • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E AAC-6I Μεταλλαγμένη DHFR ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 47. ΠΑΝΑΝΤΟΧΗ Ε coli VIM -lactamase + πολυαντοχή • Αmpicillin: A • Cephalothin: Α • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες : Α • Imipenem: A • Gentamicin: Α • Tobramycin: Α • Amikacin: Α • Netilmycin: Α • Cotrimoxazole: Α • Nalidixic Acid: A • Norfloxacin: A Πολλαπλοί μηχανισμοί Μεταλλαγμένη DHFR Μεταλλαγές γυράσης/τοποϊσομεράσης ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 48. Tα ισχύοντα στο E coliισχύουν και στη Klebsiella pneumoniaeκαι στον Proteus mirabilis ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 49. Enterobacter spp • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες: A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: A • Amikacin: A • Netilmycin: A • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας

 50. Enterobacter spp • Αmpicillin: A • Cephalothin: A • Augmentin: A • Cefoxitin: A • γ’ γεν κεφαλ/νες: A • Imipenem: E • Gentamicin: E • Tobramycin: A • Amikacin: A • Netilmycin: A • Cotrimoxazole: E • Nalidixic Acid: E • Norfloxacin: E Μεταλλάκτης σε μόνιμη υπερπαραγωγή AmpC AAC-6I ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας