samodzielny zak ad ochrony i kszta towania rodowiska n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. STUDIA PODYPLOMOWE OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 2009/2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA' - virginia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samodzielny zak ad ochrony i kszta towania rodowiska

SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STUDIA PODYPLOMOWE

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2009/2010

rekrutacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

 • liczba zalogowanych kandydatów: 219
 • przyjęto na studia: 30 słuchaczy, w tym 23 kobiety, 7 mężczyzn
 • rekrutacja objęła obszar całej Polski (w tym Szczecin, Gdańsk, Poznań, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Kielce…)
 • osoby po kierunkach: ochrona środowiska, biologia, geografia, chemia, ekologia, rolnictwo, leśnictwo, geodezja, inżynieria środowiskowa,
 • osoby pracujące w różnych dziedzinach: administracja publiczna, GDDKiA, RDOŚ, MZD, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, inne.

rEKRUTACJA

znaczenie studi w podyplomowych oo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ

 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska
 • opiera się na przeświadczeniu, że:
 • ścisłe normy środowiskowe przyczyniają się do wprowadzania innowacji gospodarczych,
 • polityka gospodarcza, społeczna i środowiskowa powinny być ze sobą silnie powiązane.
znaczenie studi w podyplomowych oo1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

 • Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • jedno z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska,
 • ma umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska, która wprowadza procedurę administracyjną: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (procedurę wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 (art. 51),
 • nie ma ustalonej listy przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar Natura 2000 - procedurę OOŚ wszczyna się zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000.

Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ

znaczenie studi w podyplomowych oo2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

- w ramach postępowania może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla części "dużych" przedsięwzięć obligatoryjnie, dla innych - w drodze decyzji administracyjnej,

- przeprowadzenie postępowania OOŚ wymagają przedsięwzięcia mogące mieć oddziaływanie transgraniczne (art. 58 i 59),

Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ

 • postępowanie OOŚ prowadzi się w stosunku do koncepcji zagospodarowania kraju, projektów zagospodarowania przestrzennego, strategii
 • rozwoju regionalnego, szeregu projektów innych strategii,
 • planów, programów i polityk (art. 40).
znaczenie studi w podyplomowych oo3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

 • Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • opracowanie techniczno – przyrodnicze,
 • cel - analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska – inwestor otrzymuje dowód możliwości realizacji projektu pod kątem ochrony środowiska,
 • pozwalają na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować niekorzystny jej wpływ na środowisko naturalne,
 • znając już na etapie projektowania specyfikę lokalnego środowiska oraz biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, można optymalnie zaprojektować inwestycję i dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności finansowe.

Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ

zakres studi w podyplomowych oo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

 • 90 godzin wykładów oraz 120 godzin ćwiczeń z zakresu
 • przedmiotów ogólnych (m.in. geoekologia, systemy zarządzania środowiskowego, architektura krajobrazu i Natura 2000, GIS)
 • przedmiotów specjalnościowych (m.in. etapy procedury OOŚ, podstawy prawne UE oraz Polski, udział społeczeństwa w procedurze OOŚ, opis inwestycji oraz proponowanych wariantów) ,
 • 60 godzin pracy projektowej,
 • analizie poddane zostaną skutki oddziaływania na środowisko i człowieka, obiektów różnych dziedzin działalności gospodarczej w tym przemysłu energetycznego, chemicznego, rolnictwa, komunikacji, dróg szybkiego ruchu, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów.

Zakres Studiów podyplomowych ooś

zdobyte umiej tno ci

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

 • sporządzania raportów oceny oddziaływania na środowisko,
 • wykonywania oceny i sposobu korzystania ze środowiska na terenie przewidzianym pod inwestycje,
 • oceny uwarunkowań przyrodniczych środowiska, działań niezbędnych do zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko i człowieka,
 • postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności,
 • ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć odnoszących się do pojedynczych zamierzeń mogących znacząco wpływać na środowisko,
 • ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów (tzw. prognozy oddziaływania na środowisko, określane mianem strategicznych).

Zdobyte umiejętności

slide9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2009/2010

Dziękuję za uwagę

dr Anna Rabajczyk

Kierownik studiów podyplomowych