specifick imunita humor ln
Download
Skip this Video
Download Presentation
Specifická imunita humorální

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Specifická imunita humorální - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Specifická imunita humorální. M.Průcha. B lymfocyt. Buněčný substrát specifické humorální imunity Antigenní stimulace B lymfocytu vede v součinnosti se signály Th2 T lymfocytů k jeich klonální expanzi a terminální diferenciaci do stadia plasmatické buňky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Specifická imunita humorální' - virginia-skinner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b lymfocyt
B lymfocyt
 • Buněčný substrát specifické humorální imunity
 • Antigenní stimulace B lymfocytu vede v součinnosti se signály Th2 T lymfocytů k jeich klonální expanzi a terminální diferenciaci do stadia plasmatické buňky
 • Plasmatická buňka je pak zdrojem protilátek, kterí mají stejnou specifictu jako receptor BcR původního B lymfocytu
b lymfocyt1
B lymfocyt
 • Vývoj B lymfocytu je mnohastupňový proces regulovaný cytokiny a interakcemi s buňkami kostního stromatu
 • Celý proces aktivace vrcholí aktivací transkripčních faktorů, která regulují přepis významných genů
 • V negativním případě- diferenciační krok je neúspěšný, tak B ly je usmrcen apoptózou
b lymfocyt2
B lymfocyt
 • Kooperace s T lymfocyty
 • Prostřednictvím protilátek ovlivňují regulační a efektorové mechanismy přirozené imunity
 • Zralé B ly jsou v sekundárních lymfatických orgánech – lamina propria sliznic, lymfatické uzliny a slezina
 • Periferní krev – 10-20% lymfoidních buněk
receptor pro antigen
Receptor pro antigen
 • 1011 různých specifit protilátek
 • Vznik řetězů BcR a následně solubilních molekul protilátek je obdobná procesu na T lymfocytech
 • Přeskupení genových segmentů pomocí enzymatického aparátu
 • Somatická hypermutace – úprava vazebných míst pro antigen po expozici B ly antigennímu podnětu
 • Izotypové přepnutí – zajištění produkce protilátek různých izotypů se stejnou variabilní oblastí, která váže antigen
imunoglobuliny protil tky
Imunoglobuliny - protilátky
 • Solubilní forma receptorů pro antigen na B lymfocytech (BcR)
 • Jsou produkovány plasmatickou buňkou tj. terminální stadium diferencovaného B lymfocytu
 • Po stránce funkční regulují funkce přirozené imunity
protil tky imunoglobuliny
Protilátky - imunoglobuliny
 • B ly Fabriciova bursa
 • U lidí – fetální játra, kostní dřeň, slezina
 • Receptor pro antigen – BcR
 • Po dělení vznikají klony plasmatických buněk s produkcí protilátek proti danému antigenu
 • Diferenciace B ly v kostní dřeni, antigenní stimulace v sekundárních orgánech a a konečné stadium diferenciace B lymfocytů – plasmatické buňky produkují protilátky opět v kostní dřeni
imunoglobuliny
Imunoglobuliny
 • Tiselius a Kabat 1939
 • Imunizovali králíky ovlabuminem a poté pomocí elektroforezy identifikovali Ig
 • První – albumin, alfa, beta a gama globuliny
z kladn struktura imunoglobulin
Základní struktura imunoglobulinů
 • 2 lehké řetězce
 • lambda ()
 • kappa (κ)

2těžké řetězce

Fig. 2.2

slide16
IgM

Membránově vázaný monomer a sekretovaný pentamer.

První třída protilátek syntetizovaná během ontogeneze a při imunitní odpovědi

Aktivace komplementu; aglutinace.

Může být transportována na slizniční povrch

slide17
IgG

Nejvyšší koncentrace v séru

4 podtřídy: IgG1 - 4

Aktivace komplementu

Binds to Fcg -receptors on neutrophils, macrophages and NK cells

slide18
IgA

Obvykle dimer

Sekreční IgA je dimer se sekreční komponentou

2 podtřídy: IgA1 and IgA2

Nejčastější imunoglobulin ve slizničních sekretech

Neutralizace; Zabraňuje vazbě mikroorganismů na receptory

Není efektivní v aktivaci komplementu

slide19
IgD

Velmi nízká koncentrace v séru

Primárně nalézána spolu s IgM na naivních B buňkách

Neznámá funkce

vy et en po tu b lymfocyt
Vyšetření počtu B lymfocytů
 • Průtoková cytometrie, předtím KO a diff.
 • CD19
 • Brutonova agamaglobulinémie x CVID
 • CLL
funk n testy b lymfocyt
Funkční testy B lymfocytů
 • Nepřímé stanovení – sleduje se produkce protilátek proti proteinovýcm nebo polysacharidovým antigenům
 • Protilátky proti tetanu a proti pneumokokům
 • Test stimulace mitogenem – PWM
 • Koncentrace Ig v supernatantu kultury stimulovaných lymfocytů
protil tky klinick aplikace
Protilátky – klinické aplikace
 • Protilátky – základní parametr humorální imunity
 • Problematika infekčních chorob, autoimunitních onemocnění, imunopatologické stavy
 • Stanovení kvalitativní a kvantitativní
 • Sledování dynamiky
protil tky metody stanoven
Protilátky – metody stanovení
 • Nefelometrie, turbidimetrie
 • RID – IgD
 • Aglutinace
 • ELISA
 • NIF
 • WB
 • Specif. IgE protilátky – RAST – Radio Allergo Sorbent Test, chemiluminiscence – AlaSTAT a IMMUNLITE 2000
protil tky indikace vy et en
Protilátky – indikace vyšetření
 • Imunopatologické stavy – prim. A sek. ID
 • Dynamika protilátek – infekční serologie, ale také u imunopatol.stavů
 • Hyper IgD sy – hereditární periodická horečka
 • Alergická onemocnění – specif. IgE, odpovědˇ na léčbu
 • Autoimunitní onemocnění – jednak kvalita – specificita protilátek, jednak dynamika
ad