Privredna odjeljenja kao podr ka biznisu
Download
1 / 15

PRIVREDNA ODJELJENJA KAO PODRŠKA BIZNISU - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

PRIVREDNA ODJELJENJA KAO PODRŠKA BIZNISU. Pripremio: Nedeljko Milijević, sudija Osnvonog suda u Banjoj Luci Sarajevo, 27. aprila 2007. godine. FORMIRANJE PRIVREDNIH ODJELJENJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRIVREDNA ODJELJENJA KAO PODRŠKA BIZNISU' - virginia-ramirez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Privredna odjeljenja kao podr ka biznisu

PRIVREDNA ODJELJENJA KAO PODRŠKA BIZNISU

Pripremio: Nedeljko Milijević, sudija Osnvonog suda u Banjoj Luci

Sarajevo, 27. aprila 2007. godine


Formiranje privrednih odjeljenja
FORMIRANJE PRIVREDNIH ODJELJENJA

 • Odlukom Visokog prestavnika o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i sudskoj službi iz 2002. godine,

 • Entitetskim zakonima o sudovima i sudskoj službi,

 • Počela sa radom 22.03.2004. godine


Istorijat privrednog sudovanja
ISTORIJAT PRIVREDNOG SUDOVANJA

 • Do 1980. godine privredni sudovi,

 • Od 1980. – 1992. godine okružni sudovi,

  - Privredni registar sudovi udruženog rada,

 • Od 1992. – 2003. godine osnovni sudovi u RS, odnosno kantonalni sudovi u Federaciji BiH,

 • Od 2004. godine osnovni, odnosno opštinski sudovi u sjedištu okružnog, odnosno kantonalnog suda


Nadle nost privrednog odjeljenja
NADLEŽNOST PRIVREDNOG ODJELJENJA

 • U privrednom odjeljenju:

  - Vrši se upis poslovnih subjekata u sudski registr,

  - Sudi u privrednim sporovima,

 • Vodi postupak stečaja i likvidacije poslovnih subjekata,

  ________________________________________

  (Privredne prestupe – pekršaji i izvršenja odluka privrednih sudova)


Registar poslovnih subjekata
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA

 • U Federaciji BiH registrovano 64535 poslovna subjekta,

 • U Republici Srpskoj registrovano je 31204 poslovna subjekta,

 • U Distriktu Brčko u sudski registar upisano je 1634 poslovna subjekta

 • Registracija poslovnih subjekata vrši se u zakonom utvrđenim rokovima,


Unaprije enje sudskog registra
UNAPRIJEĐENJE SUDSKOG REGISTRA

 • Za unaprijeđenje sudskog registra neophodno je:

  - Obezbjediti bolje uslove smještaja,

 • Tehničko opremanje,

 • Implemirati projekat elektronskog vođenja registra,

 • Brisanje iz registra fiktivnih firmi

 • Edukacija sudija i osoblja registra


Privredni sporovi ps i mals
PRIVREDNI SPOROVI (Ps i Mals)

 • Evidentan je veliki broj nerješenih predmeta iz ranijeg perioda,

 • Riješeno je više predmeta nego što je zaprimljeno u 2005. godini,

 • Neažurni su veći sudovi (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i dr.)


A uriranje referata privrednih sporova
AŽURIRANJE REFERATA PRIVREDNIH SPOROVA

 • Za ažuriranje referata neophodno je:

 • Veće angažovanje postojećih sudija nareferatu,

 • Raspored sudija sa drugih referata,

 • Izbor i raspoređivanje novih sudija i stručnih saradnika,

 • Podsticanje rješavanja sporova kroz medijaciju, arbitraže i dr.


A uriranje referata privrednih sporova1
AŽURIRANJE REFERATA PRIVREDNIH SPOROVA

 • Za ažuriranje referata neophodno je:

 • Bolja organizacija poslova,

 • Obezbjeđenje tehničkih sredstava, knjiga i sudske prakse,

 • Edukacija sudija u zemlji i inostranstvu,

 • Ovladavanje novim tehnikama rada,

 • Veće korištenje interneta i dr.


Postupci ste aja i likvidacije preduze a
POSTUPCI STEČAJA I LIKVIDACIJE PREDUZEĆA

 • U BiH vodi se 500 stečajnih postupaka,

 • Završeno je oko 150 stečajnih postupaka, a isto toliko je u završnoj fazi,

 • U 23 stečajna postupka vodi se postupak reorganizacije,

 • Unovčenje imovine se uspješno vodi,

 • Stečaj je postao stvarna zaštita interesa povjerilaca


Unaprije enje ste ajnog postupka
UNAPRIJEĐENJE STEČAJNOG POSTUPKA

 • Za unaprijeđenje stečajnog postupka neophodno je:

 • Izvršiti izmjene i dopuna ZOSP,

 • Edukacija sudija, stečajnih upravnika i drugih učesnika u postupku,

 • Stvaranje tržišta i veće mogućnosti za investiranje.


ad