rdf a rql n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RDF a RQL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

RDF a RQL - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

RDF a RQL. Roman Krejčík. RDF a RQL. RDF – Resource Description Framework Ja z y k pro ukládání informací v XML RDF Schema RQL – RDF Query Language Dotazová n í nad RDF dokumenty. RDF. XML dokument Standardizován W3C Formát pro strojové čtení Ukládání webových zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RDF a RQL' - viola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rdf a rql

RDF a RQL

Roman Krejčík

rdf a rql1
RDF a RQL
 • RDF – Resource Description Framework
  • Jazyk pro ukládání informací v XML
  • RDF Schema
 • RQL – RDF Query Language
  • Dotazování nad RDF dokumenty
slide3
RDF
 • XML dokument
 • Standardizován W3C
 • Formát pro strojové čtení
 • Ukládání webových zdrojů
 • URI pro identifikaci zdrojů
z kladn pojmy
Základní pojmy
 • Zdroj
  • Identifikován URI
  • Může mít přiřazené vlastnosti
 • Vlastnost
  • Má hodnotu nějakého typu
  • Můze být odkazem na zdroj nebo prim. typ
  • RDF definuje základní primitivní typy
syntaxe rdf
Syntaxe RDF
 • XML dokument
 • Kořenový element <RDF>
 • Každý zdroj popsán tagem <Description>
 • Namespace pro RDF značky

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

 • Popis zdroje - vlastní namespace a struktura
p klad rdf
Příklad RDF

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:cd="http://www.recshop.fake/cd">

<rdf:Description

rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque"> <cd:artist>Bob Dylan</cd:artist>

<cd:country>USA</cd:country> <cd:company>Columbia</cd:company> <cd:price>10.90</cd:price>

<cd:year>1985</cd:year>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

odkazy na zdroje
Odkazy na zdroje
 • Vlastnosti se mohou odkazovat na zdroje

<rdf:Description

rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque"<cd:artistrdf:resource="http://www.recshop.fake/artists/dylan"/> <cd:country>USA</cd:country> <cd:company>Columbia</cd:company> <cd:price>10.90</cd:price>

<cd:year>1985</cd:year>

</rdf:Description>

kontejnerov elementy
Kontejnerové elementy
 • Vlastnosti mohou být složitější struktury
 • Reprezentace více prvků
 • Množina – element Bag
 • Sekvence – element Seq
 • Alternativy – element Alt
 • Jednotlivé položky <rdf:li>…</rdf:li>
kontejnerov elementy1
Kontejnerové elementy
 • Bag – neuspořádaná množina
 • Seq – prvky jsou indexované

<cd:artist>

<rdf:Bag>

<rdf:li>John</rdf:li>

<rdf:li>Paul</rdf:li>

<rdf:li>Ringo</rdf:li>

</rdf:Bag>

</cd:artist>

rdf schema rdfs
RDF Schema (RDFS)
 • Rozšíření RDF
 • Třídy pro jednotlivé zdroje
 • Zavedení dědičnosti tříd
 • Pouze framework, nedefinuje žádné třídy, jen způsob jejich vytváření
slide11
RDFS
 • Třída nedefinuje objekt. Instancí třídý je pouze bezstavový zdroj reprezentovaný URI
 • Jeden zdroj může být instancí libovolných tříd
 • Vlastnosti mohou být v rámci dědičnost specializovány
syntaxe rdfs
Syntaxe RDFS
 • Součástí RDF dokumentu
 • Namespace http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Definice třídy <rdfs:Class rdf:ID=“…”>
 • Dědičnost

<rdfs:subClassOf rdf:resource=“…”>

p klad rdfs t dy
Příklad RDFS – třídy

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >

<rdfs:Class rdf:ID="Artist" />

<rdfs:Class rdf:ID="Painter">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Artist"/>

</rdfs:Class>

</rdf:RDF>

popis rdf vlastnost
Popis RDF vlastností
 • Omezení vlastnosti na třídu
  • Doména vlastnosti
  • Značka <rdfs:domain rdf:resource=“…” />
 • Omezení hodnoty vlastnosti
  • Rozsah vlastnosti
  • Značka <rdfs:range rdf:resource=“…” />
 • Specializace vlastnosti
  • Značka <rdfs:subPropertyOf rdf:resource=“…”/>
p klad rdfs vlastnosti
Příklad RDFS - vlastnosti

<rdfs:Property rdf:ID="creates">

<rdfs:domain rdf:resource="#Artist" />

<rdfs:range rdf:resource="#Artifact" />

</rdfs:Property>

<rdfs:Property rdf:ID="paints">

<rdfs:domain rdf:resource="#Painter" />

<rdfs:range rdf:resource="#Painting" />

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="creates" />

</rdfs:Property>

<rdfs:Property rdf:ID="name">

<rdfs:domain rdf:resource="#Artist" />

<rdfs:range

rdf:resource="http://www.w3.org/rdf-datatypes.xsd#String" />

</rdfs:Property>

slide17
RQL
 • RDF Query Language
 • Dotazování se nad RDFdokumentem
 • Kombinované dotazy na schéma a data
 • Není standardem
jednoduch dotazy na sch ma
Jednoduché dotazy na schéma

Class– pro všechny třídy

Property– pro všechny vlastnosti

subClassOf(Artist)

– získání všech podtříd dané třídy

subClassOf^(Artist)

– pouze přímí potomci

jednoduch dotazy na data
Jednoduché dotazy na data

Artist

– všechny instance dané třídy včetně potomků

^Artist

– pouze přímé instance dané třídy

creates

– všechny vlastností daného typu, vrací dva sloupce (zdroj a hodnotu vlastnosti)

oper tory
Operátory
 • Standardní operátory nad množinami

intersect, in, count

 • Relační operátory pro třídy a vlastnosti
  • Porovnání v rámci dědičnosti
  • Artist > Painter true
  • creates < paints false
 • Běžné relační operátory pro prim. typy
select from where
select .. from .. where
 • Výběr dat podle podmínky
 • Syntaxe

select proměnné

from třídy nebo vlastnost

where podmínka

 • Proměnné mohou reprezentovat zdroje, vlastnosti, jejich hodnoty i třídy
o per tor
Operátor {}
 • Proměnné uzavřené v { }
 • Syntaxe pro třídu

Artist{X}

 • Syntaxe pro vlastnost

{X}creates{Y}

Př: select X, Y from {X}creates{Y}

o per tor1
Operátor .
 • Řetězení vlastností a tříd pomocí .

select X,Y from Artist{X}.creates{Y}

 • Join pomocí where podmínky

select X,Y, R from {X}creates{Y}, {R}name{S} where X = R

omezen t dy prom nn
Omezení třídy proměnné
 • Konstrukce {X:třída}

select X from {X:Painter}creates{Y}

 • Omezení proměnné na třídu – prefix $

select X,Y from {X:$Z}creates{Y} where $Z <= Painter

dal omezen prom nn
Další omezení proměnné
 • Omezení proměnné na vlastnost
  • operátor @

select X,Y from {X:Artist}@P{Y}

 • Omezení proměnné na třídu nebo typ
  • operátor $$
  • Kromě třídy zdroje může být např. String
dal mo nosti
Další možnosti
 • Vnořené selecty
 • Operátory pro vlastnosti
  • range(@P)
  • domain(@P)
 • Operátor like
  • * zastupuje libovolné znaky
vyu it rdf
Využití RDF
 • Webové portály a vyhledávače
 • Elektronické knihovny
 • E-obchody
ad