podziemne zgazowanie w gla czy mo e to by innowacyjny spos b pozyskiwania energii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Podziemne zgazowanie węgla. Czy może to być innowacyjny sposób pozyskiwania energii ?. Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, czł . koresp . PAN. Katowice, 08.04.2014r. Czy można będzie wydobywać węgiel z podziemi bez użycia tradycyjnej techniki górniczej ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vinson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podziemne zgazowanie w gla czy mo e to by innowacyjny spos b pozyskiwania energii

Podziemne zgazowanie węgla. Czy może to być innowacyjny sposób pozyskiwania energii ?

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI,czł. koresp. PAN

Katowice, 08.04.2014r.

slide2

Czy można będzie wydobywać węgiel z podziemi bez użycia tradycyjnej techniki górniczej ?

slide3

Podziemne zgazowanie węgla jest ideą z blisko 150 historią

1868 – Carl Wilhelm Siemens – sugestia zgazowania podziemnego węgla przed Chemical Society of London,

slide5

Zasoby węgla należą do najbogatszych (50% całości) spośród wszystkich surowców węglowodorowych.

 • Głęboko zalegające zasoby są trudne do pozyskania klasycznymi technikami górniczymi.
 • W Polsce na głębokościach poniżej 1000 m zalega 4,67 mld ton zasobów bilansowych węgla, a w pozostawionych resztkach co najmniej 1 mld ton.
slide6

Polska jest krajem zasobnym w węgiel ...

 • Zasoby bilansowe
 • 48,23 mld ton
 • Zasoby bilansowe w polach zagospodarowanych
 • 19,13 mld ton
 • Zasoby bilansowe w obszarach niezagospodarowanych
 • 25,14 mld ton
 • Zasoby przemysłowe
 • 4,21 mld ton
 • Zasoby operacyjne
 • 3,49 mld ton

Węgiel kamienny

Stan : 31.12.2012.

slide8

Podziemne Zgazowanie Węgla powala na bezpośrednie pozyskanie energii w miejscu zalegania węgla, a sam proces przebiega analogicznie do technologii zgazowania węgla na powierzchni - jest jednak bardziej złożony i trudniejszy w realizacji.

8

istota procesu podziemnego zagazowania w gla
Istota procesu podziemnego zagazowania węgla
 • Podziemne Zgazowanie Węgla - stanowi zespół wielokierunko – wych przemian termicznych i chemicznych, jakie zachodzą w pokładzie węgla w podwyższonej temperaturze (700 ÷900oC, a nawet do 1500oC) i przy kontrolowanym dostępie ilości powietrza , tlenu lub pary wodnej.
 • Podstawowe reakcje :
 • > Reakcja utleniania (spalania) C + O = CO2 (egzotermiczna)
 • > Reakcja powstawania syngazu C + H2O = CO + H2(endotermiczna) > Reakcja Boudouard’a C + CO2 = 2CO
 • > Reakcja tworzenia metanu CO + 3H2 = CH4 + H2O
 • Ciepło potrzebne do zgazowania otrzymywane jest przez spalenie węgla w egzotermiczna reakcji utleniania .
 • Podstawowe produkty zgazowania węgla : CO, CO2, H2, CH4, H2O
slide10

Podziemne zgazowanie węgla (ang. Underground CoalGasification – UCG) to jedna z najprężniej rozwijających się obecnie technologii pozyskania energii zawartej w węglu poprzez jego zgazowanie bezpośrednio w złożu.

Jej zaletą jest przede wszystkim możliwość wykorzystania uzyskiwanego gazu zarówno w  celach energetycznych jak i do innych procesów karbochemicznych.

slide11

Dlaczego znowu podjęto prace nad technologią PZW w Polsce ?

Polska jako kraj zasobny w węgiel i potrzebujący nowych zdywersyfikowanych źródeł energii nie może stać z boku prac B+R rozwijanych aktualnie na świecie nad technologią podziemnego zgazowania węgla.

slide12

Podziemne zgazowanie węgla nie może być stosowane wszędzie - muszą być spełnione określone warunki aby było ono bezpieczne dla ludzi i dla środowiska naturalnego

 • Kryteria wg J. Drzewieckiego, 2011
 • Głębokość: ponad 100m.;
 • Miąższość: ponad 2 m;
 • Zawartość popiołu: do 30%
 • Brak przerostów w pokładzie;
 • Odległość do najbliższego pokładu: ponad 10m;
 • Grubość skał nieprzepuszczalnych w nadkładzie ponad 10m;
 • Całkowita izolacja poziomów wodonośnych.
podstawowe metody technologie pzw
Podstawowe metody (technologie) PZW

Metoda szybowa

Metoda bezszybowa

W metodzie bezszybowej, przygotowanie georeaktora polega na wykonaniu z powierzchni otworów wiertniczych stanowiących kanały zasilające i produkcyjne, które są połączone kanałem łączącym wykonanym w pokładzie węgla.

Metoda szybowa polega na udostępnieniu pokładu węgla szybem. Georeaktor stanowi wydzielony fragment pokładu, do którego poprzez otwory wiertnicze podawane są media zgazowujące i odbierane produkty zgazowania. Media zgazowujące iprodukty zgazowania są transportowane wyrobiskami dołowymi i szybem na powierzchnię.

slide14

Polskie badaniach koncentruję się na technologii szybowej…

 • umożliwia pozyskanie unikalnej wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w obrębie georeaktora zgazowania i w jego otoczeniu,
 • pozwala na łatwiejsze rozpoznanie i sterowanie parametrami procesu w zakresie :
 • - składu i jakości uzyskiwanego produktu,
 • - bezpieczeństwa realizacji procesu,
 • - oceny wpływu procesu na podziemne środowisko
 • geologiczne i środowisko naturalne na powierzchni.
slide15

POLSKIE DOŚWIADCZENIA W ROZWOJU TECHNOLOGII PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA

 • Prace badawcze realizowane w GIG w latach 50 i 60 – tych XX wieku (poligon : dawna kopalnia Mars)
 • Projekt HUGE
 • Projekt HUGE 2
 • Projekt Strategiczny pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” - Zadanie 3 „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej
 • produkcji paliw i energii elektrycznej”
eksperymenty podziemnego zgazowania w gla w polsce w warunkach rzeczywistych
EKSPERYMENTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA W POLSCE W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Projekt HUGe – etap 1

Próba zgazowania w warunkach rzeczywistych w i pokładzie 310 w KD Barbara GIG w Mikołowie

Projekt HUGE – etap 2

Badanie procesu podziemnego zgazowania węgla w dynamicznym georeaktorze

eksperymenty podziemnego zgazowania w gla w warunkach rzeczywistych
EKSPERYMENTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Projekt HUGE – etap 2

PRÓBA ZGAZOWANIA

eksperymenty podziemnego zgazowania w gla w warunkach rzeczywistych1
EKSPERYMENTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Projekt HUGE – etap 2

REZULTATY

 • W procesie uzyskano palny gaz o wartości opałowej w przedziale: 2,5÷10 MJ/m3,o następującym składzie:
 • wodór 10–40%,
 • tlenek węgla 20–30%,
 • metan 2–3%,
 • dwutlenek węgla 10–15%,
 • tlen 1–2%.
slide19

Dlaczego technologię PZW można zaliczyć do grupy Czystych Technologii Węglowych ?

 • Po zakończeniu prac przygotowawczych nie ma potrzeby wprowadzania pod ziemię ekip górniczych.
 • Większość operacji technicznych, w tym procesy chemiczne odbywają się bezpośrednio w pokładzie węgla.
 • Istnieje możliwość pozostawienia pod ziemią odpadów i zanieczyszczeń powstających w procesie zgazowania (popiołów, siarki, metali ciężkich).
 • Rozważa się możliwość składowania CO2 w kawernach powstałych po zgazowaniu.
slide20

PODSUMOWANIE :

 • Podziemne zgazowanie węgla przeżywa aktualnie swój renesans i stało się „trendy” w wymiarze światowym.
 • Polska baza zasobowa węgla uzasadnia aktywnośćB+R polskich instytucji naukowych w obszarze PZW.
 • Duże zainteresowanie przemysłu węglowego rozwojem technologii PZW.
 • Przyjęty program badań stwarza szanse na uzyskanie wyników unikalnych w skali światowej.
 • PZW jest technologią o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • PZW szansą na pełniejsze wykorzystanie krajowych zasobów węgla.
ad