slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bądź świadomym konsumentem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bądź świadomym konsumentem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Bądź świadomym konsumentem - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Bądź świadomym konsumentem. - kampania dla konsumentów w wieku 60+. Listopad – grudzień 2011 r. KONSTYTUCJA RP: Artykuł 76.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bądź świadomym konsumentem' - vinson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bądź świadomym konsumentem

- kampania dla konsumentów w wieku 60+

Listopad – grudzień 2011 r.

slide2
KONSTYTUCJA RP: Artykuł 76

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

slide3
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

DEFINICJA KONSUMENTA

Art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

slide4
Sprzedawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY/SPRZEDAWCY

zredagowana na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego odnoszących się do przedsiębiorcy oraz umowy sprzedaży (art. 431)

slide5
ustne – pisemne

umowa o zakup towaru, o dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonanie usługi, zlecenie

w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość- w ciągu 10 dni od zakupu można odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość (należy powiadomić pisemnie sprzedawcę)

RODZAJE UMÓW KONSUMENCKICH

slide6

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 • Nie ma właściwości typowych dla towaru tego rodzaju
 • Ma wady
 • Nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca
slide7

JAK SKŁADAĆ REKLAMACJĘ?

 • Do sprzedawcy, na piśmie
 • W ciągu 2 lat od wydania towaru
  • żywność – w ciągu 3 dni od zakupu lub od otwarcia
 • W ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady
slide8

REKLAMACJA.

CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY?

 • W pierwszej kolejności:
 • Nieodpłatnej naprawy
 • Wymiany na nowy
slide9

CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY?

 • Jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe:
 • Obniżenia ceny
 • Zwrotu pieniędzy
 • Jeśli wada jest ISTOTNA
 • Zwrotu pieniędzy
slide10

GWARANCJA

 • Dobrowolna
 • Różne terminy
 • Różne warunki – prawa i obowiązki stron
 • Obowiązki i uprawnienia konsumenta są zapisane w dokumencie gwarancyjnym
slide11

NA CO SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ?

 • Oferty telefoniczne
 • Oferty składane przez akwizytorów
 • Informacje o wygranych
 • Pożyczki „zero procent”
slide12

O CZYM SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAĆ?

 • Przeczytać dokument przed podpisaniem
 • Sprawdzić czy firma istnieje
 • Nie podawać danych osobowych
 • Nie nosić PINu razem z kartą
slide13

KTO MOŻE POMÓC?

 • Powiatowy / miejski rzecznik konsumentów – dane kontaktowe na stronie www.uokik.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej 800 007 707
 • Organizacje konsumenckie
slide14

KTO MOŻE POMÓC?

 • Telekomunikacja i poczta – Centrum Informacji Konsumenckiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl
 • Energetyka – Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii, Urząd Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl
slide15

KTO MOŻE POMÓC?

 • Lotnictwo cywilne – Komisja Praw Pasażerów, Urząd Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl
 • Usługi bankowe - Arbiter Bankowy
slide16
Ubezpieczenia - Rzecznik Ubezpieczonych

Umowy transgraniczne – Europejskie Centrum Konsumenckie: www.konsument.gov.pl

Infolinia konsumencka – bezpłatne porady i informacje pod numerem telefonu 800 007 707 w dni powszednie 9.00-17.00 (połączenie bezpłatne)

KTO MOŻE POMÓC?