slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet. Elise Virnes 14.11.2013. Nuorisotakuu 2013 - määritelmä. Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen. Nuorisotakuun rahoituksen painopisteet. Valmistelutyöryhmän analyysin perusteella kehysriihessä maaliskuussa 2012 lisätty:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet' - vinny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nuorisotakuun rahoituksen painopisteet
Nuorisotakuun rahoituksen painopisteet

Valmistelutyöryhmän analyysin perusteella kehysriihessä maaliskuussa 2012 lisätty:

Hallitusohjelmassa linjattu (60 M€/vuosi):

koulutustakuun toimeenpano
Koulutustakuun toimeenpano

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen ja uudelleen suuntaaminen

 • Tavoitteena KESU- linjausten mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen tarjonnan mitoittaminen työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeiden perusteella huolehtien samalla nuorisoikäluokan kehityksen ja aikuisväestön osaamistason kannalta riittävästä alakohtaisesta ja alueellisesta tarjonnasta
 • KESU- linjausten mukaisesti koulutuspaikkojen määrän ja alueellisen suuntaamisen keskeiseksi kriteeriksi asetettiin koulutustakuun toteutuminen osana nuorisotakuuta sekä koulutuksen alueellisen saavutettavuuden turvaaminen.
koulutustakuun toimeenpano1
Koulutustakuun toimeenpano
 • Uudistetut perusteet ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan
 • Sähköiset hakupalvelut syksyn 2013 yhteishaussa
 • Ammatilliseen koulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistaminen
 • Lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille
koulutustakuun toimeenpano2
Koulutustakuun toimeenpano
 • Koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuoden 2014 loppuun saakka
 • Nuorten oppisopimuskoulutuksen vahvistaminen ja tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
 • Työpaikalla tapahtuvan opiskelun sekä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävien koulutusmallien kehittäminen
 • Määräaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma vuosina 2013-16
o ppisopimuskoulutuksen tilanne
Oppisopimuskoulutuksen tilanne
 • Oppisopimusopiskelijoita yhteensä n. 56 000
 • n. 60 % tekee ammatillista lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto) eli hankkii lisäpätevyyttä, päivittää osaamista tai suuntaa sitä uudelleen
 • n. 40 % suorittaa ammatillista perustutkintoa
 • Kaikista oppisopimusopiskelijoista alle 25-vuotiaita on 18%, joista 2/3 tekee ammatillista perustutkintoa
 • Alle 30-vuotiaita on 33 %
lis panostukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja ty ss oppimisen laajentamiseen
Lisäpanostukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen laajentamiseen
 • Päätös 27.3.2013 kehysriihessä
 • Joustavan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistäminen-työryhmä
 • Tuetaan nuorten työssä oppimista laajentamalla oppisopimuskoulutusta ja kehittämällä oppisopimuskoulutuksen rinnalla nuorille suunnattua joustavampaa koulutusta ja työtä yhdistävää mallia
 • Kohderyhmä alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat
 • Toteutus vuodesta 2014 lukien kehittämishankkeena ja myöhemmin pysyvästi
oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
 • Ei-työsopimussuhteinen
 • Tavoitteena alentaa työnantajan ja opiskelijan kynnystä tehdä oppisopimus
 • Kehitetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien ja valmistavien koulutusten toteutustapoja, jotta sitä voi käyttää oppisopimuskoulutukseen valmistavana ennakkojaksona
 • Toteutetaan opiskelijastatuksella
 • 1000 opiskelijaa
tutkinnon osien suorittamisen edist minen
Tutkinnon osien suorittamisen edistäminen
 • Koulutuksen järjestäjälle maksetaan oppisopimuskoulutuksena järjestettävästä ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osasta oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen koko tutkinnon yksikköhinta
 • Tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjä huolehtii nykyistä kattavammin nuoren oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja tuesta
 • Tavoitteena alentaa kynnystä tehdä oppisopimus
oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistelmien kehitt minen
Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistelmien kehittäminen
 • Tavoitteena madaltaa opiskelijoiden kynnystä siirtyä koulutusmuodosta toiseen
 • Eri koulutusmuotojen käyttö opiskelijoiden, työelämän sekä alueen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti
 • Opiskelijoiden siirtymisen oppisopimuskoulutukseen tulee vapauttaa vastaavasti koulutuksen järjestäjän oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijapaikkoja nuorisotakuun kohderyhmälle
korotettu koulutuskorvaus ty nantajille
Korotettu koulutuskorvaus työnantajille
 • Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) samana vuonna päättäneille, käyttöön 1.6.2013 lukien
 • 42 koulutuksen järjestäjälle myönnetty valtionavustusta yhteensä 4,5 miljoonaa euroa vuodelle 2013
 • Kattaa yli 800 perusopetuksen päättävän oppisopimusopiskelijan koulutuskorvaukset (aiemmin alle 200 oppisopimusopiskelijaa)
 • Työnantajalle korvaus ensimmäisenä vuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk, kolmantena vuonna 300 euroa/kk (aiemmin n. 100 euroa/kk)
 • Kohderyhmän oppisopimuskoulutusta edistetään myös lisäämällä tutkinnon osien suorittamista
ty paikkaohjaajien koulutus
Työpaikkaohjaajien koulutus
 • Tavoitteena kehittää työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista
 • Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus riittävää ja osuvaa ja tukee opiskelijan ja työyhteisön ammattiosaamisen ja –identiteetin kehittämistä
 • Varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu vastaa tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen työelämän tarpeita
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointiosaamisen kehittäminen
nuorten aikuisten osaamisohjelma
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
 • Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuksena sekä
 • hakevaan ja tukevaan toimintaan
 • Vuoden 2014 opiskelijapaikat ja valtionavustukset hakuun 11/2013