hur hantera maktfr gor i aktionsforskning deltagarbaserad forskning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning / deltagarbaserad forskning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning / deltagarbaserad forskning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning / deltagarbaserad forskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning / deltagarbaserad forskning. Erik Lindhult, Mälardalens högskola. Hur kommer maktfrågor in. Ge röst åt ”golvet” i maktens boningar Makt som begränsar utrymmet för mer dialogisk och demokratisk samverkan – eller säger nej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning / deltagarbaserad forskning' - vinny


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur hantera maktfr gor i aktionsforskning deltagarbaserad forskning
Hurhanteramaktfrågoriaktionsforskning/ deltagarbaseradforskning
 • Erik Lindhult, Mälardalens högskola
hur kommer maktfr gor in
Hur kommer maktfrågor in
 • Ge röst åt ”golvet” i maktens boningar
 • Makt som begränsar utrymmet för mer dialogisk och demokratisk samverkan – eller säger nej
 • Kunskap för vem? I vems syfte?
 • Samverkan behöver stöd hos ”makthavare” – och behöver anpassas till detta – kooptering?
 • Forskarens modellmakt och akademiska auktoritet
utg ngspunkter
Utgångspunkter
 • Erfarenheter av dialogdemokratisk aktionsforskningsansats
 • Demokratisk dialog som ledande begrepp och praktik i förändringsarbete – öppen, demokratisk dialog på lika villkor
 • Strävan mot bred medverkan av berörda i förändringsarbete
 • Forskaren som stöd för kommunikation/interaktion
 • Nätverk som stöd för förändring
 • LOM-programmet 1986-91 som startpunkt för ansatsen
bra utvecklingsdialog
Öppenhet (deltagare, bidrag)

Intressentmedverkan

Engagemang, åtaganden

Lärande och kreativitet

Samverkan och uppslutning

Plattform för handling

Kunskapsbas

Demokratisk grundstruktur

BRA UTVECKLINGSDIALOG
democratic dialogue
1. The dialogue is a process of exchange: ideas and arguments move to and fro between the participants.

2. It must be possible for all concerned to participate.

3. This possibility for participation is however, not enough. Everybody should also be active. Consequently each participant has an obligation not only to put forth his or her own ideas but also to help others to contribute their ideas.

4. All participants are equal.

5. Work experience is the basis for participation. This is the only type of experience which, by definition, all participants have.

6. At least some of the experience which each participant has when entering the dialogue must be considered legitimate.

7. It must be possible for everybody to developan understanding of the issues at stake.

DEMOCRATIC DIALOGUE
democratic dialogue1
8. All arguments which pertain to the issues under discussion are legitimate. No argument should be rejected on the ground that it emerges from an illegitimate source.

9. The points, arguments, etc. which are to enter the dialogue must be made by a participating actor. Nobody can participate "on paper" only.

10. Each participant should be able to tolerate an increasing degree of difference of opinion.

11. The workrole, authority, etc. of all participants can be made subject to discussion - no participant is exempt in this respect.

12. The participants should be able to tolerate an increasing degree of difference of opinion.

13. The dialogue must continuously produce agreements which can provide platforms for practical action.

Democratic dialogue
olika former av makt
Olika former av makt
 • Makt över – påverka andra mot deras vilja
 • Makt att – handlingskapacitet att uppnå mål
 • Makt med – maktbyggande genom överenskommelser (Follett, Arendt)
makt och auktoritet
Makt och auktoritet
 • Auktoritet – legitimerad makt och maktanvändning
 • Maktfrågor kommer till ytan vid maktutövning som inte är legitimerad (tex. demokratiskt, positionellt, rationellt etc.)
 • Det finns olika uppfattningar om vilken maktutövning som uppfattas som legitim
 • Samarbete skadas av ej legitimerad maktutövning
 • Maktutjämning – löser inte problemet med legitimitet
 • Demokratisk dialog som ett sätt att kommunikativt legitimera (och skapa) makt och maktutövning
undvika makt
Undvika makt?
 • Forskaren håller på med kunskap/sanning – inte makt
 • Försöka fokusera på att skapa maktfri kommunikation
 • Bidra med ”sanning” som andra kan ta ställning till
 • Men: sanning/kunskap också en form av makt (Foucault, Dewey)
 • Att skapa utrymme för gemensam kunskapsbildning - kräver makt att förändra, ett ledarskap
n gra reflektioner kring erfarenheter som aktionsforskare i lom programmet
Några reflektioner kring erfarenheter som aktionsforskare i LOM-programmet
 • Diskussionsledarskap
 • Tendens att undvika maktfrågor – svårare att föra dialog om
 • Lågprofilerad roll – undvika att vara dominerande expert – hur?
 • Processfokusering – undvika innehållet?
 • ”Katalysator”, ”underlättare” - betydelse?
 • Hur hantera kommunikationsbegränsningar? Ligga ”lågt”?
 • Hantering av olikheter i makt?
 • Demokratisk dialog som auktorisering av olika former av makt
 • Kommunikation kommer att ”avslöja” makten
 • Successiv förbättring av kommunikationsprocesser
en dialogisk roll
En dialogisk roll

“LOM has implied that we really got things started which otherwise had been very difficult. It easily come about that we end up arguing with each other. We did not have anyone who could step in and say that now we shall start to discuss the problems and try to find a reasonable solution. Thus LOM has worked as a discussion leader” (Blue-collar union leader in a project).

sparc ny nationell f rening f r demokratisk forskning i samverkan deltagarbaserad aktionsforskning
SPARC – ny nationell förening för demokratisk forskning i samverkan/deltagarbaserad aktionsforskning

Se broschyren

Årsmöte med program 23 maj, Stockholm

Kommer att starta utbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser för praktiker såväl som studerande (tex. forskarstuderande)

Samarbetar med SIRA – nationell förening för interaktiv forskning