2 h t
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

2. hét. Mintavételes eljárások. Adatszerzési módok típusai. Kontrollált kísérletek. A végtelen sokaságról való informálódás eszköze. Arra ad választ, hogy a kísérlet végzője által megtervezett feltétel együttesek (kezelések) milyen eredményre vezetnek. Reprezentatív megfigyelés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 h t

2. hét

Mintavételes eljárásokKontroll lt k s rletek
Kontrollált kísérletek

 • A végtelen sokaságról való informálódás eszköze.

 • Arra ad választ, hogy a kísérlet végzője által megtervezett feltétel együttesek (kezelések) milyen eredményre vezetnek.


Reprezentat v megfigyel s
Reprezentatív megfigyelés

 • A legfontosabb adatfelvételi módszer.

 • A statisztikai következtetéselmélet kiindulópontja.

 • A mintavételből származó minden eredményt a sokaság egészének jellemzésére használják fel, azaz általánosítanak a teljes sokaságra.

 • Reprezentatív a minta, ha tükrözi az alapsokaságot, annak jellemzőit, tulajdonságait, összetételét.

 • Mindig megadható a mintavételi hiba, azaz, hogy a mintavétel tényéből mekkora hiba fakad.


Nem reprezentat v megfigyel s egy b r szleges megfigyel s
Nem reprezentatív megfigyelés (egyéb részleges megfigyelés)

 • Nincs benne az általánosításra való törekvés, a következtetések kizárólag megfigyelt egyedekre vonatkoznak.


A statisztikai k vetkeztet selm let
A statisztikai következtetéselmélet megfigyelés)

Célja: a részleges megfigyelések eredményeiből következtetés a sokaságra.

Területei:

 • A mintavétel módszertana és gyakorlata.

 • A becslési eljárás.

 • Hipotézisvizsgálat.

 • Több változó kapcsolatának, együttmozgásának vizsgálata.


A mintav tel
A mintavétel megfigyelés)

Célja: a megszerzett adatok alapján megalapozott következtetéseket hozni az alapsokaságra vonatkozóan.

Lépései:

 • A minta és a mintavétel megtervezése, mintaelemek kijelölése.

 • A kijelölt mintaelemek megfigyelése.

 • A mintavételi hiba kezelésének megtervezése.


A mintav teli hiba
A mintavételi hiba megfigyelés)

A vizsgált mutató lehetséges mintákból számított értékeinek átlagoseltérését mutatja a megfelelő sokasági értéktől.

Típusai:

 • Nemmintavételi hiba

 • Mintavételi hiba

  A mintavételi hiba függ:

 • A sokaság jellegétől.

 • Az alkalmazott mintavételi eljárástól.

 • A vizsgált mutatószám fajtájától.

 • A minta nagyságától.I fae f ggetlen azonos eloszl s minta
I. FAE - független, azonos eloszlású minta megfigyelés)

Jellemzői:

 • Homogén, végtelen sokaságból veszünk véletlen, visszatevéses vagy visszatevés nélküli mintát.

 • Véges sokaságból azonos valószínűséggel veszünk visszatevéses mintát.

 • Gyakorlati alkalmazása elsősorban a tömegtermelés minőségellenőrzésénél célszerű.

  Hibája:

 • A sokasági szórás gyakran ismeretlen.

 • Sokszor több változó vizsgálata a cél – a mintaelemszám meghatározása problémás.


Ii ev egyszer v letlen minta
II. EV - egyszerű véletlen minta megfigyelés)

 • Homogén és véges elemszámú sokaság esetén alkalmazható.

 • A mintát visszatevés nélkül választjuk ki.

 • Minden lehetséges n elemű minta kiválasztásának a valószínűsége azonos.

 • Hasonló a FAE mintához, de véges és kisebb elemszámú sokaságok esetén inkább ez használatos.


Ev egyszer v letlen minta
EV - egyszerű véletlen minta megfigyelés)

Előnye:

 • A visszatevés a gyakorlatban nem mindig, vagy nem teljeskörűen hajtható végre.

 • Azonos elem ismételt megfigyelése felesleges.

  Hátránya:

 • A megfigyelt sokaságok többnyire nem homogének.

  Lépései:

 • A komplett lista összeállítása.

 • A mintanagyság meghatározása.

 • A minta kiválasztása.


Iii r r tegzett mintav tel
III. R - rétegzett mintavétel megfigyelés)

Jellemzői:

 • Heterogén sokaság esetén alkalmazható.

 • Előzetes információ áll rendelkezésre arra nézve, hogy a sokaságot homogén osztályokba lehet sorolni.

  Lépései:

 • Először a fősokaságot valamilyen ismérv szerint átfedés-mentesen homogén rétegekre osztjuk.

 • Ezután az egyes rétegeken belül egymástól függetlenül EV (ritkábban FAE) mintát veszünk.

  Előnye:

 • Azonos mintanagyság esetén a vizsgált jellemzőkre (, ) kisebb hibát kapunk, mint az EV mintavétellel feltéve, hogy a rétegezés jó volt.

  TÍPUSAI


1 egyenletes r tegz s
1. Egyenletes rétegzés megfigyelés)

Jellemző:

 • Minden egyes rétegbe azonos számú mintaelem kerül.

  Előnye:

 • Egyszerű.

 • Végrehajtása kényelmes.

 • Könnyű az egyes rétegeket számszerűen jellemezni.

N1≠N2, de n1= n2


2 ar nyos r tegz s
2. Arányos rétegzés megfigyelés)

Jellemző:

 • A mintába a sokasági arányoknak megfelelően választjuk meg az elemszámot.

  Előnye:

 • Ha a rétegenkénti sokasági szórást nem ismerjük, az ebből számított mutatók mintavételi hibája minimális.

 • A mintából számított főátlag hibája sohasem nagyobb, mint EV mintavételnél.

 • .


3 neyman f le optim lis r tegz s
3. Neyman-féle optimális rétegzés megfigyelés)

Jellemzői:

 • A szórások alapján osztja a mintát.

 • Nagyobb rétegekből nagyobb mintát vesz.

 • A változékonyabb, heterogénebb rétegekből szintén nagyobb mintát vesz.

  Előnye:

 • Főátlag becslése során a mintavételi hiba minimális.

  Hátránya:

 • σj ritkán ismert.


4 k lts g optim lis r tegz s
4. Költség-optimális rétegzés megfigyelés)

Jellemzői:

 • Az egyes rétegek szórása mellett ismerjük és a kiválasztásnál figyelembe vesszük az egyes rétegek megfigyelésének költségét is.

 • Adott költségkeret mellett minimális hibát eredményez.

  Képlete:

  ahol πj az egyes rétegek elemeinek megfigyelési egységköltsége.


Iv cs csoportos egyl pcs s mintav tel
IV. CS - csoportos (egylépcsős) mintavétel megfigyelés)

Homogén, véges sokaság esetén használható, ha

 • nem áll rendelkezésre a sokasági elemek teljes listája, de nagyobb csoportokra rendelkezünk listával.

 • a csoportok a koncentráltságuk miatt könnyebben, olcsóbban figyelhetők meg, mint az egyedek.

  Lépései:

 • Először a csoportok halmazából EV mintát veszünk.

 • Az így kiválasztott csoportokat teljes körűen megfigyeljük.

  Előnye:

 • Egyszerűbb és olcsóbb, mint a FAE vagy az EV minta.

  Hátránya:

 • Pontossága függ a csoporton belüli homogenitástól.


 • V tl t bbl pcs s mintav tel
  V. TL - többlépcsős mintavétel megfigyelés)

  Jellemzői:

  • Hasonló esetekben használjuk, mint a csoportos mintavételt.

  • Több lépcsőben jutunk el a végső megfigyelési egységhez.

  • Leggyakoribb típusa a kétlépcsős mintavétel:

   • először EV mintavétellel kiválasztjuk a csoportokat, majd

   • a csoporton belül is EV mintavételt végzünk.

    Követelmény:

   • A minta önsúlyozó legyen, azaz megtartsa a sokasági arányokat.  1 szisztematikus kiv laszt s
  1. Szisztematikus kiválasztás megfigyelés)

  Jellemzői:

  • ha n elemű mintát akarunk venni egy N elemű sokaságból, akkor meghatározva a k=N/n lépésközt a k0 véletlen kezdőpontból kiindulva minden k-adik elemet figyeljük meg:

  • A minta gyorsan és mechanikusan kiválasztható.

  • Egybeeshet az EV megfigyeléssel, ha az elemek felsorolása független a megfigyelés tárgyától.


  2 kv t s kiv laszt s
  2. Kvótás kiválasztás megfigyelés)

  Jellemzői:

  • Rögzítve van, hogy milyen összetételű mintát kell létrehozni.

  • A „kereteket” véletlen kiválasztással kitöltik.

  • A rétegzett mintavételhez hasonló eredmény hoz.

  • Nem szükséges előre rögzíteni a sokasági vagy réteglistákat.


  3 koncentr lt kiv laszt s
  3. Koncentrált kiválasztás megfigyelés)

  Jellemzői:

  • Erősen koncentrált sokaság esetén alkalmazzák.

  • Kevés egyed rendelkezik nagy befolyással a sokasági jellemzőre.


  4 h labda kiv laszt s
  4. Hólabda kiválasztás megfigyelés)

  Jellemzői:

  • Ritka, nehezen számba vehető sokaságok esetén alkalmazzuk.

  • Néhány kiválasztott egyedből indulunk ki.

  • Minden egyed a saját „ismeretségi köréből” keresi a következő mintaelemet.


  5 nk nyes szubjekt v kiv laszt s
  5. Önkényes, szubjektív kiválasztás megfigyelés)

  Jellemzői:

  • Szubjektív szempontok alapján történik a minta kiválasztása.

  • Széleskörű ismeretek esetén jó jellemzőkkel rendelkező mintát lehet kapni.


  Ism telt vagy m sodlagos mintav teli elj r sok jellemz i
  Ismételt vagy másodlagos mintavételi eljárások jellemzői

  • Speciális csoport a gyakorlatban alkalmazott mintavételi módok között.

  • Elvi alapja az a felismerés, hogy a tényleges mintavétel igen költséges, míg a számítógép használata egyre olcsóbb! → a meglévő kisebb és olcsóbb mintákat számítógépes módszerekkel megtöbbszörözik.

  • A meglévő mintából újabb mintákat képeznek azért, hogy a mintában lévő információkat jobban kihasználják.


  Ism telt vagy m sodlagos mintav teli elj r sok t pusai
  Ismételt vagy másodlagos mintavételi eljárások típusai jellemzői

  1.) Független részminták módszere

  2.) Kiegyensúlyozott ismétlések

  3.) Jackknife módszer

  4.) Bootstrap módszer  ad