slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omschrijving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omschrijving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Omschrijving - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit. Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen. Vak / thema. Tip.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omschrijving' - vincenzo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit

Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

Vak/thema

Tip

Leeftijdsgroep

3de graad SO

3 x 2 uur [kan aangepast worden]

Tijdsduur

Software

Internet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma

Omschrijving

Jullie hebben ondertussen al heel wat theoretisch of technische kennis over wiskunde, fysica, elektriciteit of economie opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn.

In volgende opdracht krijg je een taak over zonne-energie.

Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over zonne-energie en de voor- en nadelen, over hoe zonnepanelen werken, over de kostprijs, over het maken van een presentatie, enz…

Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk.

Ook het efficiënt verwerken van informatie uit overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht.

Inleiding

slide2

Opdracht

Jullie vormen een ingenieursbureau, gespecialiseerd in zonne-energie. Jullie team is multi-disciplinair, de teamleden hebben elk één of maximaal 2 specialiteiten.

Jullie opdracht is de volgende:

Een ingenieursbureau oprichten die onderstaande opdracht kan uitvoeren: “Overtuig de directie van uw school in een presentatie van 15-20 minuten om:

Een investering te doen in zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit in overeenkomst met het elektriciteitsverbruik van de school.

Om dit project door uw ingenieursbureau te laten uitvoeren.”

Documentatie

praktijk

Ga HIER naar de takenlijst …

Documentatie

hulpmiddelen

slide3

Verwerking

In een eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!) worden:

De taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere team-leden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken.

Het aantal minuten bepaald dat elke spreker over zijn onderdeel mag spreken. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken.

Daarna begint iedereen individueel aan zijn/haar taak te werken.

Als je eigen taak klaar is, help je teamleden die nog niet klaar zijn.

Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in.

Documentatie

slide4

Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …).

Documentatie

Bronnen

Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperk je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek.

AlgemeenDefinitie op WikiPedia (tekst)Alternatieve zonnetoren (video)Informatie over instraling zonne-energie (web)De premiezoeker (web)

De presentatie

Een powerpoint maken

Je presentatie online zetten

Alles over Powerpoint

Een goede powerpoint maken

10 Tips en trucs voor powerpoint

Live omgevingen

docs.google.com; www.officelive.com; www.zoho.com

Zonne-energie specifiek

Alle vragen en antwoorden over zonne-energie

Zoninstraling en opbrengst

Hoe werkt een zonnecelOntwerpwedstrijd voor gadgets op zonne-energie

slide5

Elk team zal de presentatie van de andere teams bijwonen en evalueren. Het team oordeelt deze keer als geheel over de presentatie. Ook het publiek (leraar, directeur, …) kan hier aan mee werken.

Er kan een algemeen oordeel gevormd worden over de presentatie evenals een gedetailleerde score over de vormgeving, wetenschappelijkheid en haalbaarheid van het verhaal.

Ook in verband met de aanpak van het probleem wordt er een score gegeven. Je kan je een algemeen beeld vormen van het werk of een gedetailleerd oordeel vormen.

Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieblad ingevuld. De teamleider rapporteert zijn verslag aan de leraar en overhandigt ook alle ingevulde evaluaties. Deze evaluatie gebeurt OP NAAM.

Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu.

Er wordt op twee niveaus geëvalueerd. De projectdeelnemers zullen mekaar binnen de groep evalueren. Daarnaast zal elk team als geheel ook de voorstellingen van de andere teams beoordelen.

Zie ook: evaluatieformulieren (online).

De presentatie

Organisatie en overleg

De evaluatie

Beoordeling

slide6

Open vragen

Beste leerling

Je hebt tijdens deze vaardigheden heel wat zinvol werk verzet. Heb je de directeur kunnen overtuigen? Ben je eigenlijk met je resultaat tot bij hem geweest?

Door de gegevens tot een presentatie te verwerken, hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend.

Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Stel die tegenover deze die je nodig hebt als ingenieur of wetenschapper. Neem je besluit mee wanneer je straks een doordachte studiekeuze gaat maken.

TAAK 1: Elke leerling somt voor elke deeltaak 3 competenties op die hij of zij belangrijk vindt met betrekking tot de ingenieur en/of de ondernemer. Deze worden nadien verzameld. De 10 ‘beste’ worden weerhouden en in Scrabble vorm in de klas uitgehangen.

TAAK 2: ontwerp max. 1 blz. (bvb in Word op Publisher)Stel dat je binnenkort aan het hoofd komt van een ingenieursbureau gespecialiseerd in zonne-energie. Ontwerp tot slot een vacature waarin je omschrijft welke mensen je daarvoor nodig hebt. Gebruik hiervoor de ervaring die je tijdens deze webquest hebt opgedaan. Sla er ook even de kranten op na, en bekijk op welke manier (grote) bedrijven zo’n berichten opstellen.

Wat hebben we geleerd?

Afsluiting

slide7

Beste leerkracht

Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen.

Ook de aanpak van de beoordeling kan aangepast worden.

Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kan ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren.

Foutjes, kleine bijsturingen en tips ontvangen we graag.

dewereldaanjevoeten@kviv.be

Tips

Leerkracht

slide8

Inleiding

Opdracht

Verwerking

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Bronnen

Beoordeling

Afsluiting

Leerkracht

slide9

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Inleiding

slide10

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Opdracht

slide11

Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld

 • Verantwoordelijke marketing
 • Technisch expert
 • R&D Research and development
 • Engineering
 • Investeringsspecialist
 • Salesmanager
 • Projectmanager
 • Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor de ‘klant’.

Takenlijst

Opdracht

slide12

Zorg ervoor dat je ingenieursbedrijf goed voor de dag kan komen. (Maak bvb een logo, spreek consistent kleurengebruik, en lettertype af, …)

Opstellen van de powerpoint presentatie

Aandacht aan lay-out besteden

Alle onderdelen evenwaardig aan bod laten komen

In het notitievenster van elke slide een bronvermelding opnemen (bvb url van de geraadpleegde website)

Stimuleren van anderen om input tijdig en op een efficiënte wijze aan jou door te geven. (bvb hoe moeten zij dit efficiënt aan u bezorgen, is dit reeds met een template, in een worddocument, per mail, in een leeg ppt-document , …)

Misschien denk je aan het opzetten van een live werkomgeving? Dit maakt het samenwerken makkelijker.

Verantwoordelijke marketing

(geen presentatie tijd)

Opdracht

Naar de bronnen

slide13

Licht de werking van zonnecellen toe.

Wekt tijdens de presentatie het vertrouwen bij de klant dat er een specialist(en) in het team is die voor de technische uitwerking garant zal kunnen staan.

Zijn er verschillende soorten zonnepanelen?

Let op! Je krijgt de opdracht om zonnecellen te gebruiken voor ELEKTRICITEITSOPWEKKING, niet voor warmwaterproductie bvb.

Technisch expert

(x minuten presentatie tijd)

Opdracht

Naar de bronnen

slide14

Je bouwt zelf een zonnepaneel waarin volgende onderdelen aanwezig zijn:

 • Omzetting van zonne-energie naar elektrische energie
 • Een verbruiker: een elektrisch toestel dat gevoed wordt door uw zonnepaneel (bvb. een lampje)
 • Tijdens de presentatie licht je het volgende toe:
 • Hoe werkt jouw ontwerp?
 • Wat is het geleverde vermogen?
 • Wat zijn de grootste struikelblokken die je tijdens deze realisatie hebt moeten overwinnen?

R&D Research and development

(x minuten presentatie tijd)

Opdracht

Naar de bronnen

slide15

Beschrijf heel concreet hoe je dit specifiek project gaat aanpakken.

Stel een lastenboek op dat je naar deze 3 bedrijven zal opsturen. Omschrijf steeds heel concreet de uit te voeren opdrachten.

Bepaal 3 bedrijven waar je een offerte gaat aanvragen voor de aankoop van de zonnepanelen. Vermeldt hun website en geef indien mogelijk ook enkele referenties. Dit zijn voorbeeld projecten van deze firma’s waaruit je kan opmaken dat ze een goede reputatie hebben.

Engineering

(x minuten presentatie tijd)

Opdracht

slide16

Wat is het verbruik van de school in Kwh?

Wat is de jaarlijkse kostprijs van dit verbruik?

Hoeveel zonnepanelen moet je installeren om met de gemiddelde zon in België dit verbruik te kunnen leveren. Denk eraan dat tijdens de zomervakantie wanneer de zon het meeste schijnt, maar er weinig verbruik is, dat je dan de elektriciteit kan verkopen.

Bereken de terugverdientijd

Onderzoek of de opdrachtgever subsidies van de overheid kan ontvangen.

Investeringsspecialist

(x minuten presentatie tijd)

Opdracht

slide17

Opbouwen van een gefundeerde argumentatie voor het investeren in zonnepanelen

 • Verzamelen van de voordelen van zonne-energie en deze in de presentatie opnemen
 • Verzamelen van nadelen van de investering en hiervoor een gefundeerde contra-argumentatie voorbereiden. Je hoeft deze natuurlijk niet (allemaal) in de presentatie zelf op te nemen maar je moet wel voorbereid zijn om vragen over de nadelen te pareren.

Salesmanager

(x minuten presentatie tijd)

Opdracht

slide18

Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid.

Hij/zij bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar.

Hij/zij doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten.

Hij/zij houdt het algemene overzicht.

Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen.

Hij/zij draagt tijdens de presentatie de volgende verantwoordelijkheden

Enkel inleiding, binding tussen de andere sprekers en slotconclusie)

Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden. 

Projectmanager

Opdracht

slide19

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Verwerking

slide20

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Bronnen

slide21

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Beoordeling

slide22

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Afsluiting

slide23

Ter info :

Hierna volgen detailpagina’s

Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest.

Leerkracht

slide25

Willen jullie je eigen zonnepaneel bouwen? Ken je een leerkracht of ouder die voldoende “bouw”-vaardigheden heeft om jullie hierbij te helpen.

 • Dan kan je in deze presentatie de nodige info terugvinden om dit project tot een goed einde te brengen.
 • Zie ook:
 • http://www.lowtechmagazine.be/2009/11/evolutie-duurzame-energie.html#more
 • http://www.lowtechmagazine.be/2008/03/de-donkere-kant.html
 • http://www.lowtechmagazine.be/2007/01/hoe-werkt-een-z.html
 • http://www.lowtechmagazine.be/2007/01/meer-energie-ui.html
 • Let op:
 • Zorg ervoor dat je met alle veiligheidsvoorschriften rekening houdt, zowel bij de bouw, als bij de plaatsing.
 • Raadpleeg ook de gemeente, voor het invullen van de nodige formulieren.

Inleiding

slide26

Opdracht

 • Bekijk het theoretisch kader voor het maken van een zonnepaneel. Een kleine zoektocht op het internet levert al snel veel informatie op.
 • Hou er echter rekening mee dat zonne-energie op verschillende manieren gebruikt kan worden.
 • Op volgende site kan je hierover extra info vinden:
 • http://users.telenet.be/hagim/zonne_energie/zonnepanelen.htm
 • Zelfs bij het bouwen van een zonnepaneel, zijn er verschillende (al dan niet efficiënte) mogelijkheden. Neem deze informatie zeker mee wanneer je een keuze voor een bepaald project wil maken.
 • In de volgende pagina’s hebben we verschillendebouwplannen van een bepaald type zonnepanelen toegevoegd.
 • http://www.zonnecellen.be/faq/v22.htm
 • http://www.solideas.com/solrcell/english.html
 • http://www.dewereldaanjevoeten.be/webquest/Zonnecel.pdf (met dank aan de Uhasselt).
 • http://www.dewereldaanjevoeten.be/webquest/Zonnecel1.pdf
 • http://www.budgetronics.eu/N_frame.html?http://www.budgetronics.eu/
 • Neem alle info op voorhand door !
slide27

Verwerking

 • In een eerste overlegvergadering van 20 minuten:
 • De websites en het opzoeken van informatie tussen de groepsleden verdelen.
 • De website grondig samenvatten. Doe dit door volgende stappen uit te voeren:
  • Download eventuele bouwplannen.
  • Bespreek het te gebruiken materiaal. Zoek eventueel al op waar je dit kan vinden, en hoeveel de aankoop ervan zal kosten. Bekijk zeker de mogelijkheid om met recuperatiemateriaal te werken.
  • Doe een schatting van de benodigde bouwtijd.
  • Wat is de verwachte energie-opbrengst?
  • Welke moeilijkheden kan je verwachten?
 • Breng alle info samen, en bekijk (in groep) welke type de meest haalbare kaart blijkt te zijn.
 • We raden aan om eerst een zonnepaneel op schaal te maken, vooraleer over te gaan op een groter model.
slide28

Bronnen

Hieronder vind je een aantal specifieke bronnen. Vele sites zijn echter engelstalig. We geven per site steeds de meest interessante items aan. De rest van de site kan echter zeker zinvolle informatie bevatten. Bekijk zeker ook de algemene bronnen bij de aanvang van deze webquest.

Algemeen

http://www.juliantrubin.com/fairprojects/renewableenergy/solarcells.html (engelstalig)

Schitterende site rond “educating SolarEnergy (met veel proefjes)”.

http://www.builditsolar.com/Projects/PV/pv.htm (engelstalig)

schitterende site rond “SolarEnergy”.

http://tonto.eia.doe.gov/kids/energy.cfm?page=solar_home-basics (engelstalig)

Amerikaanse site met oa “Solar Power for kids”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell (engelstalig)

http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics (engelstalig)

“How it works”. Wikipedia: hoe werken zonnepanelen.

slide29

Veel succes !

Maak je bouwresultaten zeker bekend !