slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA Vera Mlinar, ACS vera.mlinar@acs.si PowerPoint Presentation
Download Presentation
UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA Vera Mlinar, ACS vera.mlinar@acs.si

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA Vera Mlinar, ACS vera.mlinar@acs.si - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA Vera Mlinar, ACS vera.mlinar@acs.si. Projekt : ESS – Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 Aktivnost : Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA Vera Mlinar, ACS vera.mlinar@acs.si' - vincent-warner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Vera Mlinar, ACS

vera.mlinar@acs.si

Projekt: ESS – Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014

Aktivnost: Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014

vrednotenje in priznavanje
VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE

Vrednotenje in priznavanje (validation)

je proces (postopek) , v katerem

ovrednotimo znanje, spretnost,

kompetence, ki si jih je posameznik

pridobil (razvil) v svojem življenju in v

različnih okoliščinah: z izobraževanjem,

z delom, s prostovoljskimi in

prostočasnimi dejavnostmi (CEDEFOP,

2000).

potrjevanje
POTRJEVANJE

…pomeni postopek, v katerem pooblaščeni organ potrdi, da je posameznik pridobil učne rezultate, izmerjene po ustreznem standardu, in vključuje naslednje štiri različne faze:

OPREDELITEV izkušenj posameznika / Identifikacija oz. ugotavljanje

DOKUMENTIRANJE izkušenj posameznika

Formalna OCENA izkušenj / Potrjevanje

CERTIFIKACIJA ocene / Priznavanje

(Priporočilo sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja)

identificiranje znanj spretnosti in kompetenc
IDENTIFICIRANJE ZNANJ, SPRETNOSTI IN KOMPETENC

…je proces, v katerem posameznik sam ali v sodelovanju s svetovalcem ugotavlja, katera znanja in spretnosti je že usvojil v različnih učnih okoljih, in jih nato primerja z vnaprej določenimi standardi učnih izidov.

dokumentiranje
DOKUMENTIRANJE

…je zbiranje dokazov o znanju, spretnostih in kompetencah (na primer priporočila, primeri kakovostnih rezultatov dela, opisi tečajev); urejena zbirka dokumentacije je lahko tudi PORTFOLIJO

potrjevanje u nih izidov
POTRJEVANJE UČNIH IZIDOV

…je potrditev s strani odgovornega telesa, da so bili učni izidi (znanje, spretnosti in/ali kompetence), ki jih je posameznik pridobil v formalnem, neformalnem ali informalnem okolju ocenjeni glede vnaprej določene kriterije in ustrezajo zahtevam standardov potrjevanja. Potrjevanju običajno sledi certificiranje. (Vir: CEDEFOP)

priznavanje u nih izidov
PRIZNAVANJE UČNIH IZIDOV

Formalno priznavanje:

Podeljevanje kvalifikacij

Podeljevanje kreditnih enot, priznavanje pridobljenih spretnosti in/ali sposobnosti

Družbeno priznavanje

(Vir: CEDEFOP)

cilji vrednotenja in priznavanja
CILJI VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA
 • Narediti učenje, predvsem tisto, ki se dogaja priložnostno in neformalno, vidno.
 • Povečati možnosti za prilagoditev izobraževanja konkretnemu. posamezniku oz. temu kar že zna
 • Povečati možnosti zaposlovanja in uporabo obstoječih znanj in kompetenc v delu.
 • Spodbujati vključevanje v neformalno izobraževanje in učenje za poklicni in osebni razvoj.
nameni vrednotenja in priznavanja po strokovnih podlagah acs 2011
NAMENI VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA – po Strokovnih podlagah, ACS 2011
 • Za nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje: za nadaljevanje prekinjenega izobraževanja, za spremembo smeri izobraževanja, za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji od že dosežene izobrazbe idr.
 • Za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
 • Za evidentiranje in opis znanja in izkušenj posameznika, s ciljem zagotavljati večjo fleksibilnost na trgu dela (za lažjo ponovno zaposlitev, za spremembo dela, za razvoj in spremembo kariere), za osebno rast (dvig samozavesti, dvig motivacije za izobraževanje in delo, višja kakovost življenja idr.) in razvijanje temeljnih zmožnosti.
trendi na podro ju vrednotenja in priznavanja
TRENDI NA PODROČJU VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA
 • Evropa 2020 (2010)
 • Evropski program za izobraževanje odraslih 2012 – 2014 (2011)
 • Priporočila UNESCO-a za področje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja (2012)
 • Priporočilo Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (Evropska komisija, december 2012)
evropski strate ki dokumenti
EVROPSKI STRATEŠKI DOKUMENTI

PRIPOROČILA SVETA O POTRJEVANJU NEFORMALNEGA IN

PRILOŽNOSTNEGA UČENJA (Evropska komisija, december 2012)

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SL:PDF)

slide12
KONCEPT VŽU IN VREDOTENJE FORMALNEGA, NEFORMALNEGA IN PRILOŽNOSTNEGA UČENJA ODRASLIH V SLOVENSKIH DOKUMENTIH
 • 2011: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (MIZKŠ)
 • 2012: Slovensko ogrodje kvalifikacij – SOK
 • 2012: Predlog ReNPIO 2013 – 2020: med dejavnostmi v podporo IO je opredeljen tudi „razvoj priznavanja neformalno pridobljenega znanja z razvojem celostnega nacionalnega sistema ugotavljanja in potrjevanja znanja“ (še ni sprejeto)
 • 2009-2011 in 2012-2014: ESS projekta na ACS: Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih