SAMEN OPLEIDEN
Download
1 / 26

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Velon 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Velon 2007. Jeannette Geldens, projectleider Herman E. Popeijus, onderzoeker Taeke van den Akker, CvB Kempel Herman L. Popeijus, lector. Referent: Maarten Denters, CvB Ipabo Amsterdam. Aanleiding samen opleiden Toelichting onderzoeksaanpak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN Velon 2007' - vince


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

SAMEN OPLEIDEN

SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN

Velon 2007

Jeannette Geldens, projectleider

Herman E. Popeijus, onderzoeker

Taeke van den Akker, CvB KempelHerman L. Popeijus, lector

Referent:

Maarten Denters, CvB Ipabo Amsterdam


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Aanleiding samen opleiden

Toelichting onderzoeksaanpak

Het onderzoek (ROTOR-cyclus)

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

 • Presentatie

  • opbouw

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Aanleiding: convenant samen opleiden

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

Convenanten met scholen (besturen)

 • - gedeelde verantwoordelijkheid voor leren onderwijzen

  - ‘eenstemmig’ beleid tussen de convenantspartners

 • afspraken bij leerwerktraject voor leren onderwijzen en leren samenwerken

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Toelichting aanpak: verantwoording

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

Uitgangspunten

 • - hos, bas en asl zijn partners in leren en leren onderwijzen

 • kern van leren en leren onderwijzen is lerend onderzoeken

 • betekenisvol leren vindt plaats in de leerwerkgemeenschap

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Toelichting aanpak: verantwoording

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

Ontwikkelingsbegeleidend onderzoek

Cyclisch denkmodel bij schoolontwikkeling waarin

 • alle betrokkenen leren

 • in de vorm van leerwerkgemeenschappen door

 • de beoogde schoolontwikkeling te onderzoeken en

 • zij samen door het onderzoek

 • de kwaliteit van die schoolontwikkeling borgen

Kern ontwikkelingsbegeleidend onderzoek is ROTOR-cyclus

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

handelen

gewenste situatie (lwgn)

Beginsituatie (stage)

Retrospectie

Wat is er aan de hand?

Bij wie, waarom, doel?

Rotor-cyclus: denk, probeer en leer

R

R

O

O

T

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

handelen

gewenste situatie (lwgn)

Beginsituatie (stage)

Ontwerpen

Met welke inhoud en vorm is het doel te bereiken?

Rotor-cyclus: denk, probeer en leer

R

R

O

O

T

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

handelen

gewenste situatie (lwgn)

Beginsituatie (stage)

Toepassen

In de praktijk het ontwerp proberen

Try-out

Rotor-cyclus: denk, probeer en leer

R

R

O

O

T

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

handelen

gewenste situatie (lwgn)

Beginsituatie (stage)

Onderzoeken

Vragen aan het ontwerp

Resultaten

Conclusies

Rotor-cyclus: denk, probeer en leer

R

R

O

O

T

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

handelen

gewenste situatie (lwgn)

Beginsituatie (stage)

Reflectie

Discussie

Consequenties van de conclusies

Rotor-cyclus: denk, probeer en leer

R

R

O

O

T

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Rotor-cyclus: denk, probeer en leer

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Drie scenario’s

Intermezzo

Betekenisvol leren?

Tot slot

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Retrospectie: wat is er aan de hand?

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

Onderzoek ‘Samen opleiden:

samen werken aan leren samenwerken’

 • Paradigma shift

 • instructiegericht ↔ competentiegericht

 • aanbodgericht ↔ vraaggestuurd

 • individueel leren ↔ samen leren

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Ontwerp: hoe wil men wat bereiken?

Wat?

De hogeschool en de besturen van de partnerscholen willen een ‘protocol’ met samenwerkingsafspraken uitwerken.

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

Waarom?

De paradigmashift leidt tot nieuwe opleidingsvormen: competentiegericht leren onderwijzen in leerwerkgemeenschappen.

Hoe?

Een gedeelde verantwoordelijkheid voor deze nieuwe vormen van leren onderwijzen maakt afspraken voor inzet, begeleiding en leren samenwerken nodig.

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Toepassen: proberen in de praktijk?

De praktijk

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

 • - Nieuwe vormen van leren onderwijzen op de werkplek en in leerwerkgemeenschappen worden in de praktijk al opgezet zoals Opleiden In de School, Teamonderwijs Op Maat.

 • In de overeenkomsten zijn in meerdere of mindere mate afspraken rond inzet en begeleiding, maar nauwelijks over leren samenwerken opgenomen.

 • Voor zover bekend zijn de afspraken niet gebaseerd op elementen afkomstig uit onderzoek.

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Onderzoeksvragen

 • - Welke elementen van ‘leren samenwerken’ en van ‘inzet en begeleiding’ zijn te onderscheiden?

 • Hoe groot is het belang dat de actoren aan die elementen hechten om er afspraken over te maken?

 • Over welke elementen zijn er al afspraken bekend?

Onderzoeksopzet (exploratief)

 • 138 basisscholen

 • 150 aanstaande leraren

 • 45 hogeschooldocenten

 • dataverzameling door vragenlijsten

Onderzoek: vragen en opzet

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Onderzoek: de resultaten

 • In totaal arrangement van 54 elementen

  • 11 elementen voor 80% van alle actoren van belang

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Hoge mate van overeenstemming

 • 45 van de 54 onderscheiden elementen van belang voor 50% van alle actoren, overige voor tenminste 25%

 • organisatorische elementen het meest van belang(inzet en begeleiding)

 • pas daarna de meer inhoudelijke elementen(leren samen te werken)

 • alle actorgroepen wensen arrangement van afspraken

 • ondanks het grote belang (83%) nauwelijks bekendheid met arrangementen in de praktijk

Reflectie: conclusies

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Hoe weten we dat wat we hebben gedaan goed is?

 • Het onderzoek is gedaan op vraag van de actoren.

 • De gevonden elementen en het belang ervan zijn geduid door de actoren zelf.

 • Het is op wetenschappelijk verantwoorde basis uitgevoerd.

Zijn de conclusies morgen ook nog bruikbaar?

 • De basisscholen, aanstaande leraren en hogeschool beschikken nu over een gemeenschappelijke basis om samenwerkingsafspraken te maken.

Reflectie: discussie

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Intermezzo

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

 • Reactie referent

  • - ………………………………

  • - ……………………

  • - ………….

 • Vragen/reacties uit de zaal

  • ………………………………

  • …………………….

  • ………….

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

 • Maar … het uitwerken in de praktijk blijkt weerbarstig

 • Er is een implementatievraagstuk

 • een jaar later zijn er nog geen concrete uitwerkingen gemaakt …

 • Alle drie de actorgroepen zeggen

 • - “laat de hogeschool maar uitwerken …”

Intermezzo: aan de slag

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Drie scenario’s … wie zijn partners?

Wie zijn partners in leren en leren onderwijzen?

Hogeschool + Basisschool?

Hogeschool + Basisschool + Aanstaande leraar?

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Scenario 1 leverancier stageplaatsen

Drie scenario’s … wie zijn partners?

Scenario 1Leverancier stageplaatsen

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

De opleiding geeft stageplan aan de school/mentor

- daarin staan stageopdrachten (doelen, inhoud en organisatie)

Werkzaamheden, orde en regelmaat in de school

- worden door de activiteiten van de student niet te veel beïnvloed

 • Er zijn afspraken over onder meer:

 • aantal stageplaatsen

 • eisen beschikbare mentoren

 • stagebezoekrooster vanuit de opleiding

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Scenario 2 mede opleider

Drie scenario’s … wie zijn partners?

Scenario 2Mede-opleider

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

Partnerschool is formeel mede-opleider

 • Gezamenlijke afspraken over onder meer:

 • het aantal stageplaatsen

 • de inzet van mentoren als basisschoolcoach

 • te verwerven competenties

 • de visie, werkwijze en taakverdeling in begeleiding en beoordeling

Professionalisering voor rol van mede-opleider

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Scenario 3 partners in leren

Drie scenario’s … wie zijn partners?

Scenario 3Partners in leren

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

Visie op leren, onderwijzen en begeleiding breed gedeeld

Professionele en onderwijsontwikkeling zijn gekoppeld

Geen scheiding tussen doen en denken (actieonderzoek)

 • Er zijn afspraken over onder meer:

 • hoeveelheid en kwaliteit van de leerwerkplekken

 • inbreng en te bereiken prestatie-indicatoren alle betrokkenen

 • taakverdeling in begeleiding en beoordeling

 • leren en leren onderwijzen in leerwerkgemeenschappen

 • speciaal opgeleide en gefaciliteerde opleider/coördinator in school

Aanstaande leraar is meeverantwoordelijke partner

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Betekenisvol leren?

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

 • Betekenisvol leren?

  • praktijkervaringen en reflectie vanuit de theorie

  • ofwel: de koppeling tussen praktijk en theorie v.v.

Betekenisvol leren in tutorgroepen

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN


Samen opleiden samen werken aan leren samenwerken velon 2007

Tot slot

Aanleiding

Toelichting aanpak

Het onderzoek

Intermezzo

Drie scenario’s

Betekenisvol leren?

Tot slot

 • Bent u benieuwd en wilt u meer informatie?

  • www.kempel.nl doorklikken naar lectoraat

  • e-mail: lectoraat@kempel.nl

SAMEN OPLEIDEN SAMEN WERKEN AAN LEREN SAMENWERKEN