niedobory odporno ci
Download
Skip this Video
Download Presentation
Niedobory odporności

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Niedobory odporności - PowerPoint PPT Presentation


 • 393 Views
 • Uploaded on

Niedobory odporności. NABYTE (WTÓRNE) Dr n med. Joanna Stańczyk Zakład Immunologii Klinicznej UM w Łodzi. Zaburzenia odporności u NOWORODKÓW i NIEMOWLĄT. NOWORODEK - stan fizjologicznej dysimmunoglobulinemii = duże stężenie IgG i małe stężenia IgM, IgA, IgE, IgD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Niedobory odporności' - vinaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
niedobory odporno ci

Niedobory odporności

NABYTE (WTÓRNE)

Dr n med. Joanna Stańczyk

Zakład Immunologii Klinicznej UM w Łodzi

zaburzenia odporno ci u noworodk w i niemowl t
Zaburzenia odporności u NOWORODKÓW i NIEMOWLĄT

NOWORODEK- stan fizjologicznej dysimmunoglobulinemii = duże stężenie IgG

i małe stężenia IgM, IgA, IgE, IgD

Niedobór IgM i IgG2 predysponuje do infekcji bakteriami Gram (-)

NIEMOWLĘ 2 - 8 m.ż. - stan fizjologicznej hypoimmunoglogulinemii, wynikający z zanikania IgG matczynych przy niedostatecznej syntezie własnej

zaburzenia immunologiczne wieku podesz ego
Zaburzenia immunologiczneWIEKU PODESZŁEGO
 • wzrost zapadalności na choroby zakaźne: układu oddechowego, gruźlicę, salmonellozę, wirusowe zapalenie wątroby, bakteryjne zapalenie wsierdzia oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • w 65. roku życia ryzyko rozwoju nowotworu jest 25x większe niż u osoby 25-letniej
 • wzrost częstości chorób autoimmunologicznych
 • 50% osób szczepionych przeciwko grypie nie wytwarza protekcyjnego stężenia przeciwciał
zaburzenia immunologiczne wieku podesz ego odporno kom rkowa
Zaburzenia immunologiczneWIEKU PODESZŁEGO- ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA
 • po 70. roku życia stopniowy spadek liczby limfocytów T
 • wzrost liczby limfocytów CD4, spadek CD8
 • szczątkowa funkcja grasicy
 •  CD45RO,  CD45RA
 •  IL-2,  IL-4 i IFN-g
 • osłabienie odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów po stymulacji PHA i Con A
 • zmniejszenie częstości dodatnich reakcji DTH, jak również osłabienie ich intensywności
zaburzenia immunologiczne wieku podesz ego odporno humoralna
Zaburzenia immunologiczneWIEKU PODESZŁEGO- ODPORNOŚĆ HUMORALNA
 •  IgM, IgE i IgD w surowicy  IgG (gł. IgG1 i IgG3)
 • spadek miana naturalnych przeciwciał
 • wzrost miana autoprzeciwciał i przeciwciał antyidiotypowych
 • po 70. roku życia stopniowy spadek liczby limfocytów B
 • po 70. roku życia zmniejszenie liczby limfocytów B CD5(-) przy wzroście liczby limfocytów B CD5(+)
 • zwiększona synteza IL-4, IL-5 i IL-6, podwyższona aktywność IFN-g
zaburzenia immunologiczne w przewlek ej niewydolno ci nerek
Zaburzenia immunologicznew PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
 • przedłużona tolerancja na przeszczep allogeniczny
 • wzrost podatności na infekcje
 • zwiększona liczba przypadków neoplazji
 • nieprawidłowa odpowiedź na szczepionki przeciw infekcjom wirusowym (grypy, zapalenia wątroby)
zaburzenia funkcji kom rek uk adu immunologicznego w mocznicy
wzrost ekspresji IL-2R

i poziomu sIL-2R

wzrost ekspresji CD23

i poziomu sCD23

wzrost produkcji IL-1, TNFa

i IL-6

wzrost produkcji reaktywnych form tlenu i proteaz

wzrost aktywności

w stosunku do komórek b2m ujemnych

obniżenie odpowiedzi proliferacyjnej na mitogeny

i produkcji IL-2

obniżenie produkcji przeciwciał

osłabiona funkcja FcR

i prezentacja antygenu

osłabienie fagocytozy

obniżenie aktywności

w stosunku do komórek K562

ZABURZENIA FUNKCJI KOMÓREK UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO W MOCZNICY

LIMFOCYTY T

LIMFOCYTYB

 • MONOCYTY

NEUTROFILE

KOMÓRKI NK

przyczyny zaburze immunologicznych u chorych z mocznic
Przyczyny zaburzeń immunologicznych u chorychZ MOCZNICĄ
 • przewlekły niedobór białka i kalorii

( niedostateczna podaż, zaburzenia wchłaniania, nadmierna utrata)

 • niedobory Zn, witaminy E i B6
 • przeładowanie żelazem (ferrytyna powyżej 500 mg/l)
 • nisko- i wielkocząsteczkowe toksyny mocznicowe
 • przewlekła dializoterapia
zaburzenia odporno ci u chorych po zabiegu operacyjnym
Zaburzenia odpornościu CHORYCH PO ZABIEGU OPERACYJNYM

Immunologiczne wskaźniki zagrożenia ciężkimi zakażeniami w okresie pooperacyjnym:

 • anergia skórna
 •  IgG, IgM (przed operacją) przeciwko endotoksynom bakteryjnym
 •  w 1. dobie po zabiegu o ponad 50% liczba limfocytów T
 • zwiększona w 1-2. dobie po operacji aktywność neutrofilów
 •  o 20-30% liczba aktywowanych monocytów
 • podwyższone stężenie IL-6 w surowicy
polekowe zaburzenia odporno ci
POLEKOWE zaburzenia odporności

CYTOSTATYKI

NEUTROPENIA PÓŹNA(30-45 dni ), immunoablacja przed przeszczepem szpiku, nieodwracalne uszkodzenie komórki macierzystej pnia

NEUTROPENIA WCZESNA(7-14 dni), odwracalne (po kilku do kilkunastu dniach) uszkodzenie komórki macierzystej linii mieloidalnej

zakażenia oportunistyczne : bakteryjne, grzybicze,

wirusowe, pierwotniakowe, prątki gruźlicy

  • INNE LEKI
 • lek = hapten, uruchamia nieprawidłowe
 • niszczenie granulocytów
 • GLIKOKORTYKOSTEROIDY
 • długotrwała terapia,
 • hamują czynność granulocytów
efekty dzia ania glikokortykosteroid w
EFEKTY DZIAŁANIA GLIKOKORTYKOSTEROIDÓW
 • limfocyty aktywowane allo- i autoantygenami wykazują steroidowrażliwość tzn. pod wpływem GS ulegają apoptozie
 • zmniejszenie ekspresji na powierzchni komórek antygenów MHC i cząsteczek adhezyjnych
 • hamowanie indukcji syntazy tlenku azotu w makrofagach
 • upośledzenie funkcji limfocytów cytotoksycznych i komórek NK
 • zahamowanie funkcji monocytów i makrofagów
wybrane typowe infekcje wik aj ce leczenie immunosupersyjne
WYBRANE TYPOWE INFEKCJE WIKŁAJĄCE LECZENIE IMMUNOSUPERSYJNE
 • CYTOMEGALIA (CMV) - u 80% populacji przebieg bezobjawowy w okresie młodości; infekcja objawowa tylko w stanach obniżonej odporności
 • ostra infekcja wirusem VARICELLA-ZOSTER
 • ostra infekcja wirusem HERPES SIMPLEX
 • GRUŹLICA
 • CANDIDA ALBICANS oraz ASPERGILLUS SP.

i CRYPTOCOCCUS SP.

 • PNEUMOCYSTIS CARINI
stres a zaburzenia odporno ci
U zwierząt w warunkach stresu obserwuje się odchylenia

w zakresie wskaźników odpowiedzi komórkowej:

 liczby limfocytów

zaburzenia ilościowe subpopulacji

 aktywności komórek NK

 odpowiedzi proliferacyjnej na antygen

zaburzenia fagocytozy

stres psychiczny przewlekły

podwzgórze, przysadka, układ współczulny

ACTH, opioidy, katecholaminy

obniżona produkcja IL-2

STRES a zaburzenia odporności
immunosupresja wywo ana promieniowaniem jonizuj cym
Immunosupresja wywołana PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM
 • napromieniowanie całego ciała biorcy oraz

napromieniowanie całej tkanki limfatycznej

(TLI - total lymphoid irridiation)

 • największą wrażliwość wykazują komórki dzielące się (np. limfocyty pobudzone alloantygenem)
 • limfocyty Th bardziej wrażliwe niż limfocyty Ts
 • makrofagi i komórki NK cechuje względna radiooporność
zaburzenia odporno ci kom rkowej w nowotworach
Zaburzenia odporności komórkowej w NOWOTWORACH

nadzór immunologiczny = zapobieganie nowotworzeniu poprzez wczesną destrukcję atypowych komórek

immunosupresja

nowotwory o etiologii wirusowej:

 • chłoniaki nieziarnicze - EBV
 • mięsak Kaposiego
 • rak skóry i rak odbytu - HPV
 • pierwotny rak wątroby - HBV
zaburzenia odporno ci kom rkowej w nowotworach1
Zaburzenia odporności komórkowej w NOWOTWORACH
 • cytokiny ( gł. TGF-b)wydzielane przez komórki nowotworowe (rak drobnokomórkowy płuc, międzybłoniak, ziarnica)
 • prostaglandyny (gł. PGE2)wytwarzane przez makrofagi (nowotwory głowy i szyi)
 • gangliozydy produkowane przez m.in. makrofagi, erytrocyty, komórki wątroby
slide17
Zaburzenia odporności komórkowej w NOWOTWORACH

WYKŁADNIKI OGÓLNOUSTROJOWE

 • zmniejszenie bezwzględnej liczby limfocytów
 • zmniejszenie populacji limfocytów CD4
 • spadek lub odwrócenie wskaźnika CD4/CD8
 • osłabienie aktywności komórek NK

WYKŁADNIKI MIEJSCOWE(GUZ, REGIONALNEWĘZŁYCHŁONNE)

 • zaburzenie ilości i funkcji komórek jednojądrzastych
zaburzenia odporno ci w przebiegu choroby g odowej
Zaburzenia odporności w przebiegu CHOROBY GŁODOWEJ
 • upośledzenie odpowiedzi komórkowej, fagocytozy, produkcji cytokin

i wydzielniczych IgA, syntezy białek dopełniacza

 • zanik grasicy i grasiczozależnych stref węzłów chłonnych
 • gruźlica, odra, zapalenie płuc i biegunki

o ciężkim przebiegu

inne wt rne niedobory odporno ci
INNE WTÓRNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI
 • INFEKCJE: HIV, wirusem odry, HTLV-1, gruźlica, malaria
 • NIEDOBORY W DIECIE: cynku, żelaza, witamin A, E, B i kwasu foliowego
 • ENDOKRYNOPATIE: nadczynność tarczycy, choroba i zespół Cushinga, cukrzyca, nadczynność przytarczyc
 • STANY PO URAZACH I OPARZENIACH
 • ZESPÓŁ NERCZYCOWY i ENTEROPATIE WYSIĘKOWE
 • ALKOHOLIZM i NARKOMANIA