ady endre 1877 1919 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ady Endre (1877 – 1919)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ady Endre (1877 – 1919) - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Ady Endre (1877 – 1919). Tóth Zsuzsanna. A XIX. Sz. végének és a XX. Sz. elejének legnagyobb költője. A fiatal Ady. A gondolkodó Ady. Iskolái: Érmindszent – elemi Nagykároly – gimnázium Zilah – gimnázium: első versek Debrecen – jogi akadémia. Állomásai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ady Endre (1877 – 1919)' - vina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a xix sz v g nek s a xx sz elej nek legnagyobb k lt je
A XIX. Sz. végének és a XX. Sz. elejének legnagyobb költője.

A fiatal Ady

A gondolkodó Ady

slide3
Iskolái:

Érmindszent – elemi

Nagykároly – gimnázium

Zilah – gimnázium: első versek

Debrecen – jogi akadémia

llom sai
Állomásai
 • Nagyvárad: Nagyváradi Napló, Holnap irodalmi társaság, Diósiné Brüll Adél
 • Párizs: 7-szer, az itt szerzett tudás és élmények meghatározták világnézeti-emberi fejlődését. A szimbolizmust is Párizsból hozza.
ignotus a nap s az emberis g s a t rt nelem keletr l nyugatra tart
Ignotus: „A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart.“
 • Budapest: újságíró, a Nyugat munkatársa.
 • Csucsa: háborús évek; feleségül veszi Boncza Bertát; öregkor - betegsége
legismertebb k tetei
Legismertebb kötetei
 • Új versek
 • Vér és arany
 • A menekülő Élet
 • Szeretném, ha szeretnének
 • A halottak élén
 • Ki látott engem
 • Az utolsó hajók
h bor
HÁBORÚ
 • Jóllehet súlyosan beteg ember, ismételten katonai sorozással zaklatják, sőt egy alkalommal be is kell vonulnia, csak a laktanyában kapja meg fölmentését. A soviniszta sajtó útszéli hangon támadja.
 • Iszonyú megpróbáltatást jelent Ady számára az Erdély elleni román támadás 1916 augusztusában.
 • 1917 elején Boncza Miklós meghal, s Adyék szeptemberben Budapestre költöznek. A költő korábbi elszigeteltsége oldódik.
 • Az elhúzódó háború terhei, a Monarchia tehetetlen hadvezetése és a növekvő német befolyás veszélye szinte az egész értelmiséget kiábrándítja.
 • Adynak 1914 óta nem jelent meg verseskönyve, most Hatvany Lajos biztatására elkészíti A halottak élén c. kötetet.
a halottak l n
A HALOTTAK ÉLÉN
 • Az őszirózsás forradalom Budapesten éri. Már halálos beteg, amikor utolsó versét írja - mély aggodalommal a magyarság jövőjéért (Üdvözlet a győzőnek).
 • A Nemzeti Tanács küldöttsége lakásán keresi fel, és köszönti benne a „forradalom viharmadarát”.
 • A haladó írók új szervezetének, a Vörösmarty Akadémiának alakuló ülésére még elmegy, elnökké választják, de ünnepi megnyitóját nem képes elmondani.
versek
VERSEK
 • Mag hó alatt
 • Ember az embertelenségben
 • A Krónikás ének 1918-ból
 • Az eltévedt lovas
 • Kocsi út az éjszakában
slide10
Emlékezés egy nyár-éjszakára
 • Az Égből dühödt angyal doboltRiadót a szomoru Földre,Legalább száz ifjú bomolt,Legalább száz csillag lehullott,Legalább száz párta omolt:Különös,Különös nyár-éjszaka volt.Kigyúladt öreg méhesünk,Legszebb csikónk a lábát törte,Álmomban élő volt a holt,Jó kutyánk, Burkus, elveszettS Mári szolgálónk, a néma,Hirtelen hars nótákat dalolt:Különös,Különös nyár-éjszaka volt.
slide11
Csörtettek bátran a senkikÉs meglapult az igaz emberS a kényes rabló is rabolt:Különös,Különös nyár-éjszaka volt.Tudtuk, hogy az ember esendőS nagyon adós a szeretettel:Hiába, mégis furcsa voltFordulása élt s volt világnak.Csúfolódóbb sohse volt a Hold:Sohse volt még kisebb az ember,Mint azon az éjszaka volt:Különös,Különös nyár-éjszaka volt.
slide12
Az iszonyuság a lelkekreKaján örömmel ráhajolt,Minden emberbe beköltözöttMinden ősének titkos sorsa,Véres, szörnyű lakodalombaRészegen indult a Gondolat,Az Ember büszke legénye,Ki, íme, senki béna volt:Különös,Különös nyár-éjszaka volt.Azt hittem, akkor azt hittem,Valamely elhanyagolt IstenÉletre kap s halálba viszS, íme, mindmostanig itt élekAkként, amaz éjszaka kivé tettS Isten-várón emlékezemEgy világot elsüllyesztő,Rettenetes éjszakára:Különös,Különös nyár-éjszaka volt.
kr nik s nek 1918 b l
Krónikás ének 1918-ból
 • Iszonyú dolgok mostan történűlnek,Népek népekkel egymás ellen gyűlnek,Bűnösök és jók egyként keserűlnekS ember hitei kivált meggyöngűlnek.Ember hajléki már rég nem épűlnek,Szivek, tűzhelyek, agyak de sérűlnek,Kik olvasandják ezt, majd elképűlnek,Ha ő szivükben hív érzések fűlnek.
 • Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyűlnek,Jaj, hogy mindenek igába görnyűlnek,Jaj, hogy itt most már nem is lelkesűlnekS mégis idegen pokol lángján sűlnek.
 • Itt most vér-folyók partból kitérűlnek,
slide14
Itt most már minden leendők gyérűlnek,Itt régi átkok mélyesre mélyűlnek:Jaj, mik készűlnek, jaj, mik is készűlnek?
 • Hegedűs fickók többet hegedűlnek,Olcsó cécókon ezerek vegyűlnek,Rút zsivány-arcok ékesre derűlnekS ijjedt szelidek szökve menekűlnek.
 • Lámpás, szép fejek sután megszédűlnek,Emberségesek igen megréműlnek,Ifjak kik voltak, hoppra megvénűlnekS a Föld lakói dög-halmokba dűlnek.
 • Bús kedvű anyák keservesen szűlnek,Labdázó fiúk halálba merűlnek,Ős, szép kemencék sorjukba elhűlnekS kedvelt szűzeink uccára kerűlnek.
slide15
S szegény emberek mégsem csömörűlnek,Buták, fáradtak és néha örűlnek,Szegény emberek mindent kitörűlnekEmlékeikből, mert csak ölnek, ölnek.
 • Szegény emberek ölnek és csak ölnekS láz-álmaikban boldogan békűlnekS reggelre kelvén megint megdühűlnek,Kárhoznak, halnak, vadakká törpűlnek.
 • Halál-mezőkön bitófák épűlnek,Nagy tetejükre kövér varjak űlnek,Unják a hullát, el- s vissza-röpűlnek,De az emberek meg nem csömörűlnek.
ember az embertelens gben
Ember az embertelenségben
 • Szivemet a puskatus zúzta,Szememet ezer rémség nyúzta,Néma dzsin ült büszke torkomonS agyamat a Téboly ütötte.És most mégis, indulj föl, erőm,Indulj föl megintlen a Földről!Hajnal van-e, vagy pokol éjfél?Mindegy, indulj csak vakmerőn,Mint régen-régen cselekedted.
 • Ékes magyarnak soha szebbetSzáz menny és pokol sem adhatott:Ember az embertelenségben,Magyar az űzött magyarságban,Újból-élő és makacs halott.
slide17
Borzalmak tiport országútján,Tetőn, ahogy mindég akartam,Révedtem által a szörnyüket:Milyen baj esett a magyarbanS az Isten néha milyen gyenge.
 • És élni kell ma oly halottnak,Olyan igazán szenvedőnek,Ki beteg szívvel tengve-lengve,Nagy kincseket, akiket lopnak,Bekvártélyoz béna szivébeS vél őrizni egy szebb tegnapot.
 • Óh, minden gyászok, be értelek,
slide18
Óh, minden Jövő, be féltelek,(Bár föltámadt holthoz nem illik)S hogy szánom menekülő fajtám.
 • Aztán rossz szivemből szakajtvánEszembe jut és eszembe jut:Szivemet a puskatus zúzta,Szememet ezer rémség nyúzta,Néma dzsin ült büszke torkomonS agyamat a Téboly ütötte.
 • S megint élek, kiáltok másért:Ember az embertelenségben.
 • 1916. szeptember
a v g
A VÉG

1919. január 27-én reggel a szanatóriumban meghal. A nemzet halottjaként temetik el.

ut let
UTÓÉLET

Halála után, posztumusz kötetben jelennek meg a kötetekből kimaradt versek Az utolsó hajók címmel 1923-ban.

jelent s ge
JELENTŐSÉGE
 • A Nyugat előtt és a Nyugattal együtt Ady jelentette a századfordulón a totális lázadást irodalmunkban; ám ő nemcsak az irodalomban, hanem Magyarországon is felfordulást akart és hirdetett.
 • Ízig-vérig újságíró volt. Személyisége mélyen megosztotta kortársait, híveit és ellenfeleit egyaránt.
 • A tízes évek fiatal nemzedékének épp úgy anyanyelve volt Ady költészete, mint az 1960-as, 1970-es évek ifjúságának József Attiláé.
 • A Monarchia más nemzetiségű írói szemében is vitathatatlan tekintély volt.
slide24
http://irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/cimlap/cimlap1.htmhttp://irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/cimlap/cimlap1.htm
ad