Utbildning, forskning och innovation sedan 1666 - PowerPoint PPT Presentation

utbildning forskning och innovation sedan 1666 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utbildning, forskning och innovation sedan 1666 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utbildning, forskning och innovation sedan 1666

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Utbildning, forskning och innovation sedan 1666
125 Views
vilmos
Download Presentation

Utbildning, forskning och innovation sedan 1666

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utbildning, forskning och innovation sedan 1666 • Lunds universitet

 2. Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer 1 200 övriga forskare och lärare Årsomsättning 6,5 miljarder – 1/3 utbildning, 2/3 forskning

 3. Ett fullskaligt universitet – åtta fakulteter Medicinska fakulteten Lunds Tekniska Högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten De konstnärliga högskolorna (konst, musik och teater)

 4. Ett universitet – flera campus Lund – huvudcampus MalmöKonsthögskolanMusikhögskolanTeaterhögskolanSkånes universitetssjukhus HelsingborgCampus Helsingborg LjungbyhedTrafikflyghögskolan

 5. Strategisk plan 2012–2016 Vision • Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor Övergripande mål • Högsta kvalitet i utbildning och forskning samt inom innovation och samverkan med det omgivande samhället Fyra strategier • Gränsöverskridande samverkan • Internationalisering • Kvalitetsutveckling • Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap

 6. Utbildning: Grund- och avancerad nivå Studenter Totalt 47 000 Heltidsstudenter 28 000 Examina 6 200 Utbildning Utbildningsprogram 280 Fristående kurser 2 250

 7. Utbildning: Forskarstuderande Forskarstudenter Aktiva ca 3 000 Antagna under 2011 >500 Doktorandexamina 340 Licentiatexamina 60

 8. Sveriges mest internationella universitet Utbytesstudenter(individer)utresande 1 000hitresande 1 800 Övriga internationella studenter:4 200 Sveriges mest populärauniversitet för masterexamina 680 partneruniversitet i 50 länder över hela världen

 9. Utbytesprogram Lunds universitet samordnar och deltar i ett flertal EU-finansierade program: • Tempus • Erasmus (LLP) • Erasmus Mundus Action 1 • Erasmus Mundus Action 2 • Erasmus Mundus Action 3

 10. Sveriges mest populära studentstad Studentlund >25 000 medlemmar • Nationer: sociala evenemang utanför studierna • Kårer: utbildningsbevakning för att säkra kvalitet och studentinflytande. Ca 1 000 poster på universitetets alla nivåer; studenter ingår i universitetets ledningsgrupp • Akademiska Föreningen (AF): driver studentverksamheter såsom TV, radio, spex, teater, körer och orkestrar • Huserar i AF-borgen – det fysiska navet i Lunds studentliv

 11. Runt 30 världsledandeforskningsområden

 12. Forskning – strategiska områden Epidemiologi Diabetes Neurovetenskap Stamceller och regenerativ medicin Cancer Nanovetenskap och nanoteknik Klimatmodeller Biologisk mångfald och ekosystemtjänster Centrum för Mellanösternstudier Telekommunikation e-vetenskap Produktionsteknik

 13. Tvärvetenskaplig forskning – exempel Nanovetenskap och nanoteknik Neurodegenerativa sjukdomar Stamcellscentrum Translationell cancerforskning CIRCLE – Centrum för innovationsstudier

 14. Ett nav för innovationoch internationalisering

 15. LUIS – Lund University Innovation System • Genom framgångsrikt nyttiggörande av forskning vid Lunds universitet ska LUIS bidra till ökad tillväxt i Sverige • Hjälper forskare med affärsutveckling, finansiering, patentering, nätverk, juridiska frågor, etc. • Nyttiggörande genom • Patentering ochlicensiering • Bolagsbildning • Kunskapstjänster

 16. Ackumulerad tillväxt, LUIS bolag 1999–2010

 17. Ett entreprenöriellt universitet Integrering av entreprenöriella perspektiv på masterprogram och forskningsskolor Alla fakulteter är inkluderade IKS – gemensamt innovationsarbete för alla lärosäten i södra Sverige Ideon Science Park – 250 företag, av vilka majoriteten har sitt ursprung i forskning från Lunds universitet

 18. MAX IV & ESS

 19. Världsledande i materialvetenskap MAX IV-laboratoriet Världens mest koncentrerade och koherenta ljuskälla Använder synkrotronljus för att undersöka molekyler inom olika områden För vetenskapliga genombrott inom medicin, teknik och naturvetenskap Förväntas vara färdigställt år 2015 ESS Baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla Kommer att användas för att studera struktur och funktion av material, t ex plast, proteiner och läkemedel Förväntas vara färdigställt år 2020 Kommer att användas av ett flertal europeiska länder

 20. Medicon Village Forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv 80 000 kvm för uthyrning – cirka 30 000 kvm är laboratorier Inledningsvis cirka 500 arbetsplatser På sikt är mer än 1 000 personer verksamma på anläggningen Invigdes 10 januari 2012 i AstraZenecas gamla lokaler

 21. LERU – League of European Research Universities Ett nätverk för att främja europeisk forskning. Andra medlemsuniversitet är bl.a.: Cambridge Oxford Helsinki Heidelberg

 22. Universitas 21 Internationellt nätverk av 23 ledande forskningsintensiva universitet i 15 länder. Andra medlemsuniversitet är bl.a.: Fudan, Shanghai Hong Kong Amsterdam Edinburgh

 23. Öresundsregionen: En av världens starkaste forskningsregioner Starka akademiska och högteknologiska färdigheter i regionen Innovativ framåtanda genom många små och stora forsknings-intensiva företag i regionen Politisk vilja och enighet såväl som statligt stöd Internationell flygplats (Köpenhamn)

 24. Lärosäten Syd –Regionalt samarbete i södra Sverige Samverkan för en större nationell och internationell konkurrenskraft inom utbildning, forskning och innovation Rörlighet – studenter och lärare Studentboende Infrastruktur

 25. Skåne ska bli Europas mestinnovativa region 2020