Kontrollstation f r elcertifikatsystemet 2015
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015. Mattias Haraldsson. Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vilmos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Enligt regleringsbrevet ska energimyndigheten
Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten:

 • Analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet om en gemensam elcertifikatmarknad

 • Identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020

 • Belysa torvens roll i elcertifikatsystemet samt analysera konsekvenserna av en eventuell utfasning av torven

 • Analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bl.a. med avseende på elcertifikatpriser, sparade elcertifikat och utfasning av anläggningar

 • Analysera marknadens funktionssätt, bl.a. med avseende på omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet


Utredningen ska p sikt bidra till att
Utredningen ska på sikt bidra till att:

 • Marknaden för handel med elcertifikat fungerar väl.

 • Elcertifikatsystemet bidrar till att nationella mål om förnybar energi uppnås och att avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat hålls.

 • Den eventuella risken för en, i förhållande till uppsatta mål, för låg utbyggnadstakt reduceras.

 • Det finns kunskap om vad utfasning av torven från certifikatsystemet skulle innebära både för certifikatsystemet och för torvnäringen i Sverige.


Avgr nsning
Avgränsning

 • Det ingår inte i uppdraget att se över målen för förnybar elproduktion!

 • Analyser av vad som händer med elcertifikatsystemet efter 2020 ingår inte i uppdraget.

 • Fokus för den del av projektet som avser torvens roll i elcertifikatsystemet är elcertifikatsystemet.

 • I utredningen görs en bedömning av vad det innebär för torvbranschen att bränslet är berättigat till elcertifikat, men inte någon fullständig analys av torvbranschens ekonomiska och marknadsmässiga villkor.


Utredningsorganisation
Utredningsorganisation

 • Ca 10 medarbetare från Energimyndigheten

 • Styrgrupp (chefer från myndighetens analysavdelning)

 • Referensgrupp (elcertifikatsystemets användarråd)

 • Extern kvalitetsgranskare


Angr nsande utredningar
Angränsande utredningar

 • Kontrollstation i Norge (NVE): Dialog med norska myndigheter ”i de delar som är relevanta”.

 • Samarbetsmekanismer förnybart (uppdrag 3 i regleringsbrevet): Energimyndigheten ska ”analysera för- respektive nackdelar med en utvidgning av den gemensamma elcertifikatmarknaden till fler länder”.

  Dessutom ska analyseras ”hur gemensamma projekt […] kan finansieras och i vilken utsträckning valet av finansieringsmodell påverkar den gemensamma elcertifikatmarknaden före och efter 2020 och konsumentpriset på el.”

 • Uppföljning av tillståndsprocesser (uppdrag 5 i regleringsbrevet): Energimyndigheten ska ”följa upp tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el […] och verka för att åtgärder som effektiviserar processen blir genomförda”.


Tidplan
Tidplan

 • Uppstartsarbete

 • Hearingar i Stockholm och Oslo

 • Utredningsarbete: vår-höst 2013

 • Öppet remissförfarande: hösten 2013

 • Revidering, granskning och beslut: dec 2013-jan 2014

 • Redovisning till Regeringskansliet: 15 februari 2014


Vad h nder n rmast
Vad händer närmast?

 • Kvotkurva

  Prognos för kvotpliktig elanvändning tas fram.

 • Utbyggnadstakt

  Kontakter med branschen. Insamling av information om planerade projekt. Kontakter med NVE.

 • Torv

  Möten med branschen under maj.

 • Historisk utveckling

  Statistiksammanställning bl.a. från publikationen ”Elcertifikatsystemet 2013”.

 • Marknadens funktionssätt

  Statistiksammanställning, synpunkter från hearing. Kontakt med NVE.


Information fr n projektet
Information från projektet

 • Remissutgåva: hösten 2013

 • Slutrapport: 15 februari 2014


Information till projektet
Information till projektet

 • I samband med hearingen

  Muntligt under gruppdiskussionerna

  Skriftligt till elcertifikat@energimyndigheten.se (senast 19/4)

 • Skriftligt till mattias.haraldsson@energimyndigheten.se

 • Remissutgåva under hösten. Datum kommer att annonseras i förväg