co je to logika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Co je to logika? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Co je to logika?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Co je to logika? - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Co je to logika?. Monika Pokorná FF UPOL. Hledání pravidel argumentace. Vznik logiky Vztah vyplývaní, odvozování Prostředky k prokázání a obhajobě Argumentační kroky Jednoznačně formulovaná pravidla Výrazové prostředky. Tři pojetí předmětu logiky. Různé výroky různé významy (smysly)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Co je to logika?' - vilmos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co je to logika

Co je to logika?

Monika Pokorná

FF UPOL

hled n pravidel argumentace
Hledání pravidel argumentace
 • Vznik logiky
 • Vztah vyplývaní, odvozování
 • Prostředky k prokázání a obhajobě
 • Argumentační kroky
 • Jednoznačně formulovaná pravidla
 • Výrazové prostředky
t i pojet p edm tu logiky
Tři pojetí předmětu logiky
 • Různé výroky různé významy (smysly)
 • Teorie zkoumající vztah vyplývání mezi propozicemi
 • ? Povaha propozic?
 • - Psychologistické teorie
 • - Platonistické teorie
 • - Pragmatistické teorie
t i odli n ch p n logiky
Tři odlišná chápání logiky
 • Psychologistické koncepce
 • Platonistické koncepce
 • Pragmatistické koncepce
psychologistick koncepce
Psychologistické koncepce
 • německý matematik David Hilbert
 • Logika jako záležitost ,, zaprotokolování pravidel, podle kterých skutečně postupuje naše myšlení“
 • Předmětem logiky: lidská mysl a děje v ní
platonistick koncepce
Platonistické koncepce
 • Logika jako věc studia vztahů mezi věčnými, neměnnými a mimo čas i prostor existujícími entitami
 • GottlobFrege
 • Pavel Tichý
 • pojetí převládající mezi matematickými i filozofickými logiky
pragmatistick koncepce
Pragmatistické koncepce
 • Logika nemůže učinit předmětem svého studia přímo propozice
 • Inferencialistický přístup k logice
 • logika v zásadě studiem problémů spjatých se zachycením a aplikací nejobecnějších odvozovacích (inferenčních) pravidel jazyka
ekumenismus
„ekumenismus“
 • Ke které variantě se přiklonit?
 • Filozofické úvahy na rovině ontologie, epistemologie a metodologie
psychologistick p stup
Psychologistický přístup
 • Argumenty mají původ v lidské mysli a jejich účelem je lidi o něčem přesvědčit

přirozené pojetí

 • Jsou-li myšlenky „uvnitř“ mysli nemůže ty mé poznat nikdo jiný než já
 • Frege– propozice jakožto předměty lidských myslí se stěží mohou stát předmětem zkoumání pro někoho jiného, než pro toho, kdo je právě myslí
 • musí mít povahu něčeho, co může být sdíleno různými subjekty
platonistick koncepce1
Platonistická koncepce
 • Objektivitu logických vztahů předpokládá
 • Jak to, že všechny logické vztahy prostě přímo ,nevidíme‘?
 • ,,třetí říše“
pragmatistick koncepce1
Pragmatistické koncepce
 • Osvojení významu výrazu = naučit se ho správně používat v rámci komunikace
 • Vyvážená pozice mezi psychologismem a platonismem
 • Výroky vstupující do procesu odvozování jsou též abstraktní
 • Odvozovací pravidla

,napříč‘ jazyky

Nemůžeme tedy zcela zavrhnout mysl

metodologick probl m
Metodologický problém
 • K faktickému ,,uchopení“ logických vztahů není vhodné ani jedno stanovisko
 • Psychologické pojetí : myšlenky nelze pevně uchopit
 • Platonisticképojetí : „třetí říše“ je pro nás stěží uchopitelná
 • Jazyk jako jediné řešení pojednáváme o výrocích
pravidla
Pravidla
 • Pro vztah vyplývaní je klíčový význam slov
 • Praktický příklad:

Velryby jsou savci nebo ryby

Velryby nejsou ryby

Velryby jsou savci

Rozbor pravidla z hlediska jednotlivých koncepcí

Začarovaný kruh

východisko:

Vždy se budeme zabývat vztahy mezi jazykovými výrazy

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost 
 • Zdroj:

SVOBODA Vladimír, PEREGRIN Jaroslav. Od jazyka k logice: Filosofický úvod do moderní logiky. Praha: Academia. 2009. 428 str.ISBN978-80-200-1740-6. Kapitola 1: Co je to logika, str. 11-22.