Relieful. Elemente de geografie fizic ă a României - PowerPoint PPT Presentation

villette-leclerc
relieful elemente de geografie fizic a rom niei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relieful. Elemente de geografie fizic ă a României PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relieful. Elemente de geografie fizic ă a României

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Relieful. Elemente de geografie fizic ă a României
219 Views
Download Presentation

Relieful. Elemente de geografie fizic ă a României

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAM TIRLISUA-BORLEASA Relieful.Elemente de geografie fizică a României

 2. E bine să ne cunoaştem ţara? Formele de relief din România • regiuni joase - câmpii - între 0-200 m • regiuni înalte - dealuri şi podişuri - peste 700 m • regiuni foarte înalte – munţi - uneori peste 2500 m

 3. Principalele caracteristici ale reliefului României • proporţionalitate - fiecare din cele trei forme de relief ocupă circa o treime din totalul suprafeţei acestuia

 4. Principalele caracteristici ale reliefului României • dispunere în amfiteatru → în centru - Depresiunea Colinară a Transilvaniei → la exteriorul Depresiunii Transilvaniei -lanţul Munţilor Carpaţi → la exteriorul Carpaţilor - Subcarpaţii, Podişul Moldovei, Podişul Getic, Podişul Mehedinţi, Dealurile de Vest → la periferia dealurilor şi podişurilor – Câmpia Română, Cămpia de Vest

 5. Varietatea reliefului • România se află printre puţinele ţări care dispun de: - munte - deltă - ieşire la mare

 6. Varietatea reliefului • - câmpie • -dealuri • ═> resurse bogate şi variate

 7. Munții Inapoi

 8. Munţii Carpaţi Subdiviziuni: - Carpaţii Orientali – de la graniţa cu Ucraina în N la Valea Prahovei în S - Carpaţii Meridionali – de la valea Prahovei în E la Culoarul Timis-Cerna în V - Carpaţii Occidentali – de la Dunăre în S la Valea Barcăului în N

 9. Subcarpaţii şi Dealurile de Vest Subcarpaţii ►se desfăşoară la exteriorul arcului carpatic ►se împart în: Subcarpaţii Moldovei Subcarpaţii de Cubură Subcarpaţii Getici Dealurile de Vest ► se desfăşoară în vestul Carpaţilor Occidentali ►prezintă resurse de: păduri, păşuni,etc.

 10. Câmpiile • România dispune de 2 mari unităţi de câmpie: • Câmpia Română • Câmpia de Vest

 11. Câmpia Română - Este mărginită la sud și est de Dunăre, iar la nord de Podișul Getic, Subcarpații și Podișul Moldovei Subdiviziuni: - Câmpia Olteniei - Sectorul Olt-Argeș - Câmpia Bucureștilor - Câmpia Bărăganului - Sectorul de Est - Lunca Dunării

 12. Câmpia de Vest - este delimitată de: granița de stat cu Serbia și Ungaria (în vest), Dealurile de Vest și Carpații Occidentali (în est), râul Tur (în nord) și granița cu Serbia (în sud). Subdiviziuni: - CâmpiaSomeșului - Câmpia Crișurilor - Câmpia Banatului

 13. delta

 14. MAREA NEAGRĂ -situată între Europa și Asia -se învecinează cu Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia și Georgia -Prin Strâmtoarea Cherci se ajunge în Marea Azov, prin Bosfor în Marea Marmara, iar prin strâmtoarea Dardaneleîn Marea Egee și deci în Mediterană

 15. -Sunt mai multe fluvii și râuri care se varsă în Marea Neagră. Principalele sunt: Dunărea, Nistru, Nipru, Bug, etc. - Cel mai adânc punct se află la 2245 m sub nivelul mării în apropierea de Yalta -Principalele porturi: Constanta, Odesa, Herson, Tuapse, Poti, Batumi, Trabzon, Sinop, Varna, Burgas.

 16. - În Marea Neagra trăiesc circa 1.500 de specii de animale, în special peşti