Download
v lismajanduspoliitika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välismajanduspoliitika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välismajanduspoliitika

Välismajanduspoliitika

232 Views Download Presentation
Download Presentation

Välismajanduspoliitika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Välismajanduspoliitika Pt. 5.8.

  2. Väliskaubandus • Eksport • Import • Tollimaksud • imporditoll • eksporditoll • Kvoodid • Mittetollilised piirangud

  3. Eesti väliskaubandus

  4. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, november 2010

  5. Eksport ja import kaubajaotuste järgi, november 2011 (allikas: Eesti Statistikaamet)

  6. Rahvusvaheline kaubandus • WTO • Loodi 1995, liikmeid 153, Eesti liige 1999 • IMF • Loodi 1944, liikmeid 184, Eesti liige 1992 • Börsid • rahaturud, väärtpaberiturud • (NASDAQ) OMX Tallinn

  7. NASDAQ OMX Baltic • Tallinn • Balti