wittgensteins spr ksyn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wittgensteins Språksyn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wittgensteins Språksyn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Wittgensteins Språksyn - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Wittgensteins Språksyn. Ludwig Wittgenstein 1889-1951. Den tidiga Wittgenstein 1889-1929. Tractatus Logico-philosophicus 1921 Bildteori om språklig mening Språkliga satser avbildar världen Tractatus språk = idealt språk Språket består av satser (abstrakta).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wittgensteins Språksyn' - viet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wittgensteins spr ksyn

Wittgensteins Språksyn

Ludwig Wittgenstein

1889-1951

den tidiga wittgenstein 1889 1929
Den tidiga Wittgenstein 1889-1929
 • Tractatus Logico-philosophicus 1921
 • Bildteori om språklig mening
 • Språkliga satser avbildar världen
 • Tractatus språk = idealt språk
 • Språket består av satser (abstrakta)
den senare wittgenstein 1930 1951
Den senare Wittgenstein 1930-1951
 • Philosophische Untersuchungen 1953 (efter hans död)
 • Språket liknas med ett spel.
 • Språkspel
 • Språket består av yttranden i konkreta kontexter.
mening
Mening
 • En förklaring som medför att yttrandet förstås.
 • Klargöra konstituenter i kontexten som medför att yttrandet inte längre är förbryllande.
slide5
Yttrandets kontext
  • Språklig
  • Utomspråklig
spr klig f rst else
Språklig förståelse =
 • att förstå ett yttrande = att handla på rätt sätt = att kunna fortsätta språkspelet
 • Missförstånd / oförståelse = att inte veta vilket det rätta sättet att handla är = att inte kunna fortsätta språkspelet
slide7
Om missförstånd eller förbryllelse uppstår så är det ett problem som måste lösas eller redas ut innan man kan gå vidare
slide8
Sändaren och mottagaren visar förståelse genom att handla i enlighet med språkets regler.
 • Att förstå blir då att kunna fortsätta språkspelet.
 • Att handla i enlighet med språkets regler innebär inte att man ska kunna formulera dessa.
slide9
Mening hos en sats?
 • Alla möjliga yttranden som satsen kan användas i.
spr kregler tv versioner
Språkregler (två versioner)
 • Regler för språket som ett självständigt (abstrakt) system.
 • Regler för yttranden i konkreta kontexter i samband med att man håller på med någon aktivitet eller verksamhet.
slide11
Språkregler kontextberoende men intersubjektiva
 • Inlärning av språkregler genom tillämpning
 • Utvecklig av språket genom uppfinning av nya språkspel och nya språkregler
 • (”Making up the rules as you go along”)
 • Att hitta på reglerna under spelets gång
slide12
Så länge samspelet fungerar, fungerar också språket.
 • Språkspelets regler utstakas och modifieras genom att man prövar språkreglerna i samspelet.
slide13
Språkregeln för ett uttryck in en typ av kontext måste med nödvändighet förändras då språkspelet utvidgas till att omfatta fler uttryck och fler kontexter.
att beskriva ett spr kspel
Att beskriva ett språkspel

1) språkspelets uttryck

2) kontexter i vilken uttrycken kan användas som yttranden

3) språkspelets regler

slide15
Fullständig beskrivning omöjlig!
 • Möjlig – fragmentariska / partiella beskrivningar av språkspel för vissa syften.
att l ra sig sitt modersm l
Att lära sig sitt modersmål
 • Översättningsteori om mening?
 • Nej!
 • Det första språkspel vi kan behärska måste vara det första språkspel vi lär oss spela med i. Inlärning innebär att vi deltar i ett samspel.
slide17
Det finns ingen bestämd slutpunkt eller tröskel utan det är en gradvisövergång från att inte behärska alls till att behärska lite grann till att behärska bättre och bättre.
 • Men processen tar aldrig slut, man lär sig sitt modersmål så länge man lever.
slide18
Att behärska sitt modersmål innebär att förstå och kunna göra sig förstådd i den aktuella närgruppen, d v s att kunna spela med i de språkspel som spelas utan att göra sig skyldig till alltför många misstag.
referenser
Referenser
 • Wittgenstein (1921) Tractatus logico-philosophicus (i översättning av Anders Wedberg)
 • Wittgenstein (1951) Philosophische Untersuchungen (Filosofiska undersökningar i översättning av Anders Wedberg)
 • Svensson, Gunnar (1978) Språk, spel och filosofi: Några grundteman i den senare Wittgensteins tänkande. Akademilitteratur.