nasz priorytet to ochrona rodowiska
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nasz priorytet – to ochrona środowiska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Nasz priorytet – to ochrona środowiska - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Nasz priorytet – to ochrona środowiska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nasz priorytet – to ochrona środowiska' - viet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nasz priorytet to ochrona rodowiska
Nasz priorytet – to ochrona środowiska

…..Człowieku! Obudź się!Czy musisz być głuchy na Ziemi wołanie?Ważne problemy masz do rozwiązania.Pamiętaj trując glebę, powietrze i wodę,Niszczysz Ziemi swoistą urodę!Jeśli z przyrodą nie obejdziesz się należycie zniszczysz także swoje życie!(„Ziemia” Kazimiery Kotynia)

slide2
Jesteś zainteresowany- jak wygląda stan wód naturalnych? - co znajduje się w powietrzu, którym oddychamy? - jak radzić sobie z odpadami? - czy gleba nadaje się do uprawy? Chciałbyś- żyć w zgodzie z naturą?- poznać najgłębsze tajniki ekologii ?

PRZYJDŹ DO NASZEJ SZKOŁY !!

slide3
Program Technikum Ochrony Środowiska Adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach  przyrodniczych. Nauka trwa 4 lata. Program umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkolne laboratorium pozwala na prowadzenie badań zanieczyszczeń powietrza, analizy wód i ścieków, badań laboratoryjnych odpadów i skażenia gleb.     Miesięczna praktyka zawodowa umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zdobycie pewnego doświadczenia zawodowego. Wycieczki przedmiotowe do różnych zakładów przemysłowych, na targi ekologiczne POLEKO do Poznania, na warsztaty i seminaria, zajęcia terenowe pozwalają poszerzyć wiedzę zdobytą w „ławce szkolnej”. Młodzież uczestniczy w konkursach ogólnopolskich, olimpiadach: wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska oraz innych przedsięwzięciach np.: akcja „Sprzątania Świata”. Współorganizuje Powiatowy Konkurs Ekologiczny, jest organizatorem sejmiku ekologicznego poświęconego zwierzętom, bierze udział w programie „Szkoła Przyjazna Środowisku”, przygotowuje konkurs dla gimnazjalistów w ramach dni otwartych szkoły i nie tylko. Uczestniczy w akcjach organizowanych przez organizacje lokalne, wojewódzkie, krajowe. Szkoła uzyskała tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Wychodząc naprzeciw edukacji ekologicznej przeprowadza pogadanki, lekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych jednostkach miejskich i wiejskich.
w wyniku kszta cenia ucze nab dzie umiej tno ci w zakresie
W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie:
 • określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka
 • wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania
 • przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska
 • oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi
 • określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków
 • badania i kontrolowania emisji i emisji zanieczyszczeń
 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.
przedmioty zawodowe obj te planem nauczania
Przedmioty zawodowe objęte planem nauczania:
 • podstawy techniki
 • biologia i ekologia
 • ochrona powietrza, przed
 • hałasem i drganiami
 • gospodarowanie odpadami,
 • ochrona gleb i rekultywacja
 • ochrona wód
 • pracownia badań
 • laboratoryjnych
 • użytkowanie komputerów
 • prawo i ekonomika w
 • ochronie środowiska
technik ochrony rodowiska ma mo liwo ci zatrudnienia
Technik ochrony środowiska – ma możliwości zatrudnienia:
 • w ośrodkach badań i kontroli środowiska
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych
w wyniku kszta cenia ucze nab dzie umiej tno ci w zakresie1
W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie:
 • określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka
 • wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania
 • przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska
 • oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi
 • określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków
 • badania i kontrolowania emisji i emisji zanieczyszczeń
 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.
predyspozycje zawodowe
Predyspozycje zawodowe
 • uzdolnienia techniczne i manualne;
 • sprawność fizyczna;
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły;
 • podzielność uwagi, zdolność koncentracji;
 • cierpliwość, systematyczność, dokładność;
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy;
 • komunikatywność, odpowiedzialność.
ad