Mięśnie kończyny dolnej - PowerPoint PPT Presentation

viet
mi nie ko czyny dolnej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mięśnie kończyny dolnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mięśnie kończyny dolnej

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Mięśnie kończyny dolnej
1352 Views
Download Presentation

Mięśnie kończyny dolnej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mięśnie kończyny dolnej

 2. Ruchy uda

 3. Zginanie i prostowanie

 4. Odwodzenie i przywodzenie

 5. Nawracanie i odwracanie

 6. Lędźwiowy większy Biodrowy Pośladkowy średni Gruszkowaty Napinacz powięzi szerokiej Pośladkowy mały Grzebieniowy Grzebieniowy Grzebieniowy Krawiecki Smukły Przywodziciel krótki Przywodziciel długi Obszerny pośredni Prosty uda Przywodziciel długi Przywodziciel długi Przywodziciel wielki Smukły Przywodziciel wielki Przywodziciel wielki Obszerny boczny Obszerny przyśrodkowy

 7. Pośladkowy średni Biodrowy Lędźwiowy mniejszy Gruszkowaty Lędźwiowy większy Krawiecki Pośladkowy wielki Zasłaniacz wewnętrzny Napinacz powięzi szerokiej Pośladkowy wielki Przywodziciel długi Przywodziciel wielki Prosty uda Smukły Dwugłowy uda (głowa długa) Krawiecki Półbłoniasty Obszerny boczny Półścięgnisty Obszerny przyśrodkowy Półbłoniasty Brzuchaty łydki (głowa boczna) Piszczelowy przedni Brzuchaty łydki (głowa przyśrodkowa) Strzałkowy długi Piszczelowy przedni

 8. Pośladkowy średni Pośladkowy mały Napinacz powięzi szerokiej Napinacz powięzi szerokiej Gruszkowaty Pośladkowy wielki Czworoboczny uda Przywodziciel wielki Przywodziciel wielki Przywodziciel wielki Smukły Smukły Dwugłowy uda (głowa długa) Półścięgnisty Dwugłowy uda (głowa długa) Półścięgnisty Półbłoniasty Półbłoniasty Podeszwowy Podeszwowy Brzuchaty łydki (głowa boczna) Brzuchaty łydki (głowa boczna) Brzuchaty łydki (głowa przyśrodkowa) Brzuchaty łydki (głowa przyśrodkowa)

 9. Udział mięśni w ruchach uda

 10. Ruchy podudzia

 11. Zginanie i prostowanie

 12. Nawracanie i odwracanie

 13. Udział mięśni w ruchach podudzia Czworogłowy uda

 14. Ruchy stopy

 15. Zginanie Prostowanie

 16. Nawracanie z odwodzeniem Odwracanie z przywodzeniem

 17. Powięź biodrowo-piszczelowa Półścięgnisty Smukły Dwugłowy uda Półbłoniasty Podeszwowy Podeszwowy Podkolanowy Brzuchaty łydki (gł. przysrodkowa) Brzuchaty łydki (gł. boczna) Płaszczkowaty Strzałkowy długi Strzałkowy długi Płaszczkowaty Zginacz długi palców Zginacz długi palców Strzałkowy krótki Strzałkowy krótki Ścięgno Achillesa Zginacz długi palucha Zginacz długi palucha

 18. Piszczelowy przedni Brzuchaty łydki Piszczelowy przedni Strzałkowy długi Płaszczkowaty Strzałkowy długi Prostownik długi palców Płaszczkowaty Prostownik długi palców Prostownik długi palucha Strzałkowy trzeci Strzałkowy krótki

 19. Udział mięśni w ruchach stopy