slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internet Data Center PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internet Data Center

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Internet Data Center - PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on

Internet Data Center. www.idc.cattelecom.com 16-17 พฤศจิกายน 2547. Slide 2. บริการ Internet Data Center. คือ บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internet Data Center' - viet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Internet Data Center

www.idc.cattelecom.com

16-17 พฤศจิกายน 2547

slide2

Slide 2

บริการInternet Data Center

  • คือ บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต

www.idc.cattelecom.com

slide3

CAT – IDC สามารถให้บริการได้หลายรูปแบบดังนี้

บริการShared Web Hosting

บริการ Dedicated Web Server

บริการServer Co - Location

www.idc.cattelecom.com

slide4

บริการShared Web Hosting

  • บริการรับฝาก homepage
  • หรือการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย (Web Hosting)
  • เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ
  • High security standard with redundant stateful Firewall and IDS system
  • Support dynamic web with JSP and ASP
  • E – mail account ของแต่ละ Domain
  • 24*7 Support
  • บริการสำรองข้อมูล
  • บริการจดทะเบียนโดเมน
  • รองรับการทำงานได้ทุกแพลทฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น UNIX, WINDOW NT, LINUX

www.idc.cattelecom.com

slide5

บริการ Dedicated Web Server

  • คือ บริการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า หรือ ลูกค้าเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากบมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อนำมาติดตั้งบน shared rack สามารถให้บริการเสริมอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับบริการ Shared Web Hosting

www.idc.cattelecom.com

slide6

บริการ Server Co – Location

  • Rack
  • Cage
  • Private Suite

คือ บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกเช่าได้ 3 ประเภท คือ Rack,Cage,Private Suite ส่วนอุปกรณ์ลูกค้าจะจัดหามาและทำการบริหารจัดการเอง

www.idc.cattelecom.com

slide7

องค์ประกอบของ CAT - IDC

  • ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ คือ
  • Network System
  • Application Server
  • Software (Directory Intrusion Detection)
  • Back up Management
  • ระบบไฟฟ้าสำรอง
  • (Raise Floor, Cable Tray, Fire Alarm, Camera, Access Control System)

www.idc.cattelecom.com

slide8

ระบบอำนวยความสะดวก (Facility)

อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น

ออกแบบให้สามารถรองรับการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม ของบมจ. กสท โทรคมนาคม โดยได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ใช้บริการครอบคลุมในด้านสันทนาการต่าง ๆเช่น ห้องประชุม ห้องอบรม และห้องพักผ่อนพร้อมการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก(Facility) อื่น ๆ

www.idc.cattelecom.com

slide9

ระบบดับเพลิง

ใช้สารพิเศษในการดับเพลิง (FM-200) เพื่อไม่เกิดปัญหากับตัวอุปกรณ์ มีการวางระบบหัวฉีด ทั่วพื้นที่ สามารถตั้งค่าดับเพลิงได้อัตโนมัติ หรือ แบบปกติด้วยมือได้ มีตัวเซ็นเซอร์ควันไฟส่งสัญญาณไปให้ตัวควบคุมฉีดสารดับไฟออกมา เรียกว่า VESDA (Vesda Early Smoke Detector Apparatus)

www.idc.cattelecom.com

slide10

ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามายังอาคาร กสท โทรคมนาคม จำนวน 2 ทิศทาง รวมทั้งภายในอาคารเองยังมีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และอุปกรณ์ generator จำนวน 6 ตัว ขนาดประมาณ 1,900 แรงม้า เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าหากเกิดปัญหาจากไฟฟ้าดับทั้งหมด

www.idc.cattelecom.com

slide11

ระบบไฟฟ้าสำรอง

มีกระแสไฟฟ้าสำรองของศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรแยกต่างหากเพื่อรองรับการให้บริการโดยเฉพาะ

www.idc.cattelecom.com

slide12

ระบบปรับอากาศและกระจายความเย็นระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น

  • มีใช้ 2 ประเภทคือ
  • ระบบ Cooling Tower
  • ระบบ Water Cooled Chiller

www.idc.cattelecom.com

slide13

ระบบ Network Infrastructure

ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดจุดเสีย ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยการออกแบบให้มีการทำงานแบบ Redundant กันของ Network Loadbalancing ซึ่งมีการทำงานที่ช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานให้ซึ่งกันและกัน หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือหยุดการทำงาน ระบบก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยที่ Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 โดย Core-SW-Dis1 จะมีสถานะเป็น Active และ Core-SW-Dis2 จะมีสถานะเป็น Standby และจะมี virtual IP ระหว่าง Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 ซึ่งทาง IDC จะมีระบบระหว่าง Core-SW-Dis1 และ Core-SW-Dis2 จะทำการ redundant คือ กรณีที่ Core-SW-Dis1 มีสถานะ active อยู่ และ Core-SW-Dis2 มีสถานะ standby เมื่อเกิดกรณีที่ Core-SW-Dis1 ตาย ตัว Core-SW-Dis2 ก็จะทำงานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าที่ให้บริการ

www.idc.cattelecom.com

slide14

ติดตั้งFirewall 2 ชั้น ทั้งประเภท

  • Hardware และ Software
  • มีอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยIDS
  • (Intrusion Detection System)

www.idc.cattelecom.com

slide15

ระบบ Monitoring & Management

  • Network Element Managemet ตรวจสอบดูแลและจัดการระบบ
  • โดยใช้โปรแกรม Openview และ Ciscowork
  • Bandwidth & Access Monitor ติดตาม ตรวจเช็คสถานะความเร็ว
  • ปริมาณข้อมูลและการเชื่อมต่อ ควบคุม router ใช้ MRTG เพื่อให้
  • ทราบปัญหาต่าง ๆ
  • Server and Operating System Management ตรวจดูสถานะของ
  • server ต่าง ๆ เปิด-ปิดบริการ รับส่งข้อมูล แสดงผลในรูปแบบกราฟิค
  • ผ่าน HP Openview
  • Database Management ตรวจสอบฐานข้อมูลที่จัดเก็บลง SAN
  • Security Management ตรวจสอบความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ
  • ระบบหลักของลูกค้า

www.idc.cattelecom.com

slide16

Customer Support System

  • เป็นระบบ System Management สำหรับลูกค้า เช่น
  • เป็นแหล่งข้อมูล
  • แสดงเหตุการณ์ สถานะ การตอบสนองต่อลูกค้าได้พร้อม ๆ กัน
  • จัดการต่อสิ่งตอบแทนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
  • จัดเก็บ ค้น ติดต่อ โต้ตอบ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้
  • สร้าง Report และ SLA 99.9 %

www.idc.cattelecom.com

slide17

ประโยชน์จากการให้บริการ IDC

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุนซ้ำซ้อน

บริษัทที่ทำธุรกิจ สามารถเช่าพื้นที่จัดทำเว็บเพจเชิงธุรกิจได้

ผู้ให้บริการอื่น ๆ สร้างโอกาสในการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้เช่น Portal Site และ Payment Gateway

สถานศึกษาสร้างโอกาสด้านการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

องค์กรของรัฐหรือเอกชน เช่าเป็นศูนย์สำรองข้อมูลต่าง ๆ

บุคคลหรือนิติบุคคล สามารถเช่าให้บริการด้านซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นรวมถึงบริการเครือข่ายระบบฐานข้อมูล

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้เช่น e – Government , e-Logistic, อื่นๆ

www.idc.cattelecom.com

slide18

More information

Mr. Chaiyut Santananukarn

E- mail: chaiyut@cattelecom.co.th

Tel. 01-350-0079 Fax. …………….

Application Service Department.

CAT Telecom Public Company Limited.

www.idc.cattelecom.com