N rodn knihovna marciana
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 350 Views
 • Uploaded on

NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA. BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA. NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA. Pojmenovaná po sv.Markovi, patronovi Benátek (odtud „Marciana“). Je to nejvýznamnější benátská knihovna a jedna z největších v Itálii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vielka-diaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N rodn knihovna marciana

NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA


N rodn knihovna marciana1
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Pojmenovaná po sv.Markovi, patronovi Benátek (odtud „Marciana“).

 • Je to nejvýznamnější benátská knihovna a jedna z největších v Itálii.

 • Obsahuje jednu z nejcennějších sbírek řeckých, latinských a orientálních rukopisů na světě.


N rodn knihovna marciana2
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

Historie:

 • Francesco Petrarca v roce 1632 navrhl založení veřejné knihovny, nepodařilo se mu však nápad dotáhnout do konce. Po jeho smrti v roce 1374 připadla knihovna městu Benátky.

 • Knihovna obohacovala svůj inventář díky mnoha darům a dědictvím, ale i díky tomu, že se začlenila mezi ostatní knihovny města a republiky.


N rodn knihovna marciana3
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • V roce 1468 daroval kardinál Giovanni Bessarione „ad communem hominum utilitatem“ (pro všeobecné blaho lidí) Marcianě soubor 746 knih.

 • Roku 1603 vstoupil v platnost zákon, podle něhož každá kniha vytištěná poblíž Marciany, která nebyla již dále knihtiskařem zpracovávána, se automaticky stává majetkem této knihovny.


N rodn knihovna marciana4
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Dále platilo, že pokud byla kniha jednou uložena do Marciany, zůstala navždy jejím majetkem.

 • Po pádu Benátek se do Marciany dostaly i sbírky knih náboženských organizací, zrušených Napoleonem.


N rodn knihovna marciana5
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Pietro Bembo

 • (20.5.1470 – 18.1.1547)

 • Italský kardinál a učenec

 • Knihovníkem v Marcianě se stal v roce 1530


N rodn knihovna marciana6
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

Architektura:

 • Klasicistní knihovna byla umístěna nejprve do budovy na Riva degli Schiavoni, poté do San Marka a nakonec do Palazzo Ducale. V roce 1532 byla započata stavba Knihovnického paláce, situovaného na náměstí sv. Marka a navrženého Jacopem Sansovinem. Na honosné budově se tyčí řada soch mytologických božstev.


N rodn knihovna marciana7
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Budova knihovny, na níž se tyčí řada soch mytologic-kých božstev.


N rodn knihovna marciana8
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Knihovnický palác na náměstí sv. Marka


N rodn knihovna marciana9
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Roku 1553 knihovna přesídlila do budovy Staré knihovny. Nicméně stavba byla roku 1588 dokončena Vincenzem Scamozzem, který měl za úkol řídit stavbu po Sansovinově smrti (1582).

 • Na její výzdobě se mj. podíleli Tiziano, Paolo Veronese, Alessandro Vittoria, Battista Franco, Giuseppe Porta, Bartolomeo Ammannati a Tintoretto.


N rodn knihovna marciana10
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • V sále se nachází dvě nástropní malby Aritmetika a geometrie a Hudba od Paola Veronese, který za ně obdržel ocenění – zlatý náhrdelník.


N rodn knihovna marciana11
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

Knihovní fondy:

 • Marciana dnes obsahuje 1.000.000 tištěných knih, moderních i historických

 • 2.283 inkunábulí (prvotisků)

 • 13.000 rukopisů

 • 24.055 knih ze 16.st.


N rodn knihovna marciana12
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Nejdůležitějšími exempláři ve fondu Marciany jsou dva díly Illiady - Homerus Venetus A (10. stol.) a Homerus Venetus B (11. stol.).

 • Za zmínku stojí i Chronologia magna (Velká kronika) od bratra Paolina, jakož i exemplář první knihy vytištěné v Benátské republice - epistolae ad familiares (dopisy rodinám) od Cicerona (1481).

 • Pečlivě opatrovaných je 56 svazků pamětí Marin Sanudy, z jejíchž zápisků benátští spisovatelé v letech 1496-1533 hojně čerpali.


N rodn knihovna marciana13
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Uloženy jsou zde i rukopisy Petrarcovy.

 • Zvláštním pokladem knihovny je kompletní sbírka Aldinova.

 • Knihovna disponuje také významnou kolekcí map a atlasů, ať již historických nebo aktuálních. Za zvláštní pozornost stojí mapa světa od bratra Marka (1489) a plán města Benátky od Jacopa de Barbari (1500).


N rodn knihovna marciana14
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

 • Všichni čtenáři, aby měli přístup ke katalogům, do čítáren a vůbec ke službám nabízeným knihovnou, musejí být zaregistrováni v evidenci, kde je jim vystaven průkaz s platností 1 dne (kratší výpůjčky) nebo po celý rok (delší výpůjčky).


N rodn knihovna marciana15
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

Oficiální stránky knihovny:

 • http://marciana.venezia.sbn.it/

  Virtuální prohlídka knihovny:

 • http://venezia.arounder.com/marciana_library/


N rodn knihovna marciana16
NÁRODNÍ KNIHOVNA MARCIANA

Děkujeme za pozornost!

 • Lukáš Bozděch

 • Irma Friedlová

 • Ing. Jana Kratochvílová

 • Bc. Zdenka Kudrnová

 • Věra Bertha Večeřová

 • Překlad z italštiny: Dobromila Večeřová