etyczna reklama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ETYCZNA REKLAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ETYCZNA REKLAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

ETYCZNA REKLAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on

ETYCZNA REKLAMA. REKLAMA. to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ETYCZNA REKLAMA' - vidor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reklama
REKLAMA
 • to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
 • Reklama przybiera różną postać - od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.
etyka
ETYKA
 • w sensie potocznym — ogół ocen i norm moralnych w danej epoce i zbiorowości społecznej lub konkretny ich system, tj. moralność;
 • w sensie filozoficznym — nauka dotycząca moralności, rozpatrywana odrębnie w aspektach: normatywnym jako nauka moralności (tzw. etyka normatywna lub etyka właściwa) oraz opisowo-wyjaśniającym jako nauka o moralności (tzw. etyka opisowa lub etologia).
perswazja
Perswazja
 • sztuka przekonywania kogoś. Zupełnie coś innego niż manipulacja!Perswazja to pozytywne oddziaływanie na drugiego podczas rozmowy na argumenty, natomiast manipulacja to sterowanie drugim człowiekiem (negatywne skojarzenia).
 • W działaniu perswazyjnym wykorzystuje się trzy techniki oddziaływania na odbiorcę:
 • apelowanie o zajęcie określonego stanowiska i podjęcie określonego działania;
 • sugerowanie pożądanych interpretacji i ocen;
 • racjonalne uzasadnianie słuszności prezentowanych poglądów.
rodzaje reklamy ze wzgl du na tre
Rodzaje reklamy ze względu na treść
 • reklama podprogowa
 • reklama informacyjna
 • reklama przypominająca
 • reklama wspierająca
 • reklama stabilizująca
 • reklama ukryta
 • reklama wprowadzająca w błąd
 • reklama uciążliwa
rodzaje reklamy ze wzgl du na media
Rodzaje reklamy ze względu na media
 • reklama internetowa
 • reklama telewizyjna
 • reklama prasowa
 • reklama radiowa
 • billboard (reklama)
 • reklama tranzytowa
 • reklama mobilna
 • reklama ambientowa
 • Reklama zewnętrzna
 • spam
techniki manipulacji w reklamie
Techniki manipulacji w reklamie
 • manipulacją jest takie działanie o charakterze perswazyjnym, które ma na celu kształtowanie postaw lub zachowań odbiorców w taki sposób, by nie byli oni w stanie rozpoznać stosowanych przez nadawcę technik i zabiegów
slide8

Wyróżnia się:

 • Manipulację historią, danymi i literaturą (jako przeinaczanie lub zatajanie informacji),
 • Manipulację osobami (jednostkami i grupami ludzi)
 • Manipulację językową
przyk ady manipulacji w reklamie
Przykłady manipulacji w reklamie

Reklamy skierowane do dzieci są pełne radości, optymizmu i śmiechu. Znaleźć w nich można dawkę magii i niesamowitości. Świat przedstawiany jest w biało-czarnych barwach, czyli tak, jak widzą go najmłodsi. Tekst oparty jest o zwięzłość i prostotę, brakuje wyrazów górnolotnych i skomplikowanych, które są dla małych telewidzów i radiosłuchaczy niezrozumiałe:

 • Puszysta czekolada
 • Super guma
 • Smaczny sok
slide10

Celem twórców reklam jest wzbudzenie zachwytu i ekscytacji, stworzenie iluzji, że świat może stać się takim, jaki dzieci obserwują w bajkach:

 • Smaczny sok
 • Strasznie pyszny jogurt
 • Kosmiczne magnesy z galaktyki
 • Monte Czary z mleka
korzy ci reklamy
KORZYŚCI REKLAMY
 • Powszechna informacja o produkcie.
 • Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej.
 • Kształtowanie postaw społecznych.
zagro enia p yn ce z reklamy
ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z REKLAMY
 • Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy.
 • Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych.
 • Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę.
 • Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny.
 • Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów, i inne.
rada reklamy
RADA REKLAMY
 • Misją Rady Reklamy jest dbanie o to by przekaz reklamowy, bez względu na to gdzie się pojawia, był uczciwy oraz zgodny ze standardami określonymi przez Kodeks Etyki Reklamy. Rada Reklamy przeciwdziała rozpowszechnianiu reklam, które wprowadzają w błąd, naruszają podstawowe wartości społeczne czy też zagrażają uczciwej konkurencji.
kodeks etyki reklamy
Kodeks Etyki Reklamy
 • Kodeks Etyki Reklamy to podstawowy dokument Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy. Dotyczy on całego przekazu reklamowego z wyjątkiem kampanii społecznych i politycznych. Kodeks Etyki Reklamy zawiera szczegółowe przepisy zakazujące m.in.:
 • dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie czy narodowość
 • używania elementów zachęcających do aktów przemocy
 • nadużywania zaufania odbiorcy, jego braku doświadczenia lub wiedzy
agencja reklamowa
Agencja reklamowa
 • firma zajmująca się tworzeniem na zlecenie reklam np. radiowych, telewizyjnych, prasowych, internetowych. Pierwsza tego typu agencja została otwarta w Filadelfii w 1843 roku. Ważną dziedziną jest identyfikacja wizualna oraz kompleksowe przeprowadzanie kampanii reklamowych. Obecnie zauważalne jest rozszerzanie zakresu usług - oprócz Internetu, outdoor'u to np. reklamy ambientowa i guerilla marketing
nieetyczne reklamy przyk ady
Nieetyczne reklamy-przykłady
 • Reklama fiata 500

12.06.2008 Rada Reklamy przychyliła się do skarg zarzucających spotowi telewizyjnemu Fiata 500 wykorzystanie ważnych wydarzeń, postaci i miejsc historycznych do celów komercyjnych, uznając go za sprzeczny z dobrymi obyczajami.

reklama operator w kom rkowych
Reklama operatorów komórkowych

W reklamach operatorów komórkowych jesteśmy przyzwyczajeni do promocji, nowych taryf, ekstra telefonów za złotówkę. Nie jesteśmy natomiast przyzwyczajeni do otwartego porównania cen.

reklama wina bela sintra1
Reklama wina `Bela Sintra`
 • Jest to jedna z ciekawszych reklam promujących spożywanie alkoholu. Branża alkoholowa posiada najwięcej jak do tej pory reklam nieetycznych. Reklama przedstawiona w poprzednim slajdzie jest ukazana w `Reklamaniaproudlypresents`
reklama house a
Reklama „house`a”
 • Od dawna wiadomo, że seks w reklamie zawsze zwraca uwagę. Teraz może okazać się, że jeszcze więcej uwagi zwraca wstrzemięźliwość. Tak swoją wiosenno-letnią kolekcję promuje House.
 • Na billboardach w całej Polsce pojawiły się zdjęcia rozmodlonej dziewczyny z różańcem. "Strzeż mnie Ojcze" - brzmi hasło na tych plakatach. I choć niebieskooka blondynka wygląda jak anioł, a hasło kampanii jest jak najbardziej bogobojne, kampania w związanych z kościołem kręgach zamiast aprobaty wzbudziła oburzenie.
reklama radiowa
Reklama radiowa
 • forma reklamy, która wykorzystuje radio w celu dotarcia do potencjalnego klienta. Reklama radiowa ma zróżnicowany zasięg. Może być nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe oraz międzynarodowe
slide23

W reklamie radiowej wykorzystuje się:

 • dżingle – czyli krótkie, kilkunastosekundowe melodie lub piosenki, festyny i akcje specjalne,
 • rozmowy sponsorowane – polegające na udzielaniu krótkich wywiadów radiowych na ściśle określony temat,
 • konkursy dla słuchaczy – w których reklamodawca finansuje nagrody
spot telewizyjny
Spot telewizyjny
 • krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie (przerywając je). Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej 30 sekund, ale spotyka się dłuższe i krótsze. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów telewizji publicznych
kodeks etyki agencji reklamowej
Kodeks etyki agencji reklamowej
 • Reklamy nie mogą:
 • zawierać treści dyskryminujących: ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość,
 • zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy ,
 • motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu ,
 • być realizowane w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym,
 • nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,
slide26
wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
 • istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
 • wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;
 • warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;
 • warunków gwarancji;
 • praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe i modele
 • urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;
 • zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne.
slide27
Przykłady etycznych i nieetycznych reklam telewizyjnych i radiowych, w szczególności dotyczących zagadnień
stereotyp
Stereotyp

Reklama nie tworzy tych stereotypów, a jedynie sięga po nie, by jak najlepiej sprzedać produkt.

seksizm
Seksizm

Nie tak dawno operator Mobilking chciał wypuścić na rynek swoją reklamę

Ludzka sexualność to najlepszy cel speców od reklamy

alkohol
Alkohol

Nie można reklamować napojów alkoholowych. Zakaz obejmuje reklamy tekstowe czy też graficzne oraz samo odwołanie w reklamie do nazwy, znaku towarowego czy kształtu wyjątkowej butelki A.,a znane sprzed kilku lat z telewizji i prasy, stanowią naruszenie prawa.

papierosy
Papierosy

Brytyjski regulator rynku reklamowego ASA uznał, że antynikotynowe spoty pokazujące dzieci, które naśladując dorosłych, udają palenie papierosów, mogą być dalej emitowane - donosi portal wirtualnemedia.

dopalacze
Dopalacze

RMF Maxxx wyemitowało reklamę dopalaczy, w której krakowski sklep zachęcał do "dołączenia do grona kolekcjonerów". Reklama pojawiła się tuż przed tym, jak ogłoszono pierwsze miejsce popularnej listy przebojów. - Natychmiast wprowadziliśmy zakaz przyjmowania tego typu zleceń - pisze rzecznik grupy RMF

religia
Religia

Piercing -Jezus zrobił to już 2000 lat temu". Billboardami z tak śmiałym hasłem i wizerunkiem krwawiącego z ran Jezusa na krzyżu, Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii chciał przyciągnąć młodzież do świątyń. Podobno się udało! Jak Kościół korzysta z reklamy, a jak świat reklamy z religii?

dzieci
Dzieci

Wszyscy wiemy, na czym polega reklama, a mimo to jej ulegamy. Tak bardzo, że coraz więcej osób pragnie nie tylko je oglądać, ale też naprawdę znaleźć się w ich zaczarowanym świecie. Jeśli nie osobiście, to choćby poprzez dzieci.

zwierz ta
Zwierzęta

W najnowszym raporcie stowarzyszenie Empatia przedstawia zdjęcia produktów, znaków towarowych, stron www oraz reklam niezgodnych zdaniem obrońców praw zwierząt z prawem i etyką. „Zjedz mnie” zachęcają radośnie w typowej polskiej reklamie ofiary przemysłu mięsnego.

przemoc
Przemoc

Niektóre reklamy sprite’a prezentują lekkie podejście do sprawy życia i śmierci poprzez szczęscia w losowaiu;) Przykładem mamy potrącenie przez ciężarówke.

slide38
Przykłady etycznych i nieetycznych reklam w prasie i na billboardach, w szczególności dotyczących zagadnień
ksenofobia
Ksenofobia

W niemieckiej prasie piszą, że to cudzoziemcy-anarchiści zaczęli zadymy wczoraj w Rostocku. Skąd taka informacja? Wielu ludzi, w tym organizatorzy demonstracji winili obcokrajowców.

seksizm1
Seksizm
 • Kobiety mogą czytać serwisy informacyjne jedynie późnym popołudniem i wieczorem - takie niezwykłe zarządzenie wydała dyrekcja programu pierwszego Polskiego Radia, informuje "Dziennik".
 • Paniom ogłoszono powód: damskie głosy brzmią gorzej niż męskie, a na DODATEK są... niewiarygodne.
przemoc1
Przemoc

Z najnowszych badań wynika, że nagłaśnianie tematu męskiej przemocy w stosunku do kobiet ma pozytywny wpływ na oprawców, donosi dziennik „El Pais”.

slide42
Seks

"Zapomnijcie o Kamasutrze", "polski ksiądz pisze gorący przewodnik ws. seksu", "polski duchowny daje pikantne porady" - to tylko kilka tytułów artykułów o kapucynie o. Ksawerym Knotzu, które ukazały się w zagranicznej prasie. O. Knotz zasłynął jako duchowny łamiący tabu i jeden z prekursorów otwartej dyskusji o seksie w Kościele katolickim.

homofobia
Homofobia

PIS POPIERA ZWIĄZKI PARTNERSKIE GEJÓW I LESBIJEK! WOLNO IM DEMONSTROWAĆ! CZYŻBY ZWROT NA LEWO? MOŻE JAROSŁAW KACZYŃSKI POSTANOWIŁ OTWORZYĆ SIĘ NA NOWY ELEKTORAT? A MOŻE PRZEJĄŁ HOLENDERSKIE WZORCE I OD TERAZ POLSKA PRAWICA POPRZE JUŻ KAŻDY ZWIĄZEK – BYLE DO GROBOWEJ DESKI? - PYTA MICHAŁ SUTOWSKI

alkohol1
Alkohol

Billboard reklamujący alkohol nie powinien się znaleźć przed szkołą. Nauczyciele byli oburzeni tą reklamą. Odpowiedziano że nośniki reklamy są własnością prywatną!

papierosy1
Papierosy

Dotychczas jedynie reklama telewizyjna objęta była zakazem we wszystkich krajach UE. W przypadku innych mediów nie było jednolitego zakazu reklamy tytoniu. Nowe prawo to zmienia.

dopalacze1
Dopalacze

Od początku 2009 roku w polskiej prasie i internecie pojawiło się blisko 2400 artykułów i doniesień na temat dopalaczy. W internecie opublikowano około 76% z tych materiałów, a w prasie ogólnopolskiej i lokalnej około 24%.

dzieci1
Dzieci

Od początku września na tablicach reklamowych w całym kraju pojawiły się charakterystyczne, fioletowe bilbordy promujące program „Aktywnie po zdrowie” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Na plakacie uśmiechnięty chłopiec trzyma w rękach zapiekankę. Przed nim na talerzu widzimy stos „śmieciowego” jedzenia. 

religia1
Religia

Na niektórych ulicach Moskwy pojawiły się billboardy z cytatami z Biblii, a konkretnie z Dziesięcioma Przykazaniami. Ogłoszenia, na których dużymi czerwonymi literami można przeczytać biblijne teksty, można ujrzeć przy głównych ulicach stolicy Rosji.

przyk ady etycznych i nieetycznych reklam w internecie w szczeg lno ci dotycz cych zagadnie
Przykłady etycznych i nieetycznych reklam w Internecie, w szczególności dotyczących zagadnień
stereotypy
Stereotypy

Wokół zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu funkcjonuje wiele stereotypów. Paradoksalnie, do utrwalenia niektórych z nich przyczyniły się działania, które miały służyć poprawie bezpieczeństwa dzieci online.

ksenofobia1
Ksenofobia

Ksenofobia w stosunku do Żydów, obecna w niektórych środowiskach nacjonalistycznych, konserwatywnych i 'pseudokatolickich'; antysemityzm (wypowiedzi Tadeusza Rydzyka i działaczy Młodzieży Wszechpolskiej)

seksizm2
Seksizm

SEKSIZM W PRACY SIĘ OPŁACA?

JESTEŚ MĘSKIM SZOWINISTĄ I UWAŻASZ, ŻE MIEJSCE KOBIETY JEST W KUCHNI? W TAKIM RAZIE NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZARABIASZ DUŻO WIĘCEJ NIŻ TWOI LIBERALNI KOLEDZY, KTÓRZY TRAKTUJĄ KOBIETY PO PARTNERSKU.

przemoc2
Przemoc

Przemoc w Internecie będzie rodzajem tzw. cyberprzemocy czyli przemocy stosowanej za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych: telefonów komórkowych, komunikatorów typu gadu-gadu, skype, jak również za pomocą e-maili, blogów, forów, serwisów społecznościowych, portali, na których można oglądać krótkie filmy.

slide55
Seks

Osoby odwiedzające strony internetowe zawierające treści erotyczne cierpią na alarmująco wysoki poziom depresji, lęku i stresu. Do takich przynajmniej wniosków doszli naukowcy z Politechniki Swinburne w Melbourne, w Australii.

alkohol2
Alkohol

Polskie prawo o sprzedaży alkoholu w internecie nie mówi nic, dlatego internetowi handlowcy pod tym względem mieli związane ręce. Nie sprzedawali trunków, bo bali się utraty koncesji. Teraz domagają się swoich praw.

papierosy2
Papierosy

Od środy trwa we Francji burza wywołana rewelacjami podanymi przez związany z kołami ekonomicznymi dziennik Les Echos, iż Francja przygotowuje się do wydania zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej zezwolenia na sprzedaż papierosów przez Internet.

dopalacze2
Dopalacze

W dopalaczach wykryto substancje zakazane, nowe pochodne amfetaminy i leki. Środki psychoaktywne znajdowały się w zdecydowanej większości badanych próbek. Sklepy są pozamykane. Jutro w życie wchodzi ustawa ułatwiająca walkę z dopalaczami. Zakazane substancje nadal jednak można kupić przez Internet.

dzieci2
Dzieci

Niebezpieczne treści zawierają materiały, które mogą mieć szkodliwy wpływ na rozwój i psychikę dziecka. Produkcja/tworzenie i dystrybucja niektórych materiałów o takim charakterze jest niezgodna z prawem, np. pornografia dziecięca, treści rasistowskie. Wiele z nich natomiast prezentowana jest w Sieci legalnie (brutalne sceny, przemoc, pornografia).

religia2
Religia

Religijne strony w polskim internecie regularnie odwiedza 2,2 mln osób. Miesięcznie spędzają one w sieci 800 tys. godzin, dokonując aż 44 mln odsłon.

zwierz ta2
Zwierzęta

Światowy Internet – źródło ogromnych pokładów wiedzy jest również bogaty w tematykę związaną ze zwierzętami.

slide62
Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://etyczna_reklama.republika.pl/