arengukeskkonna loomine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARENGUKESKKONNA LOOMINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARENGUKESKKONNA LOOMINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

ARENGUKESKKONNA LOOMINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

ARENGUKESKKONNA LOOMINE. JUHTMÕTE. Ainuke asi, mis ei muutu, on see, et kõik muutub. Ükski saavutus ei ole nii tähtis, kui see muutus Sinu sees, mis selle saavutuseni aitas. VÄIDE. Võita on vaja ja võita on võimalik kõik koos. MINUST SÕLTUVATE TEGURITE JAOTUS ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ARENGUKESKKONNA LOOMINE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juhtm te
JUHTMÕTE
 • Ainuke asi, mis ei muutu, on see, et kõik muutub.
 • Ükski saavutus ei ole nii tähtis, kui see muutus Sinu sees, mis selle saavutuseni aitas.
v ide
VÄIDE

Võita on vaja ja võita on võimalik kõik koos.

slide4

MINUST SÕLTUVATE

TEGURITE JAOTUS?

 • Hoiaksuhtumine, kavatsus, põhimõtted, tahe;
 • Töökuspingutus, lõpuni tegemine, mugavustsoonist väljumine;
 • Tarkusteadmised, oskused, kogemused, arusaamine, mõistmine, sallivus, ühisus.
slide5

MIDA TEHA ASJADEGA,

MIS MINUST EI SÕLTU?

Jumal, anna mulle meelerahu mitte muretseda asjade pärast,mida ma muuta ei saa,

julgust muuta asju, mida ma muuta saan,

ningtarkust, et nende vahel vahet teha.

St Franciscus

mida me tahame
MIDA ME TAHAME?

Kas me tahame, et lapsed säilitaksid huvi enda ja teiste inimeste, perekonna, ühiskonna, kultuuri, looduse ja kogu maailma vastu  või tahame, et nad vastaksid võimalikult täpselt meie (vanema põlvkonna) arusaamale sellest, mis on õige?

p hitaotlus
PÕHITAOTLUS

Aidata inimesel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustavaks ja tegutsevaks isiksuseks, kes tahab ja suudab tegutseda ning vastutada.

osalejate eesm rk
OSALEJATE EESMÄRK

Õppida looma keskkonda, milles inimesed tahavad isiklikel põhjustel pingutada:

 • tehes õigeid asju, õigel ajal, õigel moel, õiges mahus ja õiges kohas;
 • saavutades oma tegelikele võimetele vastavaid tulemusi;
 • olles selleks ise motiveeritud tänu huvile ja vajadusel ennast teostada
p hiprotsess
PÕHIPROTSESS

Kõikvõimalike inimühenduste põhiprotsess on inimese areng.

Kui inimene ei taju piisava selgusega, kuidas ta konkreetses keskkonnas kasvab ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja tuleviku väljavaated järjest avarduvad, siis ta kas hakkab võitlema, lahkub või mandub!

areng
ARENG

Areng on üleminek kvalitatiivselt uude seisundisse.

Areng baseerub indiviidil ehk on otseselt seotud konkreetse persooniga.

Areng on loomingu mitte õppimise funktsioon ehk siis loomingu objektiivne kaassõltuvus.

Ülo Vooglaid

arengu eeldused
ARENGU EELDUSED
 • Suhtestumine,
 • loominguvabadus,
 • julgus ja oskus lahti lasta ning
 • tähelepanuvõime avardumine.

Järjepidev areng toimub ainultiseregulatsiooni olemasolu korral.

vabadus
VABADUS
 • Vabaduse eeldus on kord.
 • Kord on kokkuleppeline ühiste normide ja reeglite kogum.
 • Demokraatia alus – lubatud on kõik, mis ei ole keelatud!
vastutus
VASTUTUS

Vastutada saab ainult see, kes otsustab.

Vastutada tuleb selle eest, mida teed ja ka selle eest, mida tegemata jätad.

Otsustada saab üksnes valikusituatsioonis.

valikusituatsiooni 4 tunnust
VALIKUSITUATSIOONI 4 TUNNUST
 • Vähemalt üks alternatiiv.
 • Võimalus lisada alternatiive.
 • Võimalus otsustada oma parima äratundmise järgi.
 • Asi, millest räägitakse peab olema oluline.
slide15

LIIDER

Mis ühendab järgnevaid isikuid? Mis muutis nad liidriteks?

Jeesus Kristus, Henry Ford, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, John Kennedy, Martin Luther King, Vladimir Putin, Barack Obama, Osho, John D. Rockefeller, Jack Welch, Buddha, Ted Turner, Neale Donald Walsch, ema Theresa ...

slide16
JUHT

Juhi on inimene, kes võtab vastutuse hoolitseda iseenda ja oma kaaslaste potentsiaali kasvu eest ehk võime eest:

 • seada eesmärke ja valida vahendeid,
 • kehtestada tegutsemise ja hindamise kriteeriumeid,
 • hinnata tegijaid, tegevust, tulemust ja potentsiaali edasiseks tegutsemiseks ehk jätkusuutlikkust.
eesm rgistatud protsess

PROTSESS

TAGAJÄRG

EESMÄRGISTATUD PROTSESS

EESMÄRK

VAHEND

PREVENTSIOON

KOMPENSATSIOON

TULEMUS

TULEMUS

juhtimine
JUHTIMINE
 • Juhtimine on soovitud tulemuste saavutamine koos oma meeskonnaga.
 • Juhtimine on arengukeskkonna loomine.
 • Juhtimine on eeskujuks olemine.
 • Juhtimine on aitamine ehk abi iseseisvaks muutumisel.
juhtimise paradoks
JUHTIMISE PARADOKS

Juhtimise nagu ka valitsemise eesmärgiks on iseregulatsioon!

Nii riik, ettevõte kui ka perekond teevad ideaalis võrdseid pingutusi nii juhtimiseks ja valitsemiseks kui samal ajal ka juhtimise ja valitsemise vältimiseks.

juhi erinevad tasemed
JUHI ERINEVAD TASEMED
 • Profaan ehk see, kes ei taipa antud asjast eriti midagi.
 • Diletant ehk asjaarmastaja.
 • Spetsialist ehk tunnustatud asjatundja.
 • Generalist ehk terviku tundja.
slide21
EDU

Edu on plaanitud seisundi saavutamine kooskõlas saavutaja väärtushinnangutega.

edu saladus
EDU SALADUS

Edu saladus peitub selles, et edukad on muutnud harjumuseks nende asjade tegemise, mida ebaõnnestujatele teha ei meeldi.

Albert Gray

slide23

JUHENDAJA ERINEVUS MENTORIST I

EESMÄRGID

Juhendaja püüab korrastada juhendtava käitumuslikku poolt ning aidata seeläbi parandada tema ametialast tulemuslikkust ning valmisolekut suurema vastutuse võtmiseks.

Mentor loob keskkonda, mistoetab ja kiirendab mentee isikliku arengu protsessi.

slide24

JUHENDAJA ERINEVUS MENTORIST II

INITSIATIIV

Juhendaja dikteerib õpinguid ja teeb ettekirjutusi.

Mentor loob keskkonna, kus vastutus protsessi õnnestumise eest on valdavalt menteel.

slide25

JUHENDAJA ERINEVUS MENTORIST III

TAHTLUS

Juhendaja omab läbi ametipositsiooni õigust anda korraldusi, nõuda ja kontrollida.

Mentori ja mentee suhted on vabatahtlik valik mõlema poole osas.

slide26

JUHENDAJA ERINEVUS MENTORIST IV

FOOKUS

Juhendaja keskendub reeglina pakiliste probleemide ja väljakutsetega tegelemisele.

Mentori fookus on suunatud pikaajalisele isikliku kasvu ja karjääri tarvis keskkonna kujundamisele.

slide27

JUHENDAJA ERINEVUS MENTORIST V

ROLLID

Juhendaja keskendub jõuliselt asjakohase tagasiside andja rollile.

Mentori roll on rohkem kuulamisele ning edasisidestamisele ehk suure pildi loomisele orienteeritud.

suhted ja elu kvaliteet
SUHTED JA ELU KVALITEET

Meie elu kvaliteet sõltub meie suhete kvaliteedist.

Meie suhete kvaliteetsõltub meie suhtumisestiseendasse, teistesse, töösse ja ellu tervikuna.

kogu t de suhetest
KOGU TÕDE SUHETEST

Mitte miski muu peale suhete ei tooSinu ellu rohkem rõõmu ja rahulolu või siis vastupidist - probleeme ja kannatusi.

probleem
PROBLEEM

Probleemid asuvad inimeste sees.

Kui Sul on probleem, siis on see Sinu probleem.

inimsuhted
INIMSUHTED

SUHTLEMINE

Kommunikatsioon

Interaktsioon

SÜMBOLITE

SÜSTEEM

TEGEVUSTE

SÜSTEEM

Informeerimine

Manipuleerimine

KOHTLEMINE

kaks hunti
KAKS HUNTI

Kuri hunt - hirm, viha, kadedus, kurbus, ahnus, ülbus, alaväärsus, valskus, kõrkus, egoism…

Hea hunt - rõõm, rahu, armastus, lootus, tõde, tagasihoidlikkus, heldus, sõprus, sallivus, halastus, usk …

tarkuse kujunemine
TARKUSE KUJUNEMINE
 • Teadmised on vaja rakendada oskusteks, et seeläbi saada kogemus.
 • Nende kolme ühisosana tekivad uued seosed ehk arusaamine, millele järgneb suure terviku parem mõistmine.
 • Alles siis saab välja kujuneda sallivus ja ühisus, mis on olulised püsiva usalduslikusuhte tekkimiseks.
edukogemuse t htsus
EDUKOGEMUSE TÄHTSUS
 • Sa lood või hävitad usaldust iga oma suhte ja suhtumisega.
 • Usaldus loob eelduse edukogemuse tekkimiseks.
 • Järjepidevate edukogemuste tulemusel kujuneb välja eneseusk.
eneseusu t htsus
ENESEUSU TÄHTSUS
 • Eneseusk ehk endasse uskumine aitab vabaneda ohvrimentaliteedist.
 • Eneseusklik inimene juhib oma elu.
 • Mitu eneseusklikku inimest koos loovad eelduse sünergia tekkimiseks ehk mõistliku pingutusega erakordsete tulemuste saavutamiseks.
arengukeskkonna mudel
ARENGUKESKKONNA MUDEL

Inimkond vajab uut, ühendavat mudelit, et lõpetada faktide, teadmiste ja “asjade” õpetamine ning keskenduda selle asemel suhetele, mis on kõigi definitsioonide alus. Keegi meist ei eksisteeri sõltumatult meie suhetest teistega. Suhetega loobume kindlusetundest ja avame end võimalikkusele.

Gregory Bateson “Mind and Nature” 1980

arengukeskkonna loomine1
ARENGUKESKKONNA LOOMINE
 • Põhimõistete defineerimine kõigile arusaadavalt.
 • Isiklike ja ühiste eesmärkide määratlemine.
 • Edutegurite piiritlemine.
 • Väärtuse loomise protsessi kirjeldamine kõigile huvipooltele mõistetavalt.
 • Eesmärgile aitavate ühiste väärtushinnangute sõnastamine ja järgimine.
 • Organisatsioonisisese mentorsüsteemi loomine.
 • Huvi hoidmine ja hirmust hoidumine!
soovin sulle suuri unistusi eneseusku ja julget pealehakkamist
SOOVIN SULLESUURI UNISTUSI, ENESEUSKUJA JULGET PEALEHAKKAMIST!

Aivar Haller

51 62211

aivar@haller.ee