sisteme distribuite n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sisteme distribuite PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sisteme distribuite

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Sisteme distribuite - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Sisteme distribuite. Continutul capitolului: Stiluri arhitecturale pentru aplicatii distribuite Tipare utilizate in realizarea infrastructurii pentru sisteme distribuite: Client-Dispatcher-Server Forwarder-Receiver Remote Proxy Broker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sisteme distribuite


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sisteme distribuite
Sisteme distribuite
 • Continutul capitolului:
  • Stiluri arhitecturale pentru aplicatii distribuite
  • Tipare utilizate in realizarea infrastructurii pentru sisteme distribuite:
   • Client-Dispatcher-Server
   • Forwarder-Receiver
   • Remote Proxy
   • Broker
  • Exemple de tehnologii de middleware care implementeaza tiparul Broker: Java RMI, CORBA, .NET Remoting
arhitecturi de aplicatii distribuite
Arhitecturi de aplicatii distribuite
 • Client-Server:
  • Servicii distribuite, furnizate de Servere, care sunt utilizate de Clienti
  • Clientii sunt diferiti de Servere
  • Exemplu: Biblioteca online de multimedia
 • N-Tiers:
  • Combinatie intre Layered si Client-Server
  • Cazul tipic: 3-Tiers:
  • Exemplu: Internet banking
 • Peer-to-Peer:
  • Toti participantii sunt egali
  • Fiecare Peer furnizeaza unele servicii si utilizeaza alte servicii
  • Variante: p2p semicentralizat
  • Exemplu: Sistem de peer to peer filesharing
exemplu client server
Exemplu Client-Server

Client 1

Client 2

Client 3

Client 4

Internet

Catalogue

V

ideo

Pictur

e

W

eb serv

er

serv

er

serv

er

serv

er

Dig

itis

ed

Film clip

Library

Film and

photo

g

r

a

phs

files

ca

talo

gue

photo info.

[Sommerville]

exemplu 3 tiers
Exemplu 3-Tiers

Presentation

Layer

Application

Processing Layer

Data

Management Layer

Client

HTTP interaction

Database server

Web server

Client

SQL query

Customer

Account service

S

QL

account

provision

database

Client

Client

[Sommerville]

suport pentru aplicatii distribuite
Suport pentru aplicatii distribuite
 • Middleware:
  • Infrastructura care suporta realizarea aplicatiilor distribuite
  • De obicei realizata de software “off-the-shelf”
  • Incercari de standardizare: CORBA

[POSA2]

rolul middleware
Calitati dorite ale sistemelor distribuite:

Separation of concerns: logica aplicatiei sa fie separata de aspectele legate de realizarea comunicatiei la distanta => “cineva” trebuie sa rezolve stabilirea canalului de comunicatie si eventualele transformari ale formatului datelor

Location independence: interactiunile client-server sa se desfasoare la fel, independent de locatia serverului => “cineva” trebuie sa rezolve localizarea serverului

Location transparence: interactiunea unui client cu un server la distanta sa aiba loc in mod similar cu un server local => “cineva” trebuie sa rezolve aducerea unei referinte la un obiect aflat la distanta

Tipare arhitecturale pentru sisteme distribuite:

Broker

Utilizeaza si integreaza tiparele:

Forwarder-Receiver

Client-Dispatcher-Server

Remote Proxy

Rolul middleware
client dispatcher server
Client-Dispatcher-Server

Tiparul Client-Dispatcher-Server introduce o componenta intermediara = Dispatcher intre componentele clienti si servere. Rolul unui Dispatcher este de a realiza transparenta locatiei serverelor prin intermediul unui Naming Service si de a ascunde detaliile stabilirii legaturii (la distanta) intre clienti si servere.

 • Exemplu: Sistemul “Achilles” de regasire a informatiilor stiintifice
  • Furnizorii de informatii sunt atat locali cat si la distanta
  • Accesarea unui furnizor de informatii se face specificand locatia acestuia si serviciul solicitat:
   • de exemplu: Client trimite la serverul “NASA/HUBBLE_TELESCOPE”, un mesaj cu continutul “HUBBLE_DOC_RECEIVE, ANDROMEDA.JPG”
exemplu client dispatcher server
Exemplu Client-Dispatcher-Server
 • Clientul nu trebuie sa cunoasca locatia serverelor pe care le foloseste
  • Dispatcher: furnizeaza un Naming Service
 • Codul care implementeaza functionalitatea clientului trebuie sa fie separat de codul care realizeaza conexiunea cu serverul
  • Dispatcher: realizeaza stabilirea legaturii de comunicatie intre Client si Server

[POSA]-Fig/P.323

pasi de definire a unei arhitecturi client dispatcher server
Pasi de definire a unei arhitecturi Client-Dispatcher-Server
 • Separarea componentelor in clienti si servere
 • Stabilirea mecanismelor de comunicare necesare
  • In functie de “distanta” intre clienti si servere:
   • In acelasi spatiu de nume
   • Pe aceeasi masina
   • In retea
 • Specificarea protocoalelor de interactiune intre componente:
  • Protocol: specifica
   • o secventa ordonata de activitati necesare pentru initializarea si pastrarea canalului de comunicatie
   • Structura mesajelor/datelor care se pot transmite
  • CDProtocol
  • DSProtocol
  • CSProtocol
 • Numirea serverelor
 • Proiectarea si implementarea Dispatcher
  • Implementarea protocoalelor de interactiune
  • Gestiunea canalelor de comunicatie daca reprezinta o resursa limitata (de ex – numarul de socket-uri ce se pot deschide)
  • Performanta: N Clienti, N Servere, 1 Dispatcher ! => multithreading in implementarea Dispatcher
 • Implementarea Clientilor si Serverelor
varianta client dispatcher service
Varianta: Client-Dispatcher-Service
 • Clientii adreseaza Servicii si nu Servere
 • Dispatcher-ul gaseste in repository-ul sau un server care furnizeaza respectivul serviciu (Pot fi mai multe servere care furnizeaza acel serviciu)
 • Exemplu: urmatorul exemplu simplu ilustreaza realizarea unui asemenea Naming Service, pentru un sistem simplificat in care Dispatcher, Clientii si Services ruleaza toti in acelasi spatiu de nume
 • Cod complet -> vezi ClientDispatcherServer.jsl
exemplu implementare dispatcher
Exemplu: Implementare Dispatcher

class Dispatcher {

Hashtable registry = new Hashtable();

Random rnd = new Random(12345);

public void register(String svc, Service obj) {

Vector v = (Vector)registry.get(svc);

if (v == null) {

v = new Vector();

registry.put(svc, v);

}

v.addElement(obj);

}

public Service locate(String svc) throws NotFound {

Vector v = (Vector)registry.get(svc);

if (v == null) throw new NotFound();

if (v.size() == 0) throw new NotFound();

int i = rnd.nextInt() % v.size();

return (Service)v.elementAt(i);

}

}

exemplu implementare service
Exemplu: Implementare Service

abstract class Service {

String nameOfService;

String nameOfServer;

public Service(String svc, String srv) {

nameOfService = svc;

nameOfServer = srv;

CDS.disp.register(nameOfService, this);

}

abstract public void service();

}

class PrintService extends Service {

public PrintService(String svc, String srv) {

super(svc, srv);

}

public void service() {

System.out.println("Service " + nameOfService + " by " + nameOfServer);

}

}

Presupune cazul particular in care D-S sunt in acelasi spatiu de nume, caz in care D poate fi realizat de un Singleton.

Altfel protocolul S-D este mai complicat de implementat (D va trebui sa existe ca serviciu care ruleaza la o adresa prestabilita si cunoscuta de toate partile)

exemplu implementare client
Exemplu: Implementare Client

Presupune cazul particular in care C-D sunt in acelasi spatiu de nume, caz in care D poate fi realizat de un Singleton.

class Client {

public void doTask() {

Service s;

try {

s = CDS.disp.locate("printSvc");

s.service();

} catch (NotFound n) {

System.out.println("Service not available");

}

try {

s = CDS.disp.locate("printSvc");

s.service();

} catch (NotFound n) {

System.out.println("Service not available");

}

try {

s = CDS.disp.locate("drawSvc");

s.service();

} catch (NotFound n) {

System.out.println("Service not available");

}

}

}

Presupune cazul particular in care C-S ruleaza in acelasi spatiu de nume

exemplu inregistrare servicii client
Exemplu:Inregistrare servicii, client

public class CDS

{

public static Dispatcher disp = new Dispatcher();

public static void main(String[] args){

Service s1 = new PrintService("printSvc", "srv1");

Service s2 = new PrintService("printSvc", "srv2");

Client client = new Client();

client.doTask();

}

}

proprietati ale tiparului client dispatcher server
Proprietati ale tiparului Client-Dispatcher-Server
 • Avantaje:
  • Exchangeability of servers
  • Location and migration transparency
  • Re-configuration
  • Fault-tolerance
 • Atentionari:
  • Lower efficiency: performanta este determinata de overhead-ul introdus de dispatcher (1 singur Dispatcher la N Clienti si M Servere)
   • Localizarea serverelor
   • Inregistrarea serverelor
   • Stabilirea conexiunilor
  • Nu incapsuleaza detaliile infrastructurii de comunicatie (vezi pe diagrama de colaborari cate operatii diferite traverseaza limitele proceselor !) => e nevoie de alt pattern mai bun din acest punct de vedere: Forwarder-Receiver
forwarder receiver
Forwarder-Receiver

Tiparul Forwarder-Receiver realizeaza transparenta comunicatiilor inter-procese pentru sisteme care interactioneaza dupa un model peer-to-peer. Tiparul introduce elementele Forwarder si Receiver pentru a decupla functionalitatea fiecarui peer de mecanismul de comunicare utilizat.

Peer1

Peer2

How are you ?

I am alive !

exemplu forwarder receiver
class Peer1 extends Thread{

Receiver r;

Forwarder f;

public void run(){

f = new Forwarder("Peer1");

Message msg = new Message

("Peer1", "How are you");

f.sendMsg("Peer2", msg);

Message result = null;

r = new Receiver("Peer1");

result = r.receiveMsg();

System.out.println("Peer1 receptionat mesaj " + result.data + " de la " + result.sender);

}

}

class Peer2 extends Thread{

Receiver r;

Forwarder f;

public void run(){

Message result = null;

r = new Receiver("Peer2");

result = r.receiveMsg();

System.out.println("Peer2 receptionat mesaj "+result.data+" de la "+result.sender);

f = new Forwarder("Peer2");

Message msg = new Message

("Peer2", "I am alive");

f.sendMsg(result.sender, msg);

}

}

Exemplu Forwarder-Receiver

Problema:

 • Un Peer nu trebuie sa cunoasca mecanismul de comunicare intre procese utilizat la baza
 • Solutia trebuie sa permita schimbarea mecanismului de comunicare, fara a afecta functionalitatea Peers
 • Fiecare Peer cunoaste doar numele altui Peer cu care comunica
exemplu implementare
Exemplu implementare

Peer1

deliver ( marshal ( How are you ) unmarshal ) receive

Peer2

F

R

receive ( unmarshal ( I am alive ) marshal ) deliver

R

F

Registry

Config.db

“Peer1”: adresa …

“Peer2”: adresa …

pasi implementare tipar forwarder receiver
Pasi implementare tipar Forwarder-Receiver
 • Specificarea maparii nume – adrese
 • Specificarea protocolului de comunicatie intre peers si intre Peers si Forwarders/Receivers: sendMsg, receiveMsg
 • Alegerea mecanismului de comunicatie
 • Implementare Forwarder: deliver, marshal
 • Implementare Receiver: receive, unmarshal
 • Implementare Peers
 • Implementare configuratie de start
pas1 specificarea maparii nume adrese
class Entry{

private String destinationId;

private int portNr;

public Entry(String theDest, int thePort) {

destinationId = theDest;

portNr = thePort;

}

public String dest(){

return destinationId;

}

public int port(){

return portNr;

}

}

public class Registry

{

private Hashtable hTable = new Hashtable();

private static Registry _instance=null;

private Registry(){}

public static Registry instance() {

if (_instance==null)

_instance=new Registry();

return _instance;

}

public void put(String theKey, Entry theEntry) {

hTable.put(theKey, theEntry);

}

public Entry get(String aKey) {

return (Entry)hTable.get(aKey);

}

}

Pas1: Specificarea maparii nume-adrese

theDest, thePort:

adresa IP+nr port

theKey: numele sub care este cunoscut serviciul ( de exemplu Peer1, Peer2)

pas2 specificarea protocolului de comunicatie pentru peers
class Message

{

public String sender;

public String data;

public Message(String theSender, String rawData)

{

sender = theSender;

data = rawData;

}

}

class Forwarder

{

public void sendMsg(String theDest, Message theMsg)

{

deliver(theDest, marshal(theMsg));

}

}

class Receiver

{

public Message receiveMsg()

{

return unmarshal(receive());

}

}

Pas2: Specificarea protocolului de comunicatie pentru Peers
pas3 alegerea protocolului de comunicatie
class Forwarder{

private Socket s;

private OutputStream oStr;

private void deliver(String theDest, byte[] data){

try{

Entry entry = Registry.instance().get(theDest);

if (entry == null){

System.out.println(“Dest unknown");

return;

}

s = new Socket(entry.dest(), entry.port());

oStr = s.getOutputStream();

oStr.write(data);

oStr.flush();

oStr.close();

}catch (IOException e) {

System.out.println("IOE forwarder"); }

}

}

}

class Receiver{

private ServerSocket srvS;

private Socket s;

private InputStream iStr;

private byte[] receive(){

int val;

byte buffer[] = null;

try{

Entry entry = Registry.instance().get(myName);

srvS = new ServerSocket(entry.port(), 1000);

s = srvS.accept();

iStr = s.getInputStream();

val=iStr.read();

buffer=new byte[val];

iStr.read(buffer);

iStr.close();

s.close();

srvS.close();

}catch (IOException e) {

System.out.println("IOE receiver"); }

return buffer;

}

}

Pas3: Alegerea protocolului de comunicatie
pas4 implementare forwarder receiver
Pas4: Implementare Forwarder/Receiver

class Forwarder{

private byte[] marshal(Message theMsg){

String m = " "+theMsg.sender + ":" + theMsg.data;

byte b[]=new byte[ m.get_Length()];

b = m.getBytes();

b[0]=(byte)m.get_Length();

return b;

}

}

class Receiver{

private Message unmarshal(byte[] anArray){

String msg=new String(anArray);

String sender = msg.substring(1, msg.IndexOf(':'));

String m = msg.substring(msg.IndexOf(':')+1, msg.get_Length());

return new Message(sender, m);

}

}

pas 5 realizare configuratie de start
Pas 5: Realizare configuratie de start

Adresele date ca exemplu reprezinta cazul particular in care componentele comunicante sunt pe acelasi calculator – localhost – identificat prin adresa IP de loopback 127.0.0.1

class Configuration {

public Configuration(){

Entry entry=new Entry("127.0.0.1", 1111);

Registry.instance().put("Peer2", entry);

entry=new Entry("127.0.0.1", 2222);

Registry.instance().put("Peer1", entry);

}

}

public class P1 {

public static void main(String args[]) {

new Configuration();

Peer1 p1=new Peer1();

p1.start();

}

}

public class P2 {

public static void main(String args[]) {

new Configuration();

Peer2 p2=new Peer2();

p2.start();

}

}

proprietati ale tiparului forwarder receiver
Proprietati ale tiparului Forwarder-Receiver
 • Avantaje:
  • Comunicare eficienta inter-procese
  • Incapsulare a facilitatilor de comunicare inter-procese
 • Atentionari:
  • Nu suporta reconfigurarea flexibila a componentelor => combinatie cu dispatcher
remote proxy
Remote Proxy

Tiparul Proxy permite clientilor unei componente sa comunice cu un “reprezentant” al acesteia, in loc de a comunica cu originalul.

Remote Proxy: permite clientilor unei componente la distanta sa un acces transparent la aceasta, ascunzand clientilor aspectele ce tin de adresarea si comunicarea la distanta

scenariul general proxy
Scenariul general Proxy

Remote Proxy: pre si postprocesarea

este facuta in combinatie cu tiparul Forwarder-Receiver

marshal, deliver

unmarshal, receive

[POSA]-Fig/P.

broker
Broker

Tiparul Broker structureaza sisteme distribuite constand din componente decuplate care interactioneaza prin invocarea de servicii la distanta. Broker-ul realizeaza coordonarea comunicarii si ascunderea detaliilor comunicarii fata de componentele implicate.

Client1

Client2

Server2

Server1

Object X

Object Y

Invoke

foo on

Object X

Invoke

bar on

Object Y

foo

bar

Broker

broker vs forwarder receiver
Broker vs Forwarder-Receiver
 • Ambele tipare realizeaza coordonarea comunicarii si ascunderea detaliilor comunicarii fata de componentele implicate
 • Forwarder-Receiver: comunicarea are loc prin mesaje al caror format este stabilit si cunoscut de componentele Peer care participa
 • Broker: componentele interactioneaza prin invocare de servicii la distanta (invocare de operatii exportate de o interfata), in mod transparent fata de locatia componentelor.
  • Realizarea tiparului Broker presupune integrarea unui tipar Remote Proxy cu tiparul Forwarder-Receiver
broker1
Broker

[POSA]-Fig/P.107

variante de broker
Variante de Broker
 • Indirect Broker:
  • realizeaza o comunicatie indirecta intre client si server: orice comunicatie intre client si server este transmisa prin intermediul Broker-ului
  • Corespunde cu varianta prezentata in scenariul general din diagrama de colaborari anterioara
 • Direct Broker:
  • Clientul poate comunica direct cu Server-ul, dupa ce conexiunea a fost realizata prin intermediul Broker => creste eficienta comunicatiei
  • Operatiile descrise in diagrama anterioara raman valabile ca principiu si secventa dar sunt rearondate intre Proxy-uri si Broker: Proxy-urile vor prelua operatiile forward_request si forward_response de la Broker
implementari de referinta ale arhitecturii broker
Implementari de referinta ale arhitecturii Broker

Middleware care implementeaza tiparul Broker:

 • CORBA: Common Object Request Broker Architecture. Arhitectura de referinta elaborata de OMG (Object Management Group)
  • Diverse implementari, comerciale sau open
 • RMI: Java Remote Method Invocation - Sun
 • .NET Remoting - Microsoft
arhitectura rmi
Arhitectura RMI

Server

Client

implements

Remote

Interface

Remote

Object

uses

implements

Stub

(ClientSide Proxy)

Skeleton

(ServerSide Proxy)

Remote Reference

Layer

Transport

Layer

arhitectura corba
Arhitectura CORBA

Server

Client

Remote

Interface

IDL

Remote

Object

Dynamic

Invocation

Interface

IDL Stub

(ClientSide

Proxy)

IDL Skeleton

(ServerSide

Proxy)

Object

Adapter

ORB

Interface

Implem

Repository

Interface

Repository

ORB (Object Request Broker)

net remoting architecture
.NET Remoting Architecture

Server

Client

Remote

Interface

Remote

Object

TransparentProxy

RealProxy

Remoting system

Remoting system

Channel