1 / 13

EU - 10 - 17

EU - 10 - 17. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radek Horský. Materiál vznikl v rámci projektu EU peníze školám. EXOGENNÍ POCHODY III. exogenní pochody. činnost ledovce. mrazové pochody. činnost organismů. činnost člověka.

vidar
Download Presentation

EU - 10 - 17

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EU - 10 - 17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radek Horský.Materiál vznikl v rámci projektu EU peníze školám.

 2. EXOGENNÍ POCHODY III

 3. exogenní pochody činnost ledovce mrazové pochody činnost organismů činnost člověka všechny exogenní pochody působí erozní činností (rozrušování hornin) transportní činností (přemístění materiálu) akumulační činností (usazování materiálu)

 4. činnost ledovce • 2 typy ledovců • pevninské pokrývají rozsáhlé plochy pevnin dnes jen v Grónsku, Antarktidě • horské ve vysokých pohořích Alpy, Pyreneje, Skandinávské poh., Himaláje

 5. činnost ledovce • obrušují povrch a vytváří nové tvary • kar (skalní kotel), ledovcové údolí, fjord • ledovcem unášení materiál vytváří ledovcový val tzv. morénu

 6. obr. č. 4 fjord – mořem zalité ledovcové údolí obr. č. 3 kar = ledovcový kotel obr. č. 2 ledovcové údolí = trog obr. č. 1 ledovcové údolí – tvar písmenu U obr. č. 5 boční moréna

 7. mrazové pochody • působením mrazu dochází k rozpadu hornin • mrznoucí voda v puklinách zvětšuje svůj objem → hornina se rozpadá na menší části

 8. obr. č. 6 Frýdlantské cimbuří - mrazové zvětrávání

 9. činnost organismů • působí mechanické i chemické zvětrávání hornin, přispívají ke vzniku půd • z odumřelých těl organismů se tvoří • živice (ropa, zemní plyn) • rašelina (nahromaděný, částečně rozložený rostlinný materiál) • uhlí • ze schránek živočichů se na dně moří tvoří vápnité, křemičité a fosforečné horniny • láčkovci v teplých mořích tvoří korálové útesy

 10. obr. č. 9 atol – korálový ostrov obr. č. 7 černé uhlí - antracit obr. č. 8 Tříjezerní slať - rašeliniště

 11. činnost člověka • hospodářská činnost člověka je dnes nejvýznamnějším exogenním činitelem • člověk přetváří zemský povrch a vytváří široké spektrum antropogenních tvarů (tvary zemského povrchu vytvořené činností člověka) • průmyslová a sídelní zástavba, výsypky, skládky, lomy, štoly, vodní nádrže atd.

 12. obr. č. 10 městská zástavba – New York obr. č. 13 výsypka obr. č. 12 kamenolom obr. č. 11 průmyslová zástavba – rafinérie ropy

 13. použité materiály obr. č. 1 File:Glacier park1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 29.1.2012 [cit. 2013- 01-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glacier_park1.jpg obr. č. 2 Datei:Lauterbrunnental.2008.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 23.9.2010 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lauterbrunnental.2008.jpg&filetimestamp=20100923120144 obr. č. 3 File:Thornton Lakes 25929.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 22.9.2007 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thornton_Lakes_25929.JPG obr. č. 4 File:Geirangerfjord (6-2007).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 21.7.2007 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geirangerfjord_%286-2007%29.jpg obr. č. 5 File:Moraines Surlej.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 10.8.2008 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moraines_Surlej.jpg obr. č. 6 Soubor:Frýdlantské cimbuří2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 30.8.2006 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fr%C3%BDdlantsk%C3%A9_cimbu%C5%99%C3%AD2.jpg obr. č. 7 File:Ibbenbueren Anthracite.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 5.6.2011 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: http://generator.citace.com/dok/MZuidWflazKjpCMo?kontrola=1 obr. č. 8 autor obr. č. 9 Soubor:Mvey0290.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 27.7.2005 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mvey0290.jpg obr. č. 10 Soubor:New York Midtown Skylineatnight - Jan 2006 edit1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 2.11.2008 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:New_York_Midtown_Skyline_at_night_-_Jan_2006_edit1.jpg obr. č. 11 File:Anacortes Refinery 31911.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 8.11.2010 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anacortes_Refinery_31911.JPG obr. č. 12 Datei:Quarry.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 15.3.2007 [cit. 2013-01- 10]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Quarry.jpg&filetimestamp=20070315144153 obr. č. 13 Soubor:Salzbergkaliwerkwintershallheringen.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 16.12.2007 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salzberg_kaliwerk_wintershall_heringen.jpg

More Related