slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Registrační číslo projektu:. CZ.1.07/1.5.00/34.0199. Označení:. VY_32_INOVACE_MAM_KC_1_13. Sada:. 1. Ověření ve výuce:. 14. 1. 2013. Třída:. 3.L. Datum:. 7. 1. 2013. Analýza zákazníka úvod. Předmět:. Management a marketing.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výukový materiál

zpracovaný v rámci projektu

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.5.00/34.0199

Označení:

VY_32_INOVACE_MAM_KC_1_13

Sada:

1

Ověření ve výuce:

14. 1. 2013

Třída:

3.L

Datum:

7. 1. 2013

slide2

Analýza zákazníka úvod

Předmět:

Management a marketing

Tematická oblast:

Marketingový výzkum a analýza zákazníka

Ročník:

3. ročník

Anotace:

Výklad rozdělení zákazníků na jednotlivé trhy (spotřebitelský, průmyslový a státní), faktory ovlivňující chování zákazníka na spotřebitelském trhu, procvičení vyhledání definicí jednotlivých pojmů v internetových encyklopediích

Jméno autora (vč. titulu):

Ing. Iva Kučerová

Škola – adresa:

OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615

anal za z kazn ka vod
Analýza zákazníka - úvod

Zákazníci

 • trh domácností
  • zákazníky jsou lidé – trh se spotřebním zbožím
 • průmyslový a obchodní trh
  • zákazníky jsou firmy – výrobní firmy, firmy poskytující služby, obchodní firmy
 • státní trh
  • zákazníkem je stát (státní správa, školství, zdravotnictví, obrana…)
faktory ovliv uj c chov n z kazn ka na trhu dom cnost spot ebitele
Faktory ovlivňující chování zákazníka na trhu domácností - spotřebitele
 • kulturní
  • pojem kultura, subkultura, společenská vrstva
 • společenské
  • pojem referenční skupina, rodina, role a status
 • osobní
  • osobnost, životní styl, povolání, věk a stupeň životního cyklu,
 • psychologické
  • motivace, vnímání, učení, názory a postoje
faktory ovliv uj c chov n z kazn ka kol
Faktory ovlivňující chování zákazníka - úkol
 • na www.wikipedie.cz či v nějakém jiném slovníku vyhledejte pojmy:
  • kultura (v širším významu)
  • subkultura
  • referenční skupina
  • osobnost
  • životní styl
  • motivace
faktory ovliv uj c chov n z kazn ka e en
Faktory ovlivňující chování zákazníka - řešení
 • na www.wikipedie.cz vyhledejte pojmy:
 • kultura

Kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale

  • co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti;
  • co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších;
  • co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací;
  • co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují;
  • co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.

Z jiného hlediska je to způsob, jak lidé žijí v souladu svých přesvědčení, jazyka, dějin i třeba způsobu oblékání. Sdílené hodnoty, symboly, způsoby chování a gesta vytvářejí společný rámec lidských jednání, budí vzájemnou důvěru a pomáhají dobré komunikaci

faktory ovliv uj c chov n z kazn ka e en1
Faktory ovlivňující chování zákazníka - řešení
 • na www.wikipedie.cz vyhledejte pojmy:

Subkultura (z lat. sub = 'pod' + kultura) je kultura osobité menšinové skupiny v rámci kultury většinové, převládající nebo oficiální. Minoritní a majoritní (většinovou, dominantní) kulturu spojuje obvykle jazyk a mnoho dalších společných rysů, skupina se však odlišuje například sociálním postavením, věkem, povoláním, názorovou orientací. Proto mezi obecnou kuturou a subkulturou panuje často pnutí. Pokud subkultura většinovou kulturu radikálně popírá a odmítá, hovoří se o kontrakultuře

faktory ovliv uj c chov n z kazn ka e en2
Faktory ovlivňující chování zákazníka - řešení
 • na www.wikipedie.cz vyhledejte pojmy: (poznámka: vyhledáno přes vyhledavač na http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/referencni-skupina )

referenční skupina je etickypozitivní i negativní vztažná sociální skupina se kterou se člověk ztotožňuje, která je pro něho normotvorná, hodnototvorná, postojotvorná, socializační

faktory ovliv uj c chov n z kazn ka e en3
Faktory ovlivňující chování zákazníka - řešení
 • na www.wikipedie.cz vyhledejte pojmy:

Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Osobnost je soustavou vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit.

Psychická struktura osobnosti je tvořena psychickými vlastnostmi a rysy osobnosti, které determinují lidské reakce. Psychické vlastnosti osobnosti jsou relativně trvalé vlastnosti osobnosti, kterými se vyznačuje, ovlivňují prožívání a myšlení, na jejich základě můžeme předpovídat, jak se člověk zachová či jak bude jednat. Rysy osobnosti jsou psychické vlastnosti člověka, projevují se chováním a jednáním, jsou příznačné pro určitého jedince těmito vlastnostmi se odlišuje od ostatních.

faktory ovliv uj c chov n z kazn ka e en4
Faktory ovlivňující chování zákazníka - řešení
 • na www.wikipedie.cz vyhledejte pojmy:

Životní styl lze charakterizovat jako systém významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý subjekt. Životním stylem individua lze potom rozumět konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé části si vzájemně odpovídají, jsou ve vzájemném souladu, vycházejí z jednotlivého základu, mají společné jádro, resp. určitou jednotící linii, tj. jednotný „styl“, který se jako červená linie prolíná všemi podstatnými činnostmi, vztahy, zvyklostmi apod. nositele daného životního stylu

Konkrétní podoba životního stylu je ovlivněna dvěma faktory – životními podmínkami (faktor vnější) a jedincem samotným (faktor vnitřní).

faktory ovliv uj c chov n z kazn ka e en5
Faktory ovlivňující chování zákazníka - řešení
 • na www.wikipedie.cz vyhledejte pojmy:

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.

zdroje
Zdroje
 • Kotler, P. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 1998.
 • Horáková, H. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada, 1992
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Subkultura
 • http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/referencni-skupina
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_styl
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
 • obrázky – kliparty sady Microsoft Office