slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ministerul Finanţelor Publice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Ministerul Finanţelor Publice - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ministerul Finanţelor Publice. PROGRAMUL OPER AŢIONAL ASISTENŢA TEHNICĂ Progrese înregistrate şi l ec ţ ii învăţate în implementare Bucureşti, 18 mai 2009. Ministerul Finanţelor Publice. Progrese înregistrate până în prezent. Finalizarea cadrului procedural pentru implementarea POAT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerul Finanţelor Publice' - vidal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ministerul Finanţelor Publice

PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢA TEHNICĂ

Progrese înregistrate şi lecţii învăţate în implementare

Bucureşti, 18 mai 2009

progrese nregistrate p n n prezent
Ministerul Finanţelor PubliceProgrese înregistrate până în prezent
 • Finalizarea cadrului procedural pentru implementarea POAT
 • Urmare transmiterii opiniei Autorităţii de Audit către CE şi a clarificărilor solicitate de aceasta, în data de 10 septembrie a.c., obţinerea avizului favorabil al Comisiei Europene privind conformitatea sistemului de management şi control pentru POAT
 • În anul 2008, au avut loc 2 reuniuni ale Comitetului de Monitorizare (CM) pentru POAT, în cadrul cărora a fost aprobat raportul anual de implementare 2007 şi reformularea indicatorilor prevăzuţi în POAT conform definiţiilor agreate cu Comisia Europeană şi Unitatea Centrală de Evaluare din ACIS.
 • A fost înfiinţat Comitetul de Coordonare a AT pentru a asigura coordonarea implementării AT şi coerenţa şi caracterul complet al AT în cadrul CSNR. Până în prezent au avut loc 3 reuniuni ale CC AT în cadrul cărora s-au agreat modalitatea de cooperare între AM POAT şi ceilalţi membri, un prim proiect al actului normativ privind “reglementările financiar-contabile şi normativele de cheltuieli specifice efectuate de autorităţi şi instituţii publice din cadrul administraţiei publice centrale în calitate de beneficiari ai proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale”, precum şi un document comun pentru toate PO care să cuprindă categoriile de cheltuieli de Asistenţă Tehnică.
stadiul implement rii poat
Ministerul Finanţelor PubliceStadiul implementării POAT
 • Cereri de finanţare primite: 16, în valoare totală eligibilă de 118.315.800 lei (echivalent 28.249.123 euro*), aproximativ 40% din alocarea 2007-2009 aferentă POAT. Beneficiari: UCE, DCS, DAP, ACP, ACIS, AM PODCA
 • Cereri aprobate: 11, în valoare totală eligibilă de 93.965.800 lei (22.435.308 euro*), aproximativ 32% din alocarea 2007-2009 aferentă POAT, din care:
  • 6 proiecte contractate în valoare totală eligibilă – 68.190.736 lei (16.281.244 euro*), aproximativ 23% din alocarea 2007-2009 aferentă POAT
 • Plăţi către beneficiari: 220.354 lei (51.620 euro).

* La cursul Infoeuro pentru luna mai 1 euro = 4,1883 lei

stadiul procedurilor de achizi ie public aferente proiectelor poat
Ministerul Finanţelor PubliceStadiul procedurilor de achiziţie publică aferente proiectelor POAT
 • CONTRACTE SEMNATE: 5, în valoare totală de 17.272.380 lei (echivalent 4.123.960 euro*)
 • CONTRACTE ÎN CURS DE SEMNARE: 1, în valoare totală de 3.389.890 lei (echivalent 809.371 euro*)
 • CONTRACTE SUSPENDATE pentru soluţionarea contestaţiilor: 4, în valoare totală de 19.114.295 lei (echivalent 4.563.736 euro*)
 • CONTRACTE ÎN EVALUARE: 1, în valoare totală de 3.973.905 lei (948.811 euro)
 • Proceduri în pregătire, ce urmează a fi lansate până în iunie 2009**: aproximativ 14, în valoare totală de aproximativ 60 milioane lei (aproximativ 14 milioane euro)
 • Proceduri în pregătire, cu lansare în trimestrul 3 din anul 2009: aproximativ 16, în valoare totală de aproximativ 60 milioane lei (aproximativ 14 milioane euro)

* La cursul Inforeuro pentru luna mai 1 euro = 4,1883 lei

** Cu condiţia corectării legislaţiei privind achiziţiile publice

lec ii nv ate
Comunicarea şi sprijinul oferit beneficiarilor trebuie să reprezinte o prioritate şi să aibă loc în permanenţă

Număr redus de beneficiari nu înseamnă întotdeauna un avantaj

Necesitatea detalierii sistemului de implementare pentru proiectele beneficiarilor din MFP

Coordonarea şi schimbul de experienţă cu celelalte autorităţi de management duce la găsirea mai rapidă a unor soluţii

AM POAT propune întâlniri periodice cu beneficiarii, precum şi utilizarea forumului din pagina www.poat.ro în vederea unui dialog fluent

Deschiderea posibilităţii solicitării de finanţare şi de către alte părţi interesate, precum şi colectarea de idei prin formularul postat pe pagina de web

Încheierea unor acorduri de implementare

Intensificarea comunicării şi consultării cu autorităţile de management prin reuniuni şi schimburi de informaţii.

Lecţii învăţate
lec ii nv ate1
Anualitatea bugetului si restricţiile impuse de legislaţia finanţelor publice determină întârzieri în implementare

Necesitatea formării şi informării tuturor celor care intervin în procesul de avizare a contractelor

Anumite categorii de cheltuieli legate de asistenţă tehnică nu sunt definite în legislaţie

Aprobarea greoaie a PAAP-ului MFP determină întârzieri în lansarea achiziţiilor

Realizarea şi aprobarea documentaţiilor de atribuire este un proces de durată, la fel ca şi evaluarea ofertelor

- Planificarea mai riguroasă a activităţilor

- Realizarea unor reuniuni periodice cu direcţiile de specialitate din cadrul MFP

Promovarea unui act normativ care să reglementeze aceste tipuri de cheltuieli

Crearea unei anexe separate a PAAP pentru proiectele finanţate în cadrul liniei de asistenţă tehnică

Standardizarea pe cât posibil a documentaţiilor şi simplificarea cerinţelor, precum şi utilizarea facilităţilor oferite de noile prevederi legale

Lecţii învăţate
slide8
Ministerul Finanţelor Publice

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Livia Chiriţă

Director

Autoritatea de Management pentru

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

www.poat.ro

ad