Strategiplaner og temakart faglig forum 3 september 2013
Download
1 / 16

Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

. Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013. Bakgrunn. Det er store utfordringer forbundet med oljeutslipp i kystnære områder p.g.a. spredning av olje, sårbare ressurser og operasjonelle begrensninger. For å bedre prioriteringen av sårbare ressurser ble MOB-modellen utarbeidet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013' - vida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strategiplaner og temakart faglig forum 3 september 2013

.

Strategiplaner og temakartFaglig forum 3. september 2013


Bakgrunn
Bakgrunn

Det er store utfordringer forbundet med oljeutslipp i kystnære områder p.g.a. spredning av olje, sårbare ressurser og operasjonelle begrensninger.

For å bedre prioriteringen av sårbare ressurser ble MOB-modellen utarbeidet.

Prioritering av MOB-områder tar utgangspunkt i fire overordnede faktorer, henholdsvis:

 • Naturlighet: Er ressursen naturlig forekommende?

 • Erstattelighet: Kan ressursen erstattes økonomisk?

 • Verneverdi: Hvilken verneverdi har ressursen?

 • Sårbarhet: Hvilken sårbarhet har ressursen overfor olje?

 • 20 000 prioriterte områder.

 • Dette er vanskelig å håndtere i beredskapsanalysene.


Strategiplaner og temakart faglig forum 3 september 2013

Eksempelområder i Norge

Hva er et eksempelområde?

Til bruk i beredskaps-planleggingen er det definert eksempelområder. Disse er karakterisert ved at de ligger i ytre kystsone, har høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter, vanskelig tilgjengelighet eller andre operasjonelle forhold som setter strenge krav til oljevernberedskapen. Disse eksempelområdene er derfor definert som dimensjonerende for oljevernberedskapen i det aktuelle området.Strategiplaner og temakart faglig forum 3 september 2013

Temakart og strategi

 • For å bedre sin oljevernberedskap har Statoil og Wintershall tatt utgangspunkt i eksempelområdene og laget tematisk kartmateriell og en kortfattet beskrivelse av operativ strategi og miljøstrategi for områdene.

 • Det tematiske kartmaterialet foreligger som storformat PDF dokument, tilgjengelig for utskrift ved behov. Følgende kart foreligger for det enkelte området:

 • Basiskart

 • Verneområder

 • Operasjonsdyp og tørrfallsområder

 • Strandtyper

 • Adkomst og infrastruktur

Strategiplaner og temakart faglig forum 3 september 2013

I de siste årene er det også utarbeidet

mer kortfattet akuttstrategi for

oljevern ( ASO) i 37 områder langs kysten.

Disse er primært tenkt rettet mot IUAer.

GDF Suez har fått nettopp fått utarbeidet

ASOer for 17 områder i

influensområdet for Gjøa.

Dette området strekker seg

fra Øygarden i sør og nord til Vigra.

Runde benyttes også her som eksempel.


Veien videre
Veien videre

Internt i NOFO har vi allerede det meste av informasjonen i temakartene til Statoil og

Wintershall inne på vårt operasjonskart NORA. Det jeg savner er en direkte link fra kartene

til Naturbasen i Miljødirektoratet. Eventuelt at linken går fra en opplisting av

MOB-områdene i strategiplanene. Det kan bli et lite prosjekt utover vinteren.

Temakartene og planene vil bli lagt ut på våre hjemmesider i løpet av september.

Det ligger allerede noen ASOer ute på våre hjemmesider og jeg regner med at vi kan

legge ut flere når de blir tilgjengelige.