1 / 4

Ansættelse svig

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004442&contentId=7007958 Ansættelse svig Det er kommet til vores opmærksomhed at forskellige individer og organisationer er at kontakte folk tilbyder falsk beskæftigelsesmuligheder i BP. Vi tager dette spørgsmål meget alvorligt, og vi arbejder i øjeblikket med de passende retlige myndigheder til at opsige denne svigagtig ordning. Ved at gøre du klar over dette, håber vi at undgå og i sidste ende standse ofre falder for dette bedrageri. Hvad er rekruttering svig? Ansættelse svig er en sofistikeret svig tilbyder fiktive jobmuligheder. Denne type svig sker normalt via online tjenester som falske websteder, eller uopfordrede e-mails hævder at være fra BP. Disse e-mails anmode modtagerne til at give personlige oplysninger og i sidste ende betalinger til fremskridt falsk programmer.Sådan identificeres ansættelse svigGerningsmændene spørger ofte modtagere at fuldføre falske ansættelse dokumentation, såsom ansøgningsformularer, vilkår og betingelser for beskæftigelse eller visum former. BP navnet og logoet er ofte featured på dokumentationen uden myndighedDer er en tidlig anmodning om personlige oplysninger såsom adresseoplysninger, dato for fødsel, CV, passport detaljer, bank detaljer osv.Ansøgere opfordres til at kontakte andre selskaber/personer som advokater, bank embedsmænd, rejsebureauer, courier selskaber, visum/indvandring processing agenturer osv.E-mail-korrespondance sendes ofte fra (eller til) gratis web-baserede e-mail-konti som Yahoo.com, Yahoo.co.uk, Gmail.com, Googlemail.com, Live.com osv.Gerningsmændene ofte bruge mobile eller platform telefon numre starter med + 44 (0) 70 i stedet for officielle firmanumre.Gerningsmændene kan endda tilbyde at betale en stor procentdel af de gebyrer, der anmodes om og bede kandidaten til at betale det resterende beløb. Der er en insisteren på uopsættelighed Se flere artikler her: http://tinwallacebpholdings.tumblr.com/post/34830127595/bp-holdings-nieuws-bp-raad-

Download Presentation

Ansættelse svig

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bp holdings Ansættelsesvig

  2. Ansættelse svig Det er kommet til vores opmærksomhed at forskellige individer og organisationer er at kontakte folk tilbyder falsk beskæftigelsesmuligheder i BP. Vi tager dette spørgsmål meget alvorligt, og vi arbejder i øjeblikket med de passende retlige myndigheder til at opsige denne svigagtig ordning. Ved at gøre du klar over dette, håber vi at undgå og i sidste ende standse ofre falder for dette bedrageri. Hvad er rekruttering svig? Ansættelse svig er en sofistikeret svig tilbyder fiktive jobmuligheder. Denne type svig sker normalt via online tjenester som falske websteder, eller uopfordrede e-mails hævder at være fra BP. Disse e-mails anmode modtagerne til at give personlige oplysninger og i sidste ende betalinger til fremskridt falsk programmer.Sådan identificeres ansættelse svigGerningsmændene spørger ofte modtagere at fuldføre falske ansættelse dokumentation, såsom ansøgningsformularer, vilkår og betingelser for beskæftigelse eller visum former. BP navnet og logoet er ofte featured på dokumentationen uden myndighedDer er en tidlig anmodning om personlige oplysninger såsom adresseoplysninger, dato for fødsel, CV, passport detaljer, bank detaljer osv.Ansøgere opfordres til at kontakte andre selskaber/personer som advokater, bank embedsmænd, rejsebureauer, courier selskaber, visum/indvandring processing agenturer osv.E-mail-korrespondance sendes ofte fra (eller til) gratis web-baserede e-mail-konti som Yahoo.com, Yahoo.co.uk, Gmail.com, Googlemail.com, Live.com osv.Gerningsmændene ofte bruge mobile eller platform telefon numre starter med + 44 (0) 70 i stedet for officiellefirmanumre.Gerningsmændene kan endda tilbyde at betale en stor procentdel af de gebyrer, der anmodes om og bede kandidaten til at betale det resterende beløb. Der er en insisteren på uopsættelighed

  3. Hvad skal jeg gøre? Gøre Rapportere mistanke om svig fyld i formularen her.Du vil blive bedt om at medtage dine kontaktoplysninger samt oplysninger vedrørende den du har mistanke om svindel. KONTROLLER, AT DU INKLUDERER TRE ELEMENTERNE NEDENFOR. Hvis du udelader et af disse tre elementer, vil det tage os længere at undersøge og identificere gerningsmændene. Oprindelig Emnelinje: venligst ikke ændrer den oprindelige emnelinjen i den e-mail, du har modtaget Fuldføre sidehoveder: e-mail-brevhoveder indeholder en detaljeret fortegnelse over den specifikke rute, som en e-mail tog gennem internettet, når det blev sendt til dig. Det betyder, at det kan hjælpe os med at identificere gerningsmændene / landingsstederne. Fuld headeroplysninger er inkluderet i hver e-mail, der sendes. Ofte e-mail-programmer vises dog ikke de komplette headere. Linket forklarer, hvordan du finder disse oplysninger, så du kan sende det til os Udfylde meddelelsesteksten: Medtag den fuldstændige, Uredigeret indhold af den pågældende e-mail. Ikke ændre eller redigere meddelelsen i nogen måde Gemme meddelelser fra gerningsmanden til videre undersøgelse, hvis nødvendigt Medtag URL-adresserne på alle websteder, som du mener er falske eller svigagtige sammen med som meget underbyggende oplysninger af den korrespondance, du har haft med ophavsmændene til den formodede svindel. Vi vil råde dig til at kontakte dit lokale politi og give dem alle oplysninger du muligvis fra afsendere

  4. Gør ikke Besvare uopfordrede business udsagn og/eller tilbud om beskæftigelse fra mennesker med hvem du er uvant Videregive dine personlige eller økonomiske oplysninger til nogen du kender ikke Sende nogen penge. BP anmoder ikke om pengeoverførsler eller betalinger fra ansøgerne til at sikre et job, som en medarbejder eller som en entreprenør Engagere sig i endnu en meddelelse, hvis du mener, at kommunikation kan være falsk Lotteri svig Vi er også klar over en anden svindel med en online lotteri. Bemærk venligst at BP ikke kører sådan et lotteri. Hvis du har anmeldt, at du har vundet en stor sum penge i en online prize lotteri bør du antager, at denne anmeldelse er svigagtig. Hvis du ønsker at afgøre, om en enkeltperson eller en organisation, der tilbyder sådanne præmier er ægte, kontakt os venligst på ovenstående e-mail adresse. Vi tager dette spørgsmål meget alvorligt, og passerer alle oplysninger vedrørende disse bedragerier til de juridiske myndigheder for passende foranstaltninger. Se flereartikler her: http://tinwallacebpholdings.tumblr.com/post/34830127595/bp-holdings-nieuws-bp-raad-keurt-rosneft http://www.good.is/spain-bp-holdings-madrid-reviews

More Related