kwaliteit is ook kwantiteit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwaliteit is ook kwantiteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwaliteit is ook kwantiteit

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
victor-mcpherson

Kwaliteit is ook kwantiteit - PowerPoint PPT Presentation

135 Views
Download Presentation
Kwaliteit is ook kwantiteit
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentatie DAIR 2-11-2006 Kwaliteit is ook kwantiteit Sturingsinformatie in het verpleeghuis: Het Resident Assessment Instrument Wilco Achterberg, verpleeghuisarts en onderzoeker Aveant/Utrecht, VUmc A'dam

 2. Opzet • Wat voor informatie heb ik in het verpleeghuis nodig? • Het Resident Assessment Instrument

 3. Verantwoording afleggen Overzicht, beleid en controle kwaliteitsverbetering Verdeling en financiering Hulpverleners verlenen zorg Gezamenlijke doelstelling: kwaliteit

 4. Case Mix Minimum Data Set Outcome Measurement Scales Triggers/signaleringen Quality Indicators Care planning protocols Het Resident Assessment Instrument (RAI) Assessment

 5. Cognitief functioneren Communicatie Visus Stemming & gedrag Welbevinden Lich. Functioneren (oa ADL/mobiliteit) Continentie Diagnosen Gezondheids-problemen Voeding Gebit Conditie huid Activiteiten Medicatie MDS-onderdelen (secties)

 6. Triggers/signaleringen • Bepaalde MDS-items of combinatie van items geven aan dat een probleem- of aandachtsgebied actueel is of kan zijn • Voorbeeld: item bedlegerig of incontinent voor ontlasting ‘signaleert’ decubitus

 7. RAPs • 18 analyse-protocollen, voor de gesignaleerde aandachtsgebieden • oorzaken, relaties met andere problemen • aanzet tot zorgplan • Activiteiten • Valpartijen • Voedingstoestand • Voedingssondes • Uitdroging • Zorg voor het gebit • Decubitus • Psychofarmaca • Lichaamsfixatie • Etc.

 8. Afdelingsmanagement • Verantwoording en keuzes in aanpak(bijv: decubitus, incontinentie, medicatiegebruik) • ‘Economische’ gegevens: Zorgzwaarte, eerlijker verdeling middelen • KwaliteitsverbeteringWat gaat er hier minder goed dan op andere afdelingen?

 9. bijv. gebruik fixatiemaatregelen........

 10. Zorgzwaartehoofdgroep a b c d e f g h Eindtotaal Revalidatie 1 1 2 Aantal 1,31 1,95 1,63 CMI Uitgebreide zorg Aantal CMI Speciale zorg 1 2 3 Aantal 1,45 1,45 1,45 CMI Clinisch complex 3 10 5 6 4 4 15 5 52 Aantal 0,97 0,95 0,99 0,92 0,87 1,10 0,96 0,92 0,96 CMI Cognitieve stoornis 1 3 8 5 3 2 21 43 Aantal 0,46 0,69 0,60 0,46 0,64 0,73 0,60 0,60 CMI Gedragsproblemen 1 2 1 3 2 5 3 3 20 Aantal 0,41 0,41 0,79 0,64 0,72 0,76 0,72 0,72 0,68 CMI Lichamelijke beperking 4 4 12 12 13 13 7 65 Aantal 0,79 0,84 0,83 0,64 0,61 0,86 0,87 0,76 CMI Totaal aantal clienten 9 17 23 30 24 25 27 30 185 Totaal CMI 0,77 0,89 0,90 0,71 0,63 0,85 0,90 0,71 0,79 Extra benodigde inzet per client -2% 12% 14% -10% -20% 8% 13% -9% 0% t.o.v. instellingsgemiddelde Afdelingen a - h

 11. Client informatie via internet

 12. Kwaliteitsindicatoren (radarplot 26 indicatoren)

 13. Gebruik van MDS gegevens vergoeding Zorgplan Case-Mix/zorgzwaarte Best Practices Assessment voorkomen ‘fraude’ Uitkomstmaten Quality Indicators Kwaliteitsverbetering Accreditatie Toezicht

 14. Identificeren belangrijkste klinische problemen ‘Triggers’ benoemen voor elk probleem Beoordelingsprotocollen ontwikkelen Uitvoeren betrouwbaarheid/validiteit onderzoek Ontwikkelen aanvullende applicaties Uitvoeren klinische studies Implementatie in klinische setting Voortdurende evaluatie & verfijning Ontwikkel-proces Zucht…

 15. Problemen rond invoering RAI • Bedreiging • Investeringen (mens en materiaal) • An-digitalisme

 16. Dank u wel voor uw aandacht!Tijd voor uw vraag! • Meer info? • wp.achterberg@vumc.nl • www.interrai.com • www.nedrai.nl