Kommission f r ett socialt h llbart malm
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö. 30 maj 2012. Uppdraget. Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska skillnader i hälsa i Malmö. Varför en kommission?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vicki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommission f r ett socialt h llbart malm
Kommission för ettsocialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

30 maj 2012


Uppdraget
Uppdraget

Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier

för hur man kan minska skillnader i hälsa i Malmö.


Varf r en kommission
Varför en kommission?

 • Malmö ska bli en hållbar stad ur alla perspektiv.

 • Generellt sett förbättras befolkningens hälsa, men skillnaderna ökar mellan olika grupper i samhället.

 • Sambandet mellan skillnader i sociala livsvillkor och skillnader i hälsa är starkt. Vi vet att det går att påverka.

 • Genom Marmot-rapporterna m.fl. finns ny kunskap om vad som borde gå att göra.

 • Malmökommissionen ska visa vad som kan göras lokalt.


Kommission f r ett socialt h llbart malm

Kommissionen

 • 14 kommissionärer; forskare och verksamhetschefer

 • Ordförande, huvudsekreterare, informatör

 • Senior advisers

  - Andra experter

  - Bred konsultation


Kommission f r ett socialt h llbart malm

Föregångare WHO, England, Danmark m.fl.

”Strukturella bestämningsfaktorer för hälsa och vardagslivets villkor är orsak till

en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan länder, inom länder och inom städer”

WHO Commission on Social Determinants of Health, 2008


Direktiv
Direktiv

Beslut i kommunstyrelsen november 2010

Politiskt oberoende kommission

Analysera orsaker och utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö

Utgående från sociala bestämningsfaktorer

Vad är påverkbart och hur?

Mål, effektiva strategier, uppföljning

Ansvarsfördelning, styrning, organisation

Ekonomiska konsekvenser och effekter av insatser

Tre fokusområden ; barn och ungas uppväxtvillkor sociala och ekonomiska förutsättningar demokrati och delaktighet

Slutrapport december 2012


Kommission f r ett socialt h llbart malm

Så arbetar kommissionen:kunskap, dialog, rekommendationer


Strategiomr den
Strategiområden

 • Ge barn en bra start i livet

  • Malmöbarnens hälsa

  • Utbildning; förskola, skola, fritidshem, gymnasiet

  • Socioekonomiska förutsättningar; barnfattigdom

 • Arbete och inkomst – hälsosam levnadsstandard

 • Demokrati och delaktighet

 • Organisation och styrning

  • Att mäta och följa upp samhällsutveckling och fördelning av hälsa

  • Organisatoriska förutsättningar

  • Implementering

 • Stadsutveckling

  • Stadsplaneringens roll

  • Bostadssegregation, trångboddhet, socialt kapital m.m.


Kommission f r ett socialt h llbart malm

HEMSIDA: www.malmo.se/kommission

BLOGG: www.malmokommissionen.se

FACEBOOK: www.facebook.com/malmokommissionen