slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wie ? PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11

Wie ?

206 Views Download Presentation
Download Presentation

Wie ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wie?

 2. Waar vind je ons? vzw GolfbrekerZuidburgweg 23 8630 Veurne Tel. 058-31 56 92 GSM: 0485-52 80 44 e-mail: info@golfbrekervzw.be www.golfbrekervzw.be

 3. Openingsuren: maandag: 8u30 – 12u30 dinsdag: 13u - 17uwoensdag: 8u30 – 12u30 donderdag: 13u – 17u vrijdag: 8u30 – 12u30

 4. Begeleiders Reguliere Thuisbegeleiding: Rik Boens Krista Maes Veerle Van Cauwenberge Els Wittesaele Coördinator: Kirsten Huyghe Gezinscoaches Intensief Kortdurende Thuisbegeleiding Stefanie Leempoels Willem De Bevere Coördinator: Angélique Blomme Verantwoordelijke: Trui Willaert

 5. 1.Wie zijn we? Wat doen we? Thuisbegeleidingsdienst consulent thuisbegeleider jouw gezin praten SAMEN doen

 6. 2.Wat vinden wij belangrijk? INSPRAAK: je mening zeggen ! MEE-WERKEN: op actieve & verantwoordelijke manier

 7. 3. De begeleiding Vaste begeleider  1 x per week  op afspraak! Opstart ---------/------/------- einddoelevaluatie: hoe ver staan we? Bereikt? Werkpunten? ! Geef je mening, deze wordt opgenomen in het verslag !

 8. 4. privacy Informatie over jou en je gezin is beschermd! Elke begeleider is gebonden aan BEROEPSGEHEIM Je hebt het recht om te weten wat er in je dossier staat - DECREET RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGEN – vraag je begeleider om meer uitleg

 9. 5. Nog vragen of niet tevreden?  begeleider Niet tevreden verantwoordelijke Golfbreker  consulent Volgende diensten kunnen je ook anoniem helpen: CLB, de JO-lijn, de Kinder-en Jongerentelefoon, het Kinderrechtencommissariaat, Kinderrechtswinkel Brugge, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

 10. 6. Wens je informatie of raad? • Het CLB www.ond.vlaanderen.be/clb/ • De Jo-lijn 0800/900.33 • De Kinder-en Jongerentelefoon www.kjt.org of bel naar: 102 • Het Kinderrechtencommissariaat • www.kinderrechten.be • Kinderrechtswinkel Brugge 050-339584 • krw.brugge@kinderrechtswinkel.be • Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling • www.kindermishandeling.org/VK/jongeren

 11. 7. Voorstellingsbrochure • Klik hieronder voor nog meer informatiejongerenbrochure 0108 • DANK VOOR JE AANDACHT!!