projekt brie potenci l a mo nosti konverze energeticky vyu iteln biomasy a energetick spory n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory. Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE. Obsah. Sub-projekt BRIE Výstupy sub-projektu BRIE Mikroregion Hranicko Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory' - vianca


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt brie potenci l a mo nosti konverze energeticky vyu iteln biomasy a energetick spory

Projekt BRIEpotenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory

Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE

obsah
Obsah
 • Sub-projekt BRIE
 • Výstupy sub-projektu BRIE
 • Mikroregion Hranicko
 • Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy
 • Potenciál možností energetického využití biomasy
 • Energetické úspory – předpoklady vyššího využívání OZE
sub projekt brie
Sub-projekt BRIE
 • Jeden z 8 sub-projektů INNOREF.
 • Zaměření na obnovitelné zdroje, zejména biomasu, energetiku, energetické úspory.
 • Sub-projekt realizují 4 partneři:
  • Obec Massa Martana (Umbria - Itálie) - LP
  • Universita Patras, Katedra Chemického inženýrství, (Region Západní Řecko - Řecko),
  • Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (Friuli Venezia Giulia - Itálie),
  • Regionální energetické centrum, o. p. s. (Hranicko - Česká republika),
v stupy sub projektu brie n rodn mezin rodn
Výstupy sub-projektu BRIEnárodní - mezinárodní
 • Územně energetická koncepce Mikroregionu Hranicko– pracuje se na ni.
 • Pilotní projekty pro investiční realizaciv MR Hranicko v období 2007 – 2013
 • Strategie využívání biomasy v regionu s ohledem na další aspekty a iniciování vzniku a podpora rozvojesdružení RTEB na Hranicku.
 • Vzdělávací akcepro zástupce obcí, zemědělce, podnikatele ve využití biomasy a v oblasti energetických úspor. Propagace a publicita.
 • Zavádění systému energetického managementuna úrovni jednotlivých subjektů a regionu
konkr tn v stupy sp brie
Konkrétní výstupy SP BRIE

Obecné mezinárodní výstupy

 • TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ ASPEKTY PROCESU ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A PŘÍNOSY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ BIOMASY PRO VÝROBU PALIVA
 • TECHNICKÝ MANUÁL PRO IMPLEMENTACI A PILOTNÍ AKCE VYUŽITÍ BIOMASY REGIONÁLNÍCH SYSTÉMECH
konkr tn v stupy sp brie1
Konkrétní výstupy SP BRIE

Expertní studie - obce

 • VYUŽITÍ BIOMASY PRO VYTÁPĚNÍ OBECNÍCH OBJEKTŮ V OBCI ÚSTÍ
 • STUDIE VYUŽITÍ BIOMASY (ŠTĚPKY) V OBCI VŠECHOVICE
 • ENERGETICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLKY VE STŘÍTEŽI NAD LUDINOU
 • …a další
konkr tn v stupy sp brie2
Konkrétní výstupy SP BRIE

Expertní studie - ostatní

1. Základní předpoklady pro zakládání plantáží a pěstování rychlerostoucích dřevin v podmínkách ČR

Energetický management

1. Příručka - Energetický management pro každého

2. Stránky věnované problematice energetického managementu na www.regec.cz/brie/em

mr hranicko z kladn informace
MR Hranicko - základní informace

Kraj: Olomoucký

Počet obyvatel: 31 779

Rozloha: 325, 32 km2

Hustota obyvatel: 121 na km2

Orná půda: 21 570 ha

Lesy: 7 312 ha

region ln energetika
Regionální energetika

Co je to regionální energetika?

 • „velká“ vers. „malá“ energetika
 • diverzifikace a decentralizace
 • spolehlivost dodávek
 • možnosti ovlivnění spotřeby – směrem zespoda
mo nosti konverze energeticky vyu iteln biomasy
Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy

Proč obnovitelné zdroje? Proč biomasa?

konverze p em na
Konverze = přeměna

Proč hovoříme o konverzi biomasy pro energetické využívání?

Konverze je součást řetězce – cyklu.

Přináší některé výhody.

region ln bioenergetick cyklus
Regionální bioenergetický cyklus
 • Zdroje; transformace; spotřeba – v geograficky omezené oblasti – minimalizace dopravních nákladů, menší závislosti na vnějších zdrojích
 • V praxi je vždy nutno akceptovat produkční schopnosti krajiny, zemědělství, zpracovatelského průmyslu apod.
 • Subjekty na daném trhu musí kooperovat. Proti tomu zásady tržního prostředí.
 • Problém nastartování cyklu – z jakého konce začít?
 • Nutná podrobná analýza zdrojů – v případě realizace investičního záměru – studie proveditelnosti
 • → rizika - výhody
konverze v praxi
Konverze v praxi

Kusové dřevo – nejsnazší cesta

vyu it odpad
Využití odpadů

Štěpkování

potenci l mo nost energetick ho vyu it biomasy
Potenciál možností energetického využití biomasy
 • Energetické využití suroviny je jen jednou z mnoha alternativ
 • Potenciál využití je silně ovlivněn cenovou úrovní jednotlivých komodit.
 • Potenciál využití musíme důsledně rozlišovat (technicky dostupný, ekonomicky nadějný).
vyu iteln potenci l je podm n n adou okolnost
Využitelný potenciál je podmíněn řadou okolností
 • Cenou ostatních paliv a energií
 • Podporou využívání biomasy
 • Alternativním využitím a jeho ekonomice
 • Dostupností a technickým vybavením
 • Ekonomikou bioenergetických systémů v regionálních podmínkách
energetick spory p edpoklady vy ho vyu v n oze
Energetické úspory – předpoklady vyššího využívání OZE
 • Energetická náročnost objektů je významným činitelem spotřeby energie v sektorech bydlení, služeb a veřejného sektoru
 • Snižování energetické náročnosti je jedním z důležitých směrů snah o úspory energie
 • Snižování energetické náročnosti umožňuje vytěsnit fosilní paliva a OZE využít ve větší míře
orientace na obecn objekty
Orientace na obecní objekty
 • Snaha obcí o snižování nákladů na provoz budov
 • Snaha BRIE pomoci formou Energetického posouzení objektů
 • Snížení spotřeby a možnost využití biomasy nebo jiného OZE
energetick management
Energetický management

Touto významnému nástroji pro snižování spotřeby energie byla věnovaná samostatná aktivita.

specifika bytov ch dom
Specifika bytových domů

Spotřeba

Distribuce

Výroba

Ekonomika

Sociální aspekt