BUGARI – DUKLJA – RAŠKA – VENECIJA - PowerPoint PPT Presentation

bugari duklja ra ka venecija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUGARI – DUKLJA – RAŠKA – VENECIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUGARI – DUKLJA – RAŠKA – VENECIJA

play fullscreen
1 / 2
BUGARI – DUKLJA – RAŠKA – VENECIJA
298 Views
Download Presentation
vianca
Download Presentation

BUGARI – DUKLJA – RAŠKA – VENECIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BUGARI – DUKLJA – RAŠKA – VENECIJA Mlečani  preuzeli velik dio trgovine na Jadranskom moru Bizantski car Bazilije II. svladao Bugare nakon dugog rata sa Samuilom Raška se osamostalila 9. st. 9. i 10. st. 11. st 12.st Sredina 12. st. Bugari stvorili jako carstvo Duklja počinje jačati Dukljansko kraljevstvo slabi – osvajaju ga Rašani

  2. Izradila: Katja Radolović VI. a