az lelmiszer biztons gi ellen rz srendszere az elj r si rend szab lyainak v ltoz sai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai. Dr. Kocsner Tibor főosztályvezető Budapest, 2008. október 15. Az új szervezeti rend igénye. É lelmiszer-biztons á gi ellenőrz é s hat é konys ágá nak n ö vel é s e

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai' - vianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az lelmiszer biztons gi ellen rz srendszere az elj r si rend szab lyainak v ltoz sai

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai

Dr. Kocsner Tibor

főosztályvezető

Budapest, 2008. október 15.

az j szervezeti rend ig nye
Az új szervezeti rend igénye
 • Élelmiszer-biztonságiellenőrzés hatékonyságának növelése
  • 58/2005. (VI. 10.) OGY határozat - élelmiszer-biztonsági ellenőrzés irányítása egy hatóság feladata legyen
 • közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása
  • 2118/2006. (VI. 30.) Korm. Határozat - egységes élelmiszer-biztonsági szervezet kialakítása
az j szervezeti rend ig nye1
Az új szervezeti rend igénye
 • Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezeteta földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítja
  • 2243/2006. (XII. 23.) Korm. határozat
  • Az egészségügyi miniszter élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter veszi át.
az j szervezeti rend
Az új szervezeti rend
 • 2008. szeptember 1-től hatályos az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.
 • Lánc szemlélet: a „szántóföldtől az asztalig” elv szerint nem választhatók szét egymástól a
  • talajvédelem,
  • növény-egészségügy, - növényvédelem,
  • takarmányozás,
  • állat-egészségügy, állatgyógyászat,
  • élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minőség

alapvető kérdései.

az lelmiszerl ncr l s hat s gi fel gyelet r l sz l t rv ny
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény több törvényt hatálytalanít, és teremt egységes szemléletű megközelítést:
  • a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény
  • a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény
  • az állat-egészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény
  • az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény
  • egyes élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXI. törvény
  • az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról szóló 2007. évi CXV. törvény
az lelmiszerl ncr l s hat s gi fel gyelet r l sz l t rv ny1
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény
 • A törvény alkotás legfőbb célja:
  • meg erősíteni az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés és szankcionálás eszköztárát,
  • a hatósági jogköröket egységesen a teljes élelmiszerlánc tekintetében eljáró élelmiszer-biztonsági hatóságra kell telepíteni,
  • meg kell határozni az élelmiszer-biztonsági célból nyilvánosságra hozható és kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok körét.
  • A törvény egységesíti a szankcionálás és bírságok alkalmazásának eljárásrendjét is.
az lelmiszerl ncr l s hat s gi fel gyelet r l sz l t rv ny2
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény
 • A törvény célja
  • növények szennyezésektől mentes termőföldön történő termesztésének elérése
  • a növények, növényi termékek (élelmiszer, takarmány) megóvása, növényvédelem (kórokozók, kártevők)
  • biztonságos és megfelelő minőségű takarmány termelés forgalmazás
  • az állatok egészségének megőrzése, járványos állatbetegségek megelőzése, leküzdése (zoonózis, nagy gazdasági kár)
  • végső fogyasztók egészségének, a fogyasztók és az élelmiszer-vállalkozások érdekeinek védelme
  • az élelmiszerláncban a lehetséges kockázati tényezők csökkentése
  • nemzetközi kereskedelem biztosításához szükséges garanciák elérése
alap k vetelm nyek
Alap követelmények
 • Szűken vett élelmiszer előállítás és forgalmazás szabályozásának területe, változások:
  • Élelmiszer-vállalkozás csak olyan helyen és módon létesíthető, amely esetében garantálható:
   • az élelmiszer-biztonság
   • élelmiszer-minőség
   • a környezet és az állatok védelme
   • rendelkezésre áll a megfelelő élelmiszer-ipari szakképesítés.
jel l s
Jelölés
 • Tájékoztatási szabályok:
  • magyar nyelven,
  • közérthetően,
  • egyértelműen,
  • jól olvashatóan tartalmazza az élelmiszer-jelölési előírásokban foglaltakat
 • Az élelmiszer-jelölés, alkalmazott jelölési módszer, az élelmiszerek megjelenítése
  • formája vagy alakja,
  • csomagolása,
  • bemutatásának módja,
  • kellékei

nem tévesztheti meg a végső fogyasztót

jel l s1
Jelölés
 • A jelölés nem tévesztheti meg a végső fogyasztót
  • természete, azonossága, jellemzői, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási helye vagy eredete, illetve előállítási vagy termelési módja tekintetében
  • nem tulajdoníthat az élelmiszernek olyan hatást, nem állíthat olyan tulajdonságot, amelyekkel az valójában nem rendelkezik
  • nem állíthat, nem kelthet olyan benyomás, hogy az élelmiszer különleges tulajdonsággal rendelkezik, ha ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is rendelkezik
  • nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását
els dleges felel ss g
Elsődleges felelősség
 • Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó - a fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig - felelős.
  • Kivéve, ha a hibát az előállító által javasolt tárolási és raktározási feltételek be nem tartásával más okozta.
felel ss gi szab lyok
Felelősségi szabályok
 • Az élelmiszer-vállalkozás felelős az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért, amennyiben
  • a forgalomba hozatalt kizáró hibát ő okozta,
  • vagy az általa is felismerhető lett volna.
 • A hibáért a magyarországi első forgalomba hozó akkor is felelős, ha azt
  • nem ő okozta, amennyiben a forgalomba hozatalt kizáró hiba a magyarországi első forgalomba hozatalt megelőzően keletkezett. (ha nem megfelelőt hozott be)
felel ss gi szab lyok1
Felelősségi szabályok
 • Az élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminőségi, előírásoknak való megfelelését igazoló okiratok hiánya esetén vélelmezni kell, hogy a forgalmazó a forgalomba hozatalt kizáró hibát felismerhette.
 • Az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának megállapítása az előállító felelőssége.
 • A fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idő lejárta után az élelmiszer nem hozható forgalomba.
a nyomon k vethet s g visszah vhat s g
A nyomon követhetőség, visszahívhatóság
 • Az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége és visszahívhatósága érdekében az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének,
  • nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia
  • naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie

az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok, valamint az élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok tekintetében.

 • A dokumentációs rendszer adatait felhívásra az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére kell bocsátani.
az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei
Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei

A külső és a belső környezetnek,

 • a strukturális feltételeknek (berendezések, elrendezés, technológia)
 • a termelési és tárolási kapacitásnak,
 • a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevőknek (biztonság, minőség)
 • csomagolóanyagoknak
 • fertőtlenítőszereknek (megfelelőség, alkalmazás)
 • az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának

alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására;

az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei1
Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei

Olyan

  • önellenőrzési,
  • minőségbiztosítási,
  • nyomonkövetési,
  • termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni,

amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége.

 • Az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek.
az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei2
Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei
 • Az élelmiszer-vállalkozás működését az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jogszabályban, meghatározottak szerint történt
  • nyilvántartásba vételét vagy
  • engedélyezését

követően kezdheti meg.

 • Az élelmiszer-vállalkozás az élelmiszer előállítását, valamint forgalomba hozatalát megelőzően részletes, írásos dokumentációt (így különösen gyártmánylapot, anyaghányad-nyilvántartást) köteles készíteni, majd vezetni.
az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei3
Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei
 • Élelmiszer-vállalkozás kizárólag az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett, illetve nyilvántartott élelmiszer-létesítményt működtethet,

valamint

 • engedélyezett, illetve nyilvántartott élelmiszer-vállalkozási tevékenységeket végezhet.
az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei4
Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei
 • Az élelmiszer-vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, ha tudomására jut, hogy az általa előállított vagy forgalomba hozott termék megbetegedést okozott, vagy ennek gyanúja áll fenn.
 • Az élelmiszer-vállalkozó az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására köteles bejelenteni a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét.
az llami feladatok szervez se s ir ny t sa
Az állami feladatok szervezése és irányítása
 • Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv látja el. (MGSZH)
 • Az élelmiszerekkel kapcsolatos élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi hatósági feladatokat az egészségügyi államigazgatási szerv végzi. (ÁNTSZ)
 • Megtévesztő állítások, megtévesztő jelölés, csomagolás, reklám a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint a fogyasztóvédelmi hatóság végzi. (NFH)
az llami feladatok szervez se s ir ny t sa1
Az állami feladatok szervezése és irányítása
 • Élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatokat látnak el:
  • az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter),
  • az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (MGSZH),
  • az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv (MÉBIH),
  • az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos vizsgálatot végző laboratóriumok.
a miniszter feladatai
A miniszter feladatai

Kezdeményezheti rendkívüli élelmiszerlánc-események esetén

  • a térítés ellenében történő közcélú munkavégzést,
  • a létesítmény, a szállító-, növényvédő és más eszközök, valamint anyagok igénybevételét,
  • továbbá a rendvédelmi szervek közreműködésének elrendelését!
 • kiadja az élelmiszerkönyvi irányelveket, és gondoskodik a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak összeállításáról és közzétételéről,
 • meghatározza az élelmiszerlánc-ellenőrzés feladatait,
 • elkészítteti az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervet
 • tájékoztatást ad a közvélemény részére az élelmiszerláncot érintő, országos vagy kiemelt jelentőségű ügyekről,
 • szakmai útmutatót adhat ki az élelmiszerlánc egységes felügyeletének elősegítése céljából,
 • kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat.
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)
 • Szervezi, irányítja, felügyeli az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok ellátását,
 • gondoskodik a szakmai továbbképzésekről, valamint a hatósági szakemberek képzéséről, részt vesz az élelmiszerlánccal kapcsolatos kutatásban
 • végzi az ellenőrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek értékelését,
 • laboratóriumokat működtet, illetve kijelöli a hatósági minták vizsgálatait végző állami laboratóriumokat,
 • szervezi és felügyeli a monitoringprogramok végrehajtását
 • feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez ,
 • kidolgozza a területi éves ellenőrzési tervet, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását,
 • élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint zoonózis fellépése, illetve gyanúja esetén együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel, erről nyilvántartást vezet.
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes1
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)

Részletes hatósági feladatok:

 • állat-, valamint a növény-egészségügyi határállomásokon:
  • ellenőrzi az élelmiszer-biztonsági, -minőségi, állat- és növény-egészségügyi rendelkezések megtartását;
  • végrehajtja az áru okirat-ellenőrzését, azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését, valamint a monitoringtervben vagy a jogszabályokban előírt mintavételét;
  • ellenőrzi az EU ban nem harmonizált állatfaj és állati eredetű termék harmadik országból az EU területére történő beléptetését, a meghatározott feltételek teljesülését.
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes2
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)

Részletes hatósági feladatok:

 • az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében,
 • továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére,
 • működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázist.

Állategészségügyi feladatainak keretében engedélyezi többek között

 • a takarmányként felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

Engedélyezi:

 • engedélyköteles élelmiszer-vállalkozás működését
 • az élelmiszer-szállító járműveket, és ezek mosását és fertőtlenítését végző helyeket

Nyilvántartásba veszi:

 • engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat,
 • élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalmazókat,
 • élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat,
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai1
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

Ellenőrzi:

 • az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét;
 • az élelmiszer-előállító, -elosztó, és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően (USDA, Dél-Korea)
 • a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását,
 • közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai2
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

Ellenőrzi az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett

 • „Jó Higiéniai Gyakorlatot”,
 • a nyomonkövetési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszereket,
 • az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszereket, a fertőtlenítő eljárások megfelelőségét,
 • a rovar- és rágcsálóirtást.
 • az emberi fogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai3
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

Elvégzi:

 • Levágott, elejtett, kifogott, gyűjtött állatok húsvizsgálatát
 • elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát
 • vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes3
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)

Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

Nyilvántartást vezet.

 • az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról
 • az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről
 • a nem állami laboratóriumokról
 • az élelmiszer-szállító és a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről
v mhat s gi nyilv ntart s
Vámhatósági nyilvántartás
 • A vámhatóság az országos vámadatbázishoz hozzáférést biztosít az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, annak hatósági eljárásához szükséges mértékben, melynek során a személyes adatok körébe tartozó adatok közül az érintett nevét, címét is hozzáférhetővé teszi.
nyomoz hat s g s az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv egy ttm k d se
Nyomozóhatóság és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv együttműködése
 • Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hatósági eljárásához és tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez - ha az emberek, illetve állatok egészsége veszélyeztetésének fennállása miatt szükséges - a nyomozó hatóságot, az ügyészséget, valamint a bíróságot a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 74/B. §-a (6) bekezdésében meghatározott célból (iratbetekintés) megkeresheti.
  • A megkeresés irányulhat a lefoglalt dologból történő minta szolgáltatására.
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv elj r sa sor n jogosult
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárása során jogosult
 • az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni
 • berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni
 • iratokat, dokumentációt, adathordozókat megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni
 • eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni
 • eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni (ellenminta)
 • élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt ellenőrizni.
az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv elj r sa sor n j elem a pr bav s rl s
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárása során új elem a próbavásárlás
 • Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárása során próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végezhet.
jogk vetkezm nyek a felsorol s nem teljes
JOGKÖVETKEZMÉNYEK(a felsorolás nem teljes)
 • figyelmeztetésben részesíthet
 • bírságot szabhat ki
 • tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti;
 • vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását;
 • vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti nyilvántartásából;
 • az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve vizsgázáshoz kötheti;
 • termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja;
jogk vetkezm nyek a felsorol s nem teljes1
JOGKÖVETKEZMÉNYEK(a felsorolás nem teljes)
 • elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását;
 • elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja vagy feltételhez kötheti;
 • élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök használatát megtilthatja;
 • szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja;
 • élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet;
 • a határállomásokon végzett ellenőrzése során elrendelhet korlátozó intézkedéseket;
 • elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül.
feketegazdas g az lelmiszerl ncban
Feketegazdaság az élelmiszerláncban
 • A nem engedélyezett tevékenységgel a vállalkozók:
  • veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;
  • sértik a fogyasztók gazdasági érdekeit;
  • jelentős járványügyi kockázatot jelentenek;
  • versenyelőnybe kerülnek a szabályosan működő vállalkozásokkal szemben;
  • eltitkolt jövedelemre tesznek szert;
  • adó- és járulékfizetés nélkül tevékenykednek.
ad