Koordinacija mera BZR u fazi izvođenja radova - PowerPoint PPT Presentation

koordinacija mera bzr u fazi izvo enja radova n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koordinacija mera BZR u fazi izvođenja radova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koordinacija mera BZR u fazi izvođenja radova

play fullscreen
1 / 8
Koordinacija mera BZR u fazi izvođenja radova
261 Views
Download Presentation
vian
Download Presentation

Koordinacija mera BZR u fazi izvođenja radova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Koordinacija mera BZR u fazi izvođenja radova

  2. Ciljevi • Obezbediti bezbedne aktivnosti / ljudi– znanje, svesnost, veštine, obučenost.... • Osigurati bezbedne uslove / okruženje..oprema • kontrola nad ljudima, opremom i alatima, okruženjem, materjalima i supstancama. 85% incidenata je produkt rizičnih ponašanja Samo 15% svih incidenata dešava se zbog nesigurnih uslova rada

  3. BZR Ciljne Performanse BZR ciljne performanse su one koje nam pokazuju kvalitet i pouzdanost sistema i najčešće se iskazuju preko ostvarenja: • Nultog nivoa smrtnih slučajeva ili povreda koji izazivaju trajnu invalidnost • Stalnim smanjivanjem broja povreda sa izgubljenim danima u odnosu na ukupan broj odrađenih radnih sati – stepen učestalosti povreda. • Stalnim smanjivanjem broja izgubljenih dana zbog povreda u odnosu na ukupan broj odrađenih radnih sati – stepen ozbiljnosti povreda.

  4. Metoda nadzora - koordinacije • Prepoznati opasnost • Definisati nivo rizika • Postojanje i efikasnost kontrole rizika • Neophodnost akcija – korektivnih mera

  5. Osnovni principi • Načela prevencije - opšti rizici (pristup, ograde, oznake, čistoća, urednost, komunikacije, putevi, reagovanje u vanrednim situacijama, prva pomoć, evakuacioni putevi, el.instalacije, skaldištenje, upravljanje otpadom, poštovanje pravila BZR, upravljanje i saradnja, uticaj industrijskih aktivnosti i susednih gradilišta........) • Standardne preventivne mere - standardni rizici ( kopanje, iskopavanje, zidarski radovi, betoniranje, tesarski, armirački, rad sa građevinskim materjalima, transport, utovar, deponovanje, ručno rukovanje, zanatski radovi........) • Specifične preventivne mere - specifični rizici ( rizične radne aktivnosti – rad na visini, monterski radovi, rad na skelama, merdevinama, rad na krovu, zatvoreni prostor, rad sa opsanim materijama, azbestom, topli poslovi, rad sa kranovima, dizalicama, unutrašnji transport, rušenja.....) • Definišu se Planom preventivnih mera

  6. Metode kontrole • Dnevne inspekcije: • Kategorije za opservaciju • Reakcije ljudi • Pozicije ljudi • Sredstva lične zaštite • Oruđa i opremu • Procedure , uputstva...poznavanje, obučenost, postojanje.... • Održavanje radnog mesta

  7. Izveštavanje – struktura • Generalna ček lista pregleda gradilišta – pristup, ograde, oznake, čistoća, urednost, komunikacije, putevi, el.instalacije, skaldištenje, upravljanje otpadom, poštovanje pravila BZR, upravlajnje i saradnja, uticaj industrijskih aktivnosti i susednih gradilišta........ • Opservacija aktivnosti, posla , analiza bezbednosti posla, analiza zadataka – SLZ , radna uputstva, procedure, radne pozicije, radni koraci...... • Pregled opreme – provera postojanaj stručnih nalaza za opremu i instalacije......, vizuelni pregled mobilne opreme, alata, pomoćnih konstrukcija...skele, merdevine...... • Identifikacija opasnosti i procena rizika – definiše aktivnost, radni korak, šta je opasno i na kom nivou, definišu odstupanja u odnosu na standarde bezbedne prakse, zahteve BZR propisa........ • Definisanje potrebnih korektivnih mera, preporuka za poboljšanje –definišu potrebne aktivnosti za osiguranje bezbednih aktivnosti

  8. IZVEŠTAVANJEliste pregleda...izveštaji...primeri iz prakse....