Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G g PowerPoint Presentation

G g

126 Views Download Presentation
Download Presentation

G g

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. G g

  2. gato

  3. gorra

  4. galleta

  5. gusano

  6. gallo

  7. gorila

  8. gallina

  9. gota

  10. goma