slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wiesław Kotarba OPI maj 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wiesław Kotarba OPI maj 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Wiesław Kotarba OPI maj 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ CHRONIONĄ. Wiesław Kotarba. Wiesław Kotarba OPI maj 2008. 1. PLAN PREZENTACJI WSTĘP POJĘCIA: WIEDZA CHRONIONA, ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ. MODEL OCHRONY WIEDZY STRATEGIE OCHRONY WIEDZY 4. 1. Strategie organizacji a ochrona wiedzy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wiesław Kotarba OPI maj 2008' - veta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ CHRONIONĄ

Wiesław Kotarba

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

1

slide2

PLAN PREZENTACJI

 • WSTĘP
 • POJĘCIA: WIEDZA CHRONIONA, ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ.
 • MODEL OCHRONY WIEDZY
 • STRATEGIE OCHRONY WIEDZY
 • 4. 1. Strategie organizacji a ochrona wiedzy
 • 4. 2. Strategie kwalifikowania rozwiązań i oznaczeń do ochrony
 • 4. 3. Strategie uzyskiwania ochrony (przykład: wynalazek)
 • 4.4. Strategie korzystania z wiedzy chronionej
 • 4. 5. Strategie zabezpieczania wiedzy
 • 5. PODSUMOWANIE

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

2

slide3

1. WSTĘP

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

3

slide4

WARTOŚĆ (KAPITAŁ)

ORGANIZACJI

KAPITAŁ KAPITAŁ KAPITAŁ KAPITAŁ

RZECZOWY FINANSOWY INTELEKTUALNY KLIENCKI

 • zasoby
 • płynność
 • wielkość i charakterystyka rynku
 • perspektywy utrzymania pozycji rynkowej

- energia

- surowce

- budynki, budowle, instalacje

- maszyny

- ziemia

- wiedza pracowników

- wiedza organizacji

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

4

slide5

Kapitał intelektualnya „zarządzanie wiedzą”.

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

ORGANIZACJI

WIEDZA PRACOWNIKÓW WIEDZA ORGANIZACJI

(własność pracobiorców) (własność organizacji)

 • KOMPETENCJE
 • wiedza wyuczona
 • doświadczenia
 • przedsiębiorczość
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (utwory,
 • wynalazki, wzory, wiedza ukryta)

METODYCZNA TECHNICZNA

 • STRUKTURY, PROCEDURY, NORMY
 • SYSTEMY DOSKONALENIA KOMPETENCJI
 • STYLE KIEROWANIA I MOTYWOWANIA
 • KONTAKTY Z OTOCZENIEM
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (utwory, know how, znaki towarowe)
 • MODEL ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
 • KONSTRUKCJE
 • TECHNOLOGIE
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 • (wynalazki, wzory, know – how)

GENERATOR WIEDZY – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

(GENEROWANIE ZMIAN POTENCJAŁU

I NATĘŻENIA WIEDZY)

Źródło: Opracowanie własne.

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

5

slide6

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje,licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Źródło: Art. 551 K.c.

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

6

slide7

2. POJĘCIA:

 • WIEDZA CHRONIONA,
 • ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

7

slide8

RODZAJE WIEDZY CHRONIONEJ

WIEDZA CHRONIONA

WIEDZA JAWNA

CHRONIONA

WIEDZA

UTAJNIONA

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

8

slide9

RODZAJE WIEDZY

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

9

slide10

PODZIAŁ WIEDZY JAWNEJ CHRONIONEJ ZE WZGLĘDU NA JEJ PRZEDMIOT ORAZ RODZAJ I ZAKRES OCHRONY

Źródło: Opracowanie własne

Wyklad lato_08 Wiesław Kotarba

10

slide11

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ TO:

  • formułowanie modelu ochrony wiedzy
  • określanie polityki i strategii ochrony wiedzy
  • tworzenie wiedzy chronionej
  • uzyskiwanie ochrony wiedzy
  • korzystanie z wiedzy chronionej (udostępnianie, obrót)
  • ustalanie miejsca ochrony wiedzy w strukturze organizacji
  • przepływ informacji dla potrzeb ochrony i korzystania z wiedzy chronionej
  • dostęp do informacji o ochronie wiedzy (bazy wiedzy chronionej)
  • ustalanie relacji pracodawca - pracownik w zakresie prawa do praw wyłącznych,
  • określanie zasad wynagradzanie twórców
  • tworzenie systemów wspomagania twórczości intelektualnej

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba PWzuber0408

11

slide12

3. MODEL OCHRONY WIEDZY

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

12

slide13

MODEL OCHRONY WIEDZY W ORGANIZACJI

STRATEGIE ORGANIZACJI

OCENA ZDOLNOŚCI OCHRONNEJWIEDZY

(rozwiązań, oznaczeń i utworów)

IDENTYFIKACJA WIEDZY

(w tym podlegającej ochronie)

OCENA CELOWOŚCI

UZYSKANIA OCHRONY

(rozwiązań, oznaczeń)

KREOWANIE

WIEDZY

OCENA CELOWOŚCI UTRZYMANIA

OCHRONY

UZYSKIWANIE

OCHRONY (rozwiązań, oznaczeń)

OCENA korzystania z wiedzy chronionej

KORZYSTANIE Z WIEDZY CHRONIONEJ

(własnej i obcej)

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

13

Źródło: opracowanie własne

slide14

UPROSZCZONY MODEL ZARZĄDZANIA WIEDZA CHRONIONĄ

IDENTYFIKACJA WIEDZY

BADANIE ZDOLNOŚCI OCHRONNEJ

OCENA

POZYSKIWANIE WIEDZY CHRONIONEJ

KORZYSTANIE Z WIEDZY

CHRONIONEJ

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

14

Źródło: opracowanie wlasne

slide15

4. STRATEGIE OCHRONY WIEDZY

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

15

slide16

4. 1. Strategie organizacji a ochrona wiedzy

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

16

slide17

STRATEGIA ORGANIZACJI

ANALIZA STRATEGICZNA

PROGNOZY OCHRONY WIEDZY PROGNOZY RYNKOWE

BADANIE STANU I TRENDÓW ZMIAN OCHRONY WIEDZY BADANIE STANU RYNKU

W ŚWIECIE

WYKORZYSTANIE BADAŃ I ANALIZ PATENTOWYCH BADANIE TRENDÓW RYNKU

OCENA POSIADANEJ WIEDZY CHRONIONEJ MARKETING (w tym dystrybucja)

PROJEKTOWANIE ZMIAN STRATEGII OCHRONY WIEDZY STRATEGIE MARKETINGOWE

POZYSKIWANIE WIEDZY CHRONIONEJ Z ZEWNĄTRZ WSPÓŁPRACA NA RYNKU (POWIĄZANIA RYNKOWE)

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

17

slide18

Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s. 193.

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

18

elektroniczne bazy informacji patentowej
Elektroniczne bazy informacji patentowej

Bibliograficzne

Pełnotekstowe

Na dyskach CD-ROM/DVD

ON-LINE

Bazy zgłoszeń patentowych

Komercyjne

Bazy udzielonych patentów

Darmowe

Krajowe

Regionalne

Międzynarodowe

Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s. 180.

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

19

slide20

RODZAJE STRATEGII W OCHRONIE WIEDZY

STRATEGIE ORGANIZACJI

STRATEGIA OGÓLNA OCHRONY WIEDZY

STRATEGIE SZCZEGÓŁOWE OCHRONY WIEDZY

STRATEGIE KWALIFIKOWANIA (ROZWIĄZAŃ I UTWORÓW) DO OCHRONY I JEJ UZYSKIWANIA

STRATEGIE KORZYSTANIA

Z WIEDZY CHRONIONEJ

STRATEGIE ZABEZPIECZANIA WIEDZY CHRONIONEJ

pasywne obronne ekspansji

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

20

slide21

PROCES TWORZENIA POLITYKI OCHRONY WIEDZY

KWALIFIKOWANIE DO

OCHRONY

STRATEGIE SZCZEGÓŁOWE

UZYSKIWANIE OCHRONY

STRATEGIA OCHRONY

Σ strategii szczegółowych

KORZYSTANIE Z OCHRONY

POLITYKA OCHRONY

Σ strategii ochrony

ZABEZPIECZANIE WIEDZY CHRONIONEJ

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

21

slide22

4. 2. Strategie kwalifikowania rozwiązań i oznaczeń do ochrony

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

22

slide23

Strategie kwalifikowania rozwiązań i oznaczeń do ochrony

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

23

slide25

Strategie uzyskiwania ochrony.

STRATEGIE UZYSKIWANIA OCHRONY

JAK NAJSZYBCIEJ

KIEDY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

W WYBRANYM CZASIE

GDZIE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

TYLKO W KRAJU

ZAKRES OCHRONY

TYLKO ZA GRANICĄ – GDZIE?

I W KRAJU I ZA GRANICĄ

WYBÓR PROCEDURY POSTĘPOWANIE ZGŁOSZENIOWE

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba PWzuber0408

25

slide27

KORZYSTANIE Z CHRONIONEGO WYNALAZKU

niekomercyjne

komercyjne

ocena,

analiza

badanie

dydaktyka

licencja cesja

otwarta

dorozumiana

przymusowa

pełna,

niepełna

wyłączna, niewyłączna

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

27

slide28

KORZYSTANIE Z CHRONIONYCH UTWORÓW (poza programami komputerowym)

komercyjne

Cesja

Użytek własny

LICENCJE WOLNE

 • Np.: GNU FreeDocumentationLicence.
 • - można sporządzać dowolną liczbę kopii dowolnymi środkami technicznymi
 • - dowolna redystrybucja, w tym również w celach komercyjnych (można np: stworzyć wyciąg z Wikipedii i sprzedawać go w formie książkowej bez wnoszenia żadnych opłat autorom, albo użyć zdjęcie pobrane z Wikipedii na okładce swojej książki
 • dozwolone przeróbki (np.: fotomontaż, albo włączenie fragmentu tekstu z Wikipedii do swojego opracowania czy reportażu
 • WYMÓG:
 • - podać źródło: artykuł …, Wikipedia, licencja: [GNU FDL], autorzy (jeśli są podani)

Użytek publiczny

- biblioteki, środki przekazu…

- cytowanie:

(analiza, wyjaśnianie, krytyka,

dydaktyka)

Licencje własnościowe

 • - pełna,
 • - niepełna
 • wyłączna
 • niewyłączna

Pola eksploatacji: 1,2,3… n

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

28

slide29

KORZYSTANIE Z CHRONIONYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

LICENCJE WŁASNOŚCIOWE LICENCJE WOLNE CESJA

 • Wolne Oprogramowanie:
 • Licencja GNU GPL:
 • - wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0)
 • - wolność analizowania, jak program działa, i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
 • - wolność rozpowszechniania kopii (wolność 2)
 • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń (wolność 3).

UŻYTEK NIEKOMERCYJNY

UŻYTEK KOMERCYJNY

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

29

slide30

KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Źródło: Opracowanie własne

Wykład lato_08 Wiesław Kotarba

30

slide31

WYNAGRODZENIA I OPŁATY ZA UTWORY AUDIOWIZUALNE

 • Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:
 • Za każdorazowe publiczne odtwarzanie, nadawanie, retransmisję itd. - legalnie nabytego nagrania (restauracje, sklepy, fryzjerzy, szewcy…., imprezy, bale, dyskoteki, wystawy, pokazy, internet….)
 • ZAIKS STOART ZPAV
 • SAWP

TWÓRCY WYKONAWCY PRODUCENCI

2. Opłaty wnoszone przez producentów urządzeń (odtwarzanie, kopiowanie, nagrywanie…) i czystych nośników

Wykład lato_08 Wiesław Kotarba

31

slide32

4. 5. Strategie zabezpieczania ochrony wiedzy

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

32

slide33

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

33

slide34

Strategie obrony przed istniejącą wiedzą chronioną

Badanie czystości ochronnej

Wywiad gospodarczy

Stwierdzenie przeszkody

Wybór taktyk (i)

Taktyki walki

Taktyki współpracy

Obejście ochrony

Zakup licencji

Korzystanie zaraz po wygaśnięciu ochrony

Zakup praw

Korzystanie poza

terytorium ochrony

Franchising

Licencje krzyżowe

Licencja przymus.

Unieważnienie

Nielegalne korzystanie

Strategie obrony przed cudzą (istniejącą) wiedzą chronioną - strategie obronne

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

34

slide35

Strategie cząstkowe ekspansji (ataku)

Badanie wiedzy konkurenta

Wywiad gospodarczy

Stwierdzenie potencjalnej przeszkody

Wybór taktyk (i)

Taktyki współpracy

Taktyki walki

Udzielenie licencji

Pozorne zgłoszenia

Sprzedaż praw

Patenty papierowe

Franchising

Ochrona drzewiasta

Skupowanie wiedzy

Utrudnianie ochrony

Licencje krzyżowe

Wyprzedzanie

„Sieci” praw

Strategie obrony przed cudzą mogącą podlegać ochronie - strategie ekspansji (ataku)

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

35

Źródło: Opracowanie własne

slide36

5. PODSUMOWANIE

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

36

slide37

Wiedza – w tym podlegająca ochronie, stanowi istotny czynnik produkcji decydujący o przewadze konkurencyjnej

 • Zarządzanie wiedzą chronioną wymaga znajomości zasad ochrony wiedzy i obrotu nią, w tym w szczególności:
  • Zakresów praw wyłącznych
  • Systemów uzyskiwania ochrony
  • Sposobów korzystania z wiedzy chronionej (udostępnianie, obrót)
  • Organizacji ochrony wiedzy (polityki, strategie, miejsce w strukturze organizacyjnej, przepływ informacji dla potrzeb ochrony i korzystania z wiedzy chronionej)
  • Dostępu do informacji o ochronie wiedzy (bazy wiedzy chronionej)

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

37

slide38

Cele wykorzystania informacji patentowej w poszczególnych etapach procesu innowacyjnego

Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s. 180.

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

38

slide39

Model procesu innowacyjnego uwzględniający informację patentową

IP o konkurencji

IP o trendach

I

P o stanie

IP o stanie

IP o systemach

techniki

prawnym

patentowych

KATEGORIE IP

ETAPY

Modernizacja

Prace

Dokonanie

Ochrona

Wdrożenie

rozwiązania

wiedzy

i produkcja

badawczo

-

-

rozwojowe

IP o kooperacji

KATEGORIE IP

Monitoring technologii

Monitoring

IP do zbadania

IP do zbadania

zdolności patentowej

czystości patentowej

technologii

Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s. 202.

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

39

slide40

Korzyści z zarządzania wiedzą chronioną

 • efektywne programowanie prac n+b+r i organizacji procesów gospodarczych,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy naukowej i gospodarczej z zagranicą,
 • korzystanie z dorobku światowego w zakresie wcześniej i aktualnie chronionej wiedzy,
 • osiąganie stabilnej pozycji na rynku,
 • ustalanie struktury asortymentowej wyrobów,
 • ustanawianie określonych segmentów rynku,
 • kształtowanie image wyrobów i usług,
 • tworzenie pewnych grup klientów, którzy identyfikują się z określonymi towarami,
 • reklamowanie i oferowanie własnego dorobku innym,
 • możliwość kształtowania własnej polityki cenowej,
 • motywowanie pracowników.

Źródło: Opracowanie własne

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

40

slide41

DZIĘKUJĘ

Wiesław Kotarba OPI maj 2008

41