Kako pove ati izvorne prihode op tina
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Kako pove ćati izvorne prihode opština. Teslić, oktobar 2010.g. Srbija . Oko 150 jedinica LS (Beograd, 30 gradova i preko 110 opština) Od 10 hiljada do više stotina hiljada stanovnika Prihodi budžeta većih i prosečnih opština transferi iz državnog budžeta– 1/3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - veta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kako pove ati izvorne prihode op tina

Kako povećati izvorne prihode opština

Teslić, oktobar 2010.g.


Srbija
Srbija

 • Oko 150 jedinica LS (Beograd, 30 gradova i preko 110 opština)

 • Od 10 hiljada do više stotina hiljada stanovnika

 • Prihodi budžeta većih i prosečnih opština

  • transferi iz državnog budžeta– 1/3

  • ustupljeni i deljeni porezi – 1/3

  • izvorni prihodi – 1/3

 • Male opštine više zavise od transfera iz republike


Va niji izvorni prihodi ls srbija
Važniji izvorni prihodi LS Srbija

 • Porez na imovinu (osim prenosa apsolutnih prava, nasleđa i poklona) (10% budžeta)

 • Komunalne takse

  • registracija vozila (5% budžeta)

  • takse za isticanje firme (5% budžeta)

  • administrativne takse (1.5% budžeta)

  • ostale (zakup javne površine itd.). (1% budžeta)

 • Naknada za unapređenje životne sredine (4% budžeta)

 • Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta (8% budžeta)

 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta (6% budžeta)


Ostali izvorni prihodi
Ostali izvorni prihodi

 • boravišna taksa

 • prihodi od koncesione naknade za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinica lokalne samouprave zaključi u skladu sa zakonom;

 • novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;  

 • prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budžeta;  

 • prihodi od prodaje pokretnih stvari koje koristi jedinica lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budžeta;  

 • prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije jedinice lokalne samouprave;  

 • prihodi od kamata na sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave;  

 • prihodi po osnovu donacija jedinici lokalne samouprave;  

 • prihodi po osnovu samodoprinosa;  

 • drugi prihodi utvrđeni zakonom.


Administriranje lokalnih prihoda
Administriranje lokalnih prihoda

 • Zakoni

  • Zakon o finansiranju LS 2006.g.

  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraijci

  • Zakoni o

   • porezima na imovinu,

   • planiranju i izgradnji

   • ostali sektorski zakoni ...

 • rad Lokalnih poreskih uprava


Zakon o finansiranju lokalne samouprave
Zakon o finansiranju lokalne samouprave:

 • Законом о финансирању локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'' бр.62/2006) је дефинисано:

  ''Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

  Одлука из става 1. овог члана доноси се након одржавања јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину.''


Stanje u ls srbija
Stanje u LS Srbija

 • Smanjenje transfera sa nivoa republike za 40% 2008.g., pad budžeta po tom osnovu oko 10%

 • Dodatni pad budžeta zbog ekonomske krize

 • Budžeti LS u većem problemu od budžeta republike


Reakcije na krizu bud eta
Reakcije na krizu budžeta

 • Pad investicija

 • Ulazak u docnju (odlaganje plaćanja obaveza)

 • Krediti

 • Povećanje lokalnih prihoda

 • Smanjenje rashoda


Pravci pove anja izvornih prihoda
Pravci povećanja izvornih prihoda

 • Prilagođavanje opštinskih odluka

  • takse (registracija vozila, isticanje firme)

  • naknada za korišćenje

  • eko naknada

  • o stopama poreza na imovinu

 • Povećanje broja obveznika poreza (ažuriranje baza podataka)


A uriranje podataka porez na imovinu
Ažuriranje podataka (porez na imovinu)

 • Republika administrirala do 2008.g.

 • Veliki poreski krediti i neažurne prijave (uglavnom pre 1992.g.) pored zakonske obaveze prijave promena u roku od 10 dana

 • netačne i nepotpune adrese obveznika, nekretnina, promenjeni nazivi ulica, nemoguće pretraživanje itd.

 • neophodno ažuriranje


Kori enje informati kih tehnologija
Korišćenje informatičkih tehnologija

 • GIS

 • Baze podataka

 • Rad na terenu


Kako pove ati izvorne prihode op tina

evidentirani pre 2009

evidentirani 2009

nije u evideciji


Marketing
Marketing

 • Informisanje javnosti (zašto je važno itd.)

 • Javni skupovi, mediji

 • Pisma, prijave na svaku adresu

 • Rad na terenu


Kako pove ati izvorne prihode op tina

ПРИМЕР – ПОРЕЂЕЊЕ НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА СА ТРОШКОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ЗА РАШЕВИЦУ У 2009. ГОДИНИ

1. Трошкови јавне расвете 289 228 дин. до јула 2009.г.

2. Ако би се сваком домаћинству наплаћивао порез (у просеку 1000 дин. по домаћ.)- 390 000 дин.

3. Укупан порез за наплату - 115 111 дин. (од 390 домаћинстава 125 домаћин. добија пореско решење )

4. Укупно наплаћен порез - 50 334 дин.

Само у овој години у Рашевици је општина уложила 36 пута више од укупног обрачуна пореза за село у 2009.г., а 81 пута више од наплаћеног пореза (не рачунајући трошкове школе итд.).


Kako pove ati izvorne prihode op tina

ПОРЕЂЕЊЕ УЛАГАЊА У СЕЛА СА УКУПНО НАПЛАЋЕНИМ ПОРЕЗОМ У 2009.г.

1. Обезбеђена улагања са нивоа Републике (НИП, ЈП Путеви Србије, Дирекција за воде) 266 000 000 дин.

2. Укупне инвестицију у селима за 2009. годину из буџета општине- 129 035 000 динара (48.38% инвест. буџета општине Параћин)

3. Укупан порез за наплату 3 320 776 дин. – ЗА СВА СЕЛА ПАРАЋИНСКЕ ОПШТИНЕ

4. Укупно наплаћен порез 1 307 581 дин. – У СВИМ СЕЛИМА ПАРАЋИНСКЕ ОПШТИНЕ

Инвестиције веће 120 пута од укупног обрачуна пореза за сва села, а 302 пута од укупно наплаћеног пореза у свим селима (нису урачунате школе, удружења пољопривредника итд.).


Kako pove ati izvorne prihode op tina

Од 9648 домаћинстава, 3186 је до 2009.г. пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији.

(PRIMER IZ KAMPANJE – stanje pre ažuriranja)


1983 100 m
Пример пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији. пореза на имовину:Породична кућа изграђена 1983.године површине100 m² од тврдог материјала у којој живе четири члана домаћинства

До ове године само у граду је наплаћивана накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, а од ове године наплаћује се и у селима


Efekti a uriranja podataka primer poreza na imovinu
Efekti ažuriranja podataka (primer poreza na imovinu) пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији.

Povećanje broja rešenja:

Sela .....61,20%

Grad......37,20 %

Za celu opštinu: 45,15%

Veći broj rešenja za .....4.390


Finansijski efekti a uriranja
Finansijski efekti ažuriranja пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији.

 • Напомена:просечна тржишна вредност м2 (2010. у односу на 2009. год) је повећана за 14,3%.

 • Eвидентирно нових 5.397 некретнина,

 • Kод 4.675 некретнина је дошло до промене података битних за опорезивање (промене у квалитетуобјеката,површини,броју чланова домаћинства).

 • Kод1.360 некретнина је престао да важи порески кредит (умањење пореза до 70%, по основу становања у некретнини) јер порески обвезник не станује у тој некретнини а њен је власник.


Dono enje novih odluka
Donošenje novih odluka пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији.

 • Preispitivanje svih odluka

  • usklađivanje sa inflacijom

  • stalno ažuriranje svih odluka (teže je povećati lokalni prihod za veći iznos odjednom nego stalno povećavati po malo ...)

 • Uvek javna rasprava

 • Najbolje:

  • veći broj obveznika, ne tako veliki pojedinačni računi (npr. takse za registraciju)

  • veliki plaćaju više (80% prihoda od 20% najvećih obveznika)


Opasnosti
Opasnosti пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији.

 • Nepravedna i nekontrolisana povećanja lokalnih prihoda

  • malo primera, ali loše za sve opštine


Ta dalje
Šta dalje? пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији.

 • Izmena propisa – povećanje i regulisanje izvornih prihoda

  • porez na imovinu

  • naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

  • komunalna naknada?

  • regulisanje komunalnih taksi

 • Rad komisije za finansiranje lokalne samouprave


Mo da
Možda пријавило своје пореске обавезе и добија решења (33%), а 6462 (67%) није у евиденцији.

 • Možda treba smanjivati rashode ...