pre ov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prešov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prešov

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Prešov - PowerPoint PPT Presentation

vesta
165 Views
Download Presentation

Prešov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prešov Lenka Malobická IV.B

  2. Poloha • Mesto Prešov sa nachádza v strede východného Slovenska. Na juh od Prešova sa nachádza mesto Košice, na východe od Prešova je mesto Hanušovce nad Topľou, na severe sú mestá Veľký Šariš, Sabinov, Lipany a na západ od Prešova je mesto Spišská Nová Ves. • V okolí Prešova sa nachádzajú hrady ako napríklad : Šarišský hrad, Kapušiansky hrad, hrad Šebeš, Zbojnícky hrad, Soľnohrad.

  3. Rieky Cez mesto Prešov preteká rieka Torysa. Pri rieke Torysa ležia ešte tri menšie mestá ako Veľký Šariš, Sabinov a Lipany.

  4. Zaujímavosti • Prešov sa má čím pochváliť. Na južnej strana námestia stojí gréckokatolícky kostol. Postavili ho v roku 1429 karmeliáni. Je tam tiež Rýmskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša. Bol postavený v polovici 14 storočia. Na začiatku 16 storočia za účasti majstra Mikuláša, Jána a Michala sa odstránila južná a vzápätí aj severná stena a kostol bol prestavaný na trojloďový halový. Kostol má aj niekoľko nových oltárov, ale aj vzácne sochy ako je súsošie Kalvárie či súsošie Ukrižovania. • Na južnej časti námestia stojí Neptúnova fontána. Bola postavená v prvej štvrtine 19 storočia. Postavil ju košický sochár Vincent Stawiarsky.

  5. Ďalej je tam Rákocziho dom – renesančný palác, ktorý knieža Žigmund Rákoczi koncom 16 storočia zdedil a vzápätí dal prestavať. • Medzi zaujímavé budovy patrí aj radnica, postavená až v rokoch 1511 – 20. • Caraffova väznica je masívna stavba spestrená juhoeurópsky pôsobiacim štítom. • Pre historické jadro Prešova sú príznačné štítové atiky s jemným sgrafitom. • Vyniká aj veľká štvorkrídlová budova Klobušického paláca postavená v barokovom slohu v rokoch 1760-80.

  6. Zdroj informácií Publikácia: Zaujímavosti Slovenska www.presov.sk www.wikopedia.sk www.google.sk