Download
po mierci heroda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Po śmierci Heroda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Po śmierci Heroda

Po śmierci Heroda

190 Views Download Presentation
Download Presentation

Po śmierci Heroda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Po śmierci Heroda WYKONAWCA: Wojciech Nowak Lat 13

 2. A gdy Herod umarł,

 3. oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie mówiąc:

 4. wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi Izraelskiej,

 5. zmarli bowiem ci, którzy nastali na życie dziecięcia.

 6. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi Izraela.

 7. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie,

 8. bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei.

 9. A przyszedł tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret,

 10. aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywanym będzie.

 11. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni ludzkiej i mówiąc:

 12. Opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo Niebios.

 13. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa:

 14. Głos wołającego na pustyni:Gotujcie drogę Pańską,Prostujcie ścieżki jego.

 15. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny.

 16. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.

 17. I byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając grzechy swoje.

 18. A gdy ujrzał faryzeuszy i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich:

 19. plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

 20. Wydawajcie więc owoc godny upamiętnienia;

 21. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie:

 22. Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.

 23. A już i siekiera do korzeni drzewa jest przyłożona; wszelkie więc drzewo,

 24. które nie wydaje owocu dobrego zostaje wycięte i w ogień wrzucone.

 25. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętnieniu, ale ten, który po mnie przyjdzie, jest mocniejszy niż ja;

 26. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

 27. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze parzenice swoją bo spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nie ugaszonym.

 28. Koniec