بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation

vesna
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحیم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحیم

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
184 Views
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. بسم الله الرحمن الرحیم نقشه برق سیستم انژکتور آردی، پارس، سمند،405 ECU نوع SagemSL 96 www.ahmadgol.mihanblog.com

  2. سوئیچ سوئیچ بسته سوئیچ باز جعبه فیوز سوئیچ اینرسی جعبه تقسیم کالسکه ای رله دوبل آمپر شیر برقی کنیستر کمپرسور کولر پمپ بنزین رله قطع کن کولر کویل دوبل انژکتور انژکتور سنسور اکسیژن کانکتور عیب یابی گرمکن دریچه گاز ECU انژکتور ECU گیربکس اتوماتیک سنسور فشار هوا سنسور دریچه گاز باتری سنسور سرعت خوردو سنسور ضربه سنسور دمای هوا استپ موتور سنسور دور موتور سنسور دمای آب

  3. سوئیچ حالت 3 ثانیه جعبه فیوز سوئیچ اینرسی جعبه تقسیم کالسکه ای رله دوبل آمپر شیر برقی کنیستر کمپرسور کولر پمپ بنزین رله قطع کن کولر کویل دوبل انژکتور انژکتور سنسور اکسیژن کانکتور عیب یابی گرمکن دریچه گاز ECU انژکتور ECU گیربکس اتوماتیک سنسور فشار هوا سنسور دریچه گاز باتری سنسور سرعت خوردو سنسور ضربه سنسور دمای هوا استپ موتور سنسور دور موتور سنسور دمای آب

  4. سوئیچ خودرو حرکت موتور روشن کولر روشن جعبه فیوز سوئیچ اینرسی جعبه تقسیم کالسکه ای رله دوبل آمپر شیر برقی کنیستر کمپرسور کولر پمپ بنزین رله قطع کن کولر کویل دوبل انژکتور انژکتور سنسور اکسیژن کانکتور عیب یابی گرمکن دریچه گاز ECU انژکتور ECU گیربکس اتوماتیک سنسور فشار هوا سنسور دریچه گاز باتری سنسور سرعت خوردو سنسور ضربه سنسور دمای هوا استپ موتور سنسور دور موتور سنسور دمای آب

  5. تذکر: در خودروهای تولیدی سنسور ضربه، شیر برقی کنیستر، سنسور اکسیژن، فیوز اکسیژن و ECU گیربکس اتوماتیک نصب نشده است. www.ahmadgol.mihanblog.com


  6. پایان www.ahmadgol.mihanblog.com