Download
migrena n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIGRENA PowerPoint Presentation

MIGRENA

671 Views Download Presentation
Download Presentation

MIGRENA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MIGRENA Pripravila: Andreja Mohar-Košir, dr.med. Mentorica: prim. Neža Župančič, dr.med.

 2. EPIDEMIOLOGIJA • Prevalenca: 5-10 % otrok ima migreno • Prevalenca glede na starost: predšolski 3% šolski 4-11% adolescenti 8-23%

 3. EPIDEMIOLOGIJA • Prevalenca glede na spol: pred 7. letom – pogosteje dečki med 7-10. letom – enako dečki in deklice po 11. letu – deklice • Povprečna starost pojava migrene: deklice – 10,9 let dečki – 7,2 let

 4. DEDNOST • Deduje se nagnjenost k pojavu migrene • Eden od staršev ima migreno – 45% verjetnost, da bo imel otrok migreno • Oba starša imata migreno – 70% verjetnost, da bo imel otrok migreno

 5. PATOFIZIOLOGIJA • DEPOLARIZACIJSKAteorija defekt Ca kanalčkov – hiperekscitabilni korteks – epizode CSD (cortical spreading depression) – vnetni mediatorji – draženje MŽ (n. trigeminus) • VASKULARNAteorija(vazokonstrikcija+vazodilatacija) • SEROTONINSKA teorija(nižji serotonin) • NEVRONSKA teorija (draženje živcev – vnetje(substanca P) žil in živcev – bolečina)

 6. IHS - klasifikacija migrene • Migrena brez aure(60-85%) • Migrena z auro(14-30%) tipična aura z glavobolom tipična aura brez glavobola družinska hemiplegična migrena sporadična hemiplegična migrena bazilarni tip migrene

 7. IHS - klasifikacija migrene • Periodični migrenski sindromi v otroštvu ciklično bruhanje abdominalna migrena benigni paroksizmalni vertigo otroštva benigni paroksizmalni tortikolis • Retinalna migrena

 8. IHS - klasifikacija migrene • Migrena z zapleti kronična migrena migrenski status perzistentna aura brez infarkta migrenski infarkt migrena-sprožilni napadi • Verjetna migrena

 9. KLINIČNA SLIKA • Dg je KLINIČNA(anamneza, somatski + nevrološki status) • Izključitev morebitnih sekundarnih vzrokov glavobola(laboratorij, RTG sinusov, LP, slikovna diagnostika – CT, MRI, MRA) • 4 FAZE migrenskega napada: 1. PRODROMALNA faza: do 24h pred glavobolom (razdražljivost, izguba apetita, prenehanje z igro)

 10. KLINIČNA SLIKA 2. AURA:pojavi se 5-60 min pred glavobolom, običajno traja 5-20 min, izzveni do začetka glavobola - vidne motnje (meglen vid, cik-cak črte, bleščanje, skotomi, mikro/makropsija, sy “Alice v Čudežni deželi” – iluzija sanj, občutek lebdenja, motnja zaznave časa) - senzorične motnje (parestezije ustnic, obraza, okončin) - motorične motnje - disfazija - kognitivne motnje - dezorientiranost

 11. KLINIČNA SLIKA 3. GLAVOBOL: traja 30 min - 72 h, ponavadi manj kot 4h, uni/bilateralen (frontalno, temporalno), utripajoč, poslabša ga telesna aktivnost - slabost/bruhanje - foto/fono/osmofobija - ataksija - avtonomni znaki (potenje, bledica, razširjene zenice) - driska/konstipacija, abd. bolečina POZOR – dojenčki, malčki: jokavost, razdražljivost, siljenje v naročje, bruhanje, ataksija, udarjanje z glavo ob zid, slab spanec, iskanje teme, potenje, bledica 4. POSTDROMALNA faza: po prenehanju glavobola, traja do 24h (utrujenost, izčrpanost, slaba volja)

 12. IHS - DIAGNOSTIČNI KRITERIJIza migreno brez aure A. Vsaj 5 napadov, ki izpolnjujejo kriterije B-E B. Napad glavobola traja 1-72 h C. Prisotni sta najmanj 2 značilnosti glavobola: - unilateralen oz. bilateralen frontotemporalno - utripajoč - zmerna ali huda intenziteta - fizična aktivnost poslabša ali preprečuje dnevne dejavnosti (npr. tek, hoja po stopnicah) D. Med glavobolom prisotna vsaj 1 izmed naslednjih skupin simptomov/znakov: - slabost in/ali bruhanje - fotofobija in fonofobija (lahko sklepamo iz otrokovega vedenja) E. Izključitev vseh ostalih vzrokovglavobola

 13. IHS - DIAGNOSTIČNI KRITERIJIza migreno z auro A. Vsaj 2 napada, ki izpolnjujeta kriterije B-E B. Aura, ki vsebuje vsaj 1 izmed sledečega: - popolnoma reverzibilni vidni simptomi - popolnoma reverzibilni senzorični simptomi - popolnoma reverzibilne disfazične motnje C. Vsaj 2 izmed: - homonimni vidni simptomi in/ali unilateralni senzorični simptomi - vsaj 1 simptom aure se razvije postopno v vsaj 5 min - vsak simptom traja vsaj 5 do največ 60 min D. Migrenska aura izpolnjuje kriterija B in C za vsako podvrsto migrene z auro E. Ne moremo je pripisati neki drugi motnji

 14. Bazilarna migrena • Klinična slika: - vertigo - dizartrija - tinitus, slabši sluh - ataksija - diplopija, meglen vid - slabost, bruhanje - glavobol okcipitalno • Dd: Tu, žilne malformacije, mtb motnje, intoksikacije, demielin. bolezni, okužbe-uho/CŽS, epilepsija, razvojne nepravilnosti CŽS

 15. Periodični migrenski sindromi v otroštvu • Ciklično bruhanje (Dd: gastro, mtb patologija) • Abdominalna migrena • Benigni paroksizmalni vertigo vertigo, nistagmus, ataksija, avtonomni znaki (bledica, slabost/bruhanje), prevladuje otrokov strah in prizadetost, izzveni po spanju. Dd: epilepsija, ORL patologija, CŽS patologija • Benigni paroksizmalni tortikolis neboleč nagib glave, lahko izmenično v D/L, traja 1h-3 dni, na začetku epizode lahko bruhanje, avtonomni znaki, otrokova aktivnost N, prvič se pojavi med 2-8 mes. Dd: GER (Sandifer sy), idiopatska torzijska distonija, kompleksni parcialni napadi, patologija posteriorne kotanje in kraniocervikalnega prehoda, lezija n. trochlearis

 16. SPROŽILNI DEJAVNIKI • Stres (fizični, psihični) • Sprememba vremena • Neredna prehrana, nereden ritem spanja • Telesna aktivnost • Hrana (kofein-kava, coca-cola, čokolada, starani siri, citrusi, alkohol, oreščki, nitrati/nitriti-mesni izdelki, Na glutamat-kitajska hrana) • Svetloba, hrup • Potovanje, vožnja v avtomobilu • Hormoni (menstrualni cikel, oralni kontraceptivi)

 17. ZDRAVLJENJE • SPLOŠNI UKREPI IN NAVODILA: - zdrav življenjski stil (prehrana, nočni počitek, čas za sprostitev…) - izogibanje sprožilnim dejavnikom - pomiritev staršev - dnevnik glavobolov (pogostnost, sprožilni, blažilni dejavniki)

 18. ZDRAVLJENJE • ZDAVLJENJE MIGRENSKEGA NAPADA: - umik v miren, temen prostor, spanec - analgetiki(paracetamol, NSAR) - takoj, ko se pojavi glavobol oz. že v času aure, max. odmerek!; ne več kot 2x tedensko – rebound fenomen: glavobol induciran z zdravili! - antiemetiki - serotoninski agonisti - triptani(npr. Imigran nosno pršilo-registrirano od 12. leta naprej)

 19. PROFILAKSA MIGRENE • Kadar migrene zelo omejujejo življenjske aktivnosti (izostanek iz šole, športnih aktivnosti) oz. več kot 3-4 napadi mesečno • Propranolol • Blokatorji Ca-kanalov (verapamil) • Topiramat in druga protiepileptična th • akupunktura

 20. PROGNOZA • Če pojav pred puberteto, v 50% izzveni v puberteti • Če pojav v puberteti, se večinoma nadaljuje v odraslo dobo