1 / 22

MIGRENA

MIGRENA. Pripravila : Andreja Mohar-Košir, dr.med. Mentorica: prim. Neža Župančič, dr.med. EPIDEMIOLOGIJA. Prevalenca: 5-10 % otrok ima migreno Prevalenca glede na starost : predšolski 3% šolski 4-11% adolescenti 8-23%. EPIDEMIOLOGIJA. Prevalenca glede na spol :

vernon
Download Presentation

MIGRENA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MIGRENA Pripravila: Andreja Mohar-Košir, dr.med. Mentorica: prim. Neža Župančič, dr.med.

 2. EPIDEMIOLOGIJA • Prevalenca: 5-10 % otrok ima migreno • Prevalenca glede na starost: predšolski 3% šolski 4-11% adolescenti 8-23%

 3. EPIDEMIOLOGIJA • Prevalenca glede na spol: pred 7. letom – pogosteje dečki med 7-10. letom – enako dečki in deklice po 11. letu – deklice • Povprečna starost pojava migrene: deklice – 10,9 let dečki – 7,2 let

 4. DEDNOST • Deduje se nagnjenost k pojavu migrene • Eden od staršev ima migreno – 45% verjetnost, da bo imel otrok migreno • Oba starša imata migreno – 70% verjetnost, da bo imel otrok migreno

 5. PATOFIZIOLOGIJA • DEPOLARIZACIJSKAteorija defekt Ca kanalčkov – hiperekscitabilni korteks – epizode CSD (cortical spreading depression) – vnetni mediatorji – draženje MŽ (n. trigeminus) • VASKULARNAteorija(vazokonstrikcija+vazodilatacija) • SEROTONINSKA teorija(nižji serotonin) • NEVRONSKA teorija (draženje živcev – vnetje(substanca P) žil in živcev – bolečina)

 6. IHS - klasifikacija migrene • Migrena brez aure(60-85%) • Migrena z auro(14-30%) tipična aura z glavobolom tipična aura brez glavobola družinska hemiplegična migrena sporadična hemiplegična migrena bazilarni tip migrene

 7. IHS - klasifikacija migrene • Periodični migrenski sindromi v otroštvu ciklično bruhanje abdominalna migrena benigni paroksizmalni vertigo otroštva benigni paroksizmalni tortikolis • Retinalna migrena

 8. IHS - klasifikacija migrene • Migrena z zapleti kronična migrena migrenski status perzistentna aura brez infarkta migrenski infarkt migrena-sprožilni napadi • Verjetna migrena

 9. KLINIČNA SLIKA • Dg je KLINIČNA(anamneza, somatski + nevrološki status) • Izključitev morebitnih sekundarnih vzrokov glavobola(laboratorij, RTG sinusov, LP, slikovna diagnostika – CT, MRI, MRA) • 4 FAZE migrenskega napada: 1. PRODROMALNA faza: do 24h pred glavobolom (razdražljivost, izguba apetita, prenehanje z igro)

 10. KLINIČNA SLIKA 2. AURA:pojavi se 5-60 min pred glavobolom, običajno traja 5-20 min, izzveni do začetka glavobola - vidne motnje (meglen vid, cik-cak črte, bleščanje, skotomi, mikro/makropsija, sy “Alice v Čudežni deželi” – iluzija sanj, občutek lebdenja, motnja zaznave časa) - senzorične motnje (parestezije ustnic, obraza, okončin) - motorične motnje - disfazija - kognitivne motnje - dezorientiranost

 11. KLINIČNA SLIKA 3. GLAVOBOL: traja 30 min - 72 h, ponavadi manj kot 4h, uni/bilateralen (frontalno, temporalno), utripajoč, poslabša ga telesna aktivnost - slabost/bruhanje - foto/fono/osmofobija - ataksija - avtonomni znaki (potenje, bledica, razširjene zenice) - driska/konstipacija, abd. bolečina POZOR – dojenčki, malčki: jokavost, razdražljivost, siljenje v naročje, bruhanje, ataksija, udarjanje z glavo ob zid, slab spanec, iskanje teme, potenje, bledica 4. POSTDROMALNA faza: po prenehanju glavobola, traja do 24h (utrujenost, izčrpanost, slaba volja)

 12. IHS - DIAGNOSTIČNI KRITERIJIza migreno brez aure A. Vsaj 5 napadov, ki izpolnjujejo kriterije B-E B. Napad glavobola traja 1-72 h C. Prisotni sta najmanj 2 značilnosti glavobola: - unilateralen oz. bilateralen frontotemporalno - utripajoč - zmerna ali huda intenziteta - fizična aktivnost poslabša ali preprečuje dnevne dejavnosti (npr. tek, hoja po stopnicah) D. Med glavobolom prisotna vsaj 1 izmed naslednjih skupin simptomov/znakov: - slabost in/ali bruhanje - fotofobija in fonofobija (lahko sklepamo iz otrokovega vedenja) E. Izključitev vseh ostalih vzrokovglavobola

 13. IHS - DIAGNOSTIČNI KRITERIJIza migreno z auro A. Vsaj 2 napada, ki izpolnjujeta kriterije B-E B. Aura, ki vsebuje vsaj 1 izmed sledečega: - popolnoma reverzibilni vidni simptomi - popolnoma reverzibilni senzorični simptomi - popolnoma reverzibilne disfazične motnje C. Vsaj 2 izmed: - homonimni vidni simptomi in/ali unilateralni senzorični simptomi - vsaj 1 simptom aure se razvije postopno v vsaj 5 min - vsak simptom traja vsaj 5 do največ 60 min D. Migrenska aura izpolnjuje kriterija B in C za vsako podvrsto migrene z auro E. Ne moremo je pripisati neki drugi motnji

 14. Bazilarna migrena • Klinična slika: - vertigo - dizartrija - tinitus, slabši sluh - ataksija - diplopija, meglen vid - slabost, bruhanje - glavobol okcipitalno • Dd: Tu, žilne malformacije, mtb motnje, intoksikacije, demielin. bolezni, okužbe-uho/CŽS, epilepsija, razvojne nepravilnosti CŽS

 15. Periodični migrenski sindromi v otroštvu • Ciklično bruhanje (Dd: gastro, mtb patologija) • Abdominalna migrena • Benigni paroksizmalni vertigo vertigo, nistagmus, ataksija, avtonomni znaki (bledica, slabost/bruhanje), prevladuje otrokov strah in prizadetost, izzveni po spanju. Dd: epilepsija, ORL patologija, CŽS patologija • Benigni paroksizmalni tortikolis neboleč nagib glave, lahko izmenično v D/L, traja 1h-3 dni, na začetku epizode lahko bruhanje, avtonomni znaki, otrokova aktivnost N, prvič se pojavi med 2-8 mes. Dd: GER (Sandifer sy), idiopatska torzijska distonija, kompleksni parcialni napadi, patologija posteriorne kotanje in kraniocervikalnega prehoda, lezija n. trochlearis

 16. SPROŽILNI DEJAVNIKI • Stres (fizični, psihični) • Sprememba vremena • Neredna prehrana, nereden ritem spanja • Telesna aktivnost • Hrana (kofein-kava, coca-cola, čokolada, starani siri, citrusi, alkohol, oreščki, nitrati/nitriti-mesni izdelki, Na glutamat-kitajska hrana) • Svetloba, hrup • Potovanje, vožnja v avtomobilu • Hormoni (menstrualni cikel, oralni kontraceptivi)

 17. ZDRAVLJENJE • SPLOŠNI UKREPI IN NAVODILA: - zdrav življenjski stil (prehrana, nočni počitek, čas za sprostitev…) - izogibanje sprožilnim dejavnikom - pomiritev staršev - dnevnik glavobolov (pogostnost, sprožilni, blažilni dejavniki)

 18. ZDRAVLJENJE • ZDAVLJENJE MIGRENSKEGA NAPADA: - umik v miren, temen prostor, spanec - analgetiki(paracetamol, NSAR) - takoj, ko se pojavi glavobol oz. že v času aure, max. odmerek!; ne več kot 2x tedensko – rebound fenomen: glavobol induciran z zdravili! - antiemetiki - serotoninski agonisti - triptani(npr. Imigran nosno pršilo-registrirano od 12. leta naprej)

 19. PROFILAKSA MIGRENE • Kadar migrene zelo omejujejo življenjske aktivnosti (izostanek iz šole, športnih aktivnosti) oz. več kot 3-4 napadi mesečno • Propranolol • Blokatorji Ca-kanalov (verapamil) • Topiramat in druga protiepileptična th • akupunktura

 20. PROGNOZA • Če pojav pred puberteto, v 50% izzveni v puberteti • Če pojav v puberteti, se večinoma nadaljuje v odraslo dobo

More Related