za to je va na optimalna ishrana doma ih ivotinja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAŠTO JE VAŽNA OPTIMALNA ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAŠTO JE VAŽNA OPTIMALNA ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ZAŠTO JE VAŽNA OPTIMALNA ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA? - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

ZAŠTO JE VAŽNA OPTIMALNA ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA?. Dipl. in g. Valentina M inić PSS Subotica AD pss-subotica.rs. OSNOVNI PRINCIP ISHRANE. OPTIMALNO ZADOVOLJENJE POTREBA UZ MAKSIMALNU RENTABILNOST!!!. GLAVNI CILJ. VISOKA PROIZVODNJA ŠTO BOLJI KVALITET PROIZVODA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAŠTO JE VAŽNA OPTIMALNA ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA?' - vernon-lowery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
za to je va na optimalna ishrana doma ih ivotinja

ZAŠTO JE VAŽNAOPTIMALNA ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA?

Dipl.ing. Valentina Minić

PSS Subotica AD

pss-subotica.rs

osnovni princip ishrane

OSNOVNI PRINCIP ISHRANE

OPTIMALNO ZADOVOLJENJE

POTREBA

UZ MAKSIMALNU

RENTABILNOST!!!

glavni cilj
GLAVNI CILJ
 • VISOKA PROIZVODNJA
 • ŠTO BOLJI KVALITET PROIZVODA
 • KAKO TO POSTIĆI?
1 zadovoljiti potrebe ivotinja
1.Zadovoljitipotrebe životinja
 • Genetički potencijal savremenih rasa i hibrida domaćih životinja može doći dopotpunog izražaja samo ukoliko su njihove potrebe ZADOVOLJENE u svim neophodnim
 • hranljivim materijama i ukoliko su istovremeno ispoštovani ostali zahtevi koji se tiču:
 • -fizičke forme hrane,
 • -tehnike ishrane,
 • -ambijentalnih uslova,
 • -zdravstvene zaštite i dr.
2 kako
2. KAKO?
 • Potrebeživotinja u hranimogu se zadovoljitivelikimbrojemhraniva

a njihovizborzavisi od

 • vrste i kategoriježivotinja,
 • proizvodnosti,
 • zdravstvenogstanja,
 • uslovasredine i
 • dr.
hraniva
HRANIVA
 • Hranljivavrednostrazličitihhranivamože se značajnorazlikovati, pre svegazbog:
 • Sadržajapojedinihhranljivihmaterija, ali i zbognačinakonzervisanja i obrade,
 • Promenahranljivihsastojaka u različitimuslovima, njihoveinterakcije, prisustvaantinutritivnihmaterija, kontaminacije i dr.
definicija hraniva
DEFINICIJA HRANIVA
 • svesupstancebiljnog, životinjskog i mineralnogporekla,kaoi sintetičkesupstance, proizvedeneprirodnimiliindustrijskimputem, kojeuneteperoralnimputemmogu da obezbedejednuilivišeodnavedenihfunkcija:

-daobezbedeenergiju;

-daobezbedematerijalzaizgradnjutkiva;

daobezbedeodvijanjebiohemijskihprocesaifiziološkihfunkcija;

-neutičunegativnonaiskorišćavanjehrane;

- da nisuštetnezazdravlježivotinja, kao i ljudikojikonzumirajuživotinjskeproizvode iprehrambeneproizvode UOPŠTE

vrste hraniva
VRSTE HRANIVA
 • KABASTA
 • Seno i silaža
 • prekocelegodinekoriste
 • konzervisanakabastahraniva u kombinacijisakoncentratima
 • KONCENTROVANA
 • zasniva se na korišćenju hraniva

koja su prethodno obrađena različitim metodama u cilju:

promene sadržaja vlage,povećanja svarljivosti i iskoristivosti hranljivih materija

optimalizacija
OPTIMALIZACIJA?
 • Iskoristiti hraniva iz sopstvene proizvodnje, proizvedena u skladu sa preporučenim pristupačnim tehnologijama uz minimalnu nabavku dodataka ishrani pri čemu se mora ispoštovati osnovni princip
 • MINIMALNA CENA KOŠTANJA - UZ OPTIMALNO ZADOVOLJENJE POTREBA
savremeni principi u ishrani pre ivara
Savremeni principi u ishrani preživara
 • Koncentrovana hraniva i smeše koncentrata u ishrani preživara se koriste samo kao dopuna obroku od kabaste hrane.
savremeni principi u ishrani nepre ivara
Savremeni principi u ishrani nepreživara
 • Pošto se radi o životinjama sa jednokomornim želucem, celokupne dnevne potrebese obezbeđuju koncentrovanom hranom koja u skladu sa zahtevima pojedinih vrsta ikategorija sadrži odgovarajući hemijski sastav.
problem tro kovi ishrane
PROBLEM-TROŠKOVI ISHRANE?
 • Troškovi ishrane čine 60-80% od ukupnih troškova u pojedinim oblicima proizvodnje u stočarstvu
 • Korišćeno hranivo cenom koštanja ne treba da utiče nepovoljno na rentabilitet stočarske proizvodnje!
optimalizacijom obroka
OPTIMALIZACIJOM OBROKA
 • POSTIŽE SE
 • VISOKA PROIZVODNJA
 • KVALITETAN PROIZVOD
 • SMANJUJE SE
 • RIZIK OD BOLESTI I POREMEĆAJA
 • TROŠAK PROIZVODNJE
primer lucerkino seno kao kabasto hranivo
PRIMER- lucerkino senokao kabasto hranivo ,....
 • Često se preterano koristi u ishrani krava muzara posebno u zasušenju
 • time se unosi višak kalcijuma
 • sadrži dosta proteina što se često zaboravlja
 • Cena !????
 • idealna zamena koja smanjuje rizike
 • livadsko seno ili slama
ne smemo gre iti jer
NE SMEMO GREŠITI JER
 • Nedostatakhranljivih materija(i energije) dovodi do problema: pada proizvodnje, pojave oboljenja i u krajnjem slučaju smrti
 • Isto tako, višak velikog broja hranljivih materija je podjednako štetan kao i nedostatak
umesto zaklju ka
Umesto zaključka

Maksimalana podnošljiva količina

Potrebna količina

Dobro zdravlje i proizvodnja

Slaba proizvodnja

Slaba proizvodnja

Bolest

Bolest

Smrt

0

Nedovoljna

Na granici

Optimalna

Na granici

Preterana